int(5491)

Co wynika z zawodu logistyka? Wyniki badania

badanie transedu
W drugim kwartale 2016 r. na zlecenie koordynatorów programu TransEdu przeprowadzono badanie zainteresowania uczniów i studentów kierunków logistycznych pracą w branży TSL. W ankiecie online wzięło udział ponad 300 respondentów. Udzielone odpowiedzi pozwoliły poznać lepiej ich motywacje, oczekiwania i plany zawodowe.

Badani to studenci (¾ próby) i uczniowie kierunków logistycznych z całej Polski, z których najwięcej reprezentowało województwa: dolnośląskie, łódzkie i opolskie. 51% respondentów stanowiły kobiety, a mężczyźni 48% (pozostali ankietowani nie podali swojej płci).

Dlaczego logistyka?

Na pytanie o powód podjęcia nauki na kierunku logistyka, 45% badanych odpowiedziało: ze względu na zainteresowania. Druga połowa podała bardziej konkretne powody: dobre zarobki, łatwość znalezienia pracy, czy posiadanie praktycznego doświadczenia w pracy w branży (tu dyplom stanowi prawdopodobnie uzupełnienie do wykonywanego zawodu).
dlaczego studiujesz logistykę
Żeby zrozumieć, dlaczego tak wielu uczniów i studentów interesuje się pracą w branży, warto zastanowić się, co kryje się pod często udzielaną odpowiedzią “zainteresowania”. Czy nauka na kierunku logistycznym jest dla nich sposobem na poświęcenie się swojemu hobby? Część tych respondentów pewnie rzeczywiście traktuje wybrane przez siebie studia jako sposób na rozwijanie swojej pasji.
Ale takie wyniki mogą mieć też bardziej prozaiczny powód: odpowiedź “zainteresowania” może stanowić zamiennik dla “trudno powiedzieć”. Uniwersalnych odpowiedzi mogą udzielać osoby, którym trudno zdecydować się na konkretny wariant.

Co po studiach?

W obliczu tak dużego deklarowanego zainteresowania logistyką, mogą dziwić plany zawodowe respondentów. Najwięcej (47%) określa swoje zainteresowanie pracą w branży logistycznej jako umiarkowane.
zainteresowania studentów logistyki

Zdecydowanie chętnych do pracy w TSL jest 44% respondentów. I nieważne, czy odpowiedź “zainteresowania” faktycznie świadczy o studiowaniu logistyki dla przyjemności, czy też o przypadkowości wyboru tego kierunku, wniosek klaruje się dosyć wyraźnie: o wyborze tej pracy prawdopodobnie decydują czynniki praktyczno-ekonomiczne. I dobrze, bo twarde stąpanie po ziemi to właśnie to, czego logistykom potrzeba.

Oczekiwania finansowe

Oczekiwania finansowe uczniów i studentów w pierwszym roku pracy są realistyczne. Najczęściej wskazywane przedziały to kolejno: 2000-2500 zł, 1500-2000 zł i 2500-3000 zł (netto).
zarobki w 1 roku pracy - logistyka
Pytani o związane z pracą czynniki, które mogłyby zadecydować o zmianie miejsca zamieszkania, respondenci odpowiadali bardzo różnie. Najwięcej osób wskazało na wyższe zarobki oraz możliwość zdobycia doświadczenia. Dla części osób liczy się prestiż związany z pozycją zawodową lub samym miejscem pracy. Najrzadziej wskazywano na czynniki niezwiązane ściśle z zawodem, tj. miejsce zamieszkania i atmosferę. Tylko 3% respondentów twierdzi, że  nie zmieniłaby miejsca zamieszkania dla pracy.

Zainteresowanie stażem

Zainteresowanie bezpłatnym stażem maleje wraz z kolejnymi etapami edukacji. O ile wśród uczniów i studentów kierunków licencjackich/inżynierskich przeważają osoby, które deklarują chęć odbycia takiego stażu, to większość magistrantów i studentów podyplomowych nie jest już zainteresowana tym sposobem zdobycia doświadczenia zawodowego. Mimo to zainteresowanie tej drugiej grupy bezpłatnymi praktykami można określić jako wysokie – łącznie aż 57 osób wyraziło chęć ich odbycia.
staże w logistyce

Wnioski

Z powyższych deklaracji płynie cenny wniosek dla pracodawców branży transportowej: warto korzystać z dużego zainteresowania młodych osób praktykami zawodowymi. Inwestowanie – zwłaszcza w młodych ludzi, którzy do podjęcia pracy na cały etat mają jeszcze kilka lat – jest korzystne dla obu stron. Początkujący logistycy zazwyczaj nie mają wiedzy praktycznej, ale któż ma ją na początku swojej pracy? Ich zaletami są natomiast chęć zdobywania doświadczenia, przygotowanie teoretyczne i realistyczne, oczekiwania finansowe, co czyni ich bardzo atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.
Wniosek, płynący dla samych studentów to: inwestuj w swoją wiedzę. Studiujesz logistykę i chcesz nabyć ponadprogramowe umiejętności, by być pożądanym kandydatem dla pracodawcy? Weź udział w projekcie TransEdu.
Możesz zdobyć wiedzę w kilku wymiarach: zapoznać się ze specjalistycznymi kursami wiedzy (które wieńczy oficjalny test przeprowadzony w szkole lub na uczelni) i ćwiczyć praktyczne umiejętności w grze, symulacji prawdziwej giełdy transportowej. Organizatorzy programu starają się zapewnić studentom z najwyższymi wynikami w testach kontakt z biznesem. W tym celu ściśle współpracują z firmami o profilu logistycznym.
Warto myśleć o studiach jako czasie zdobywania cennej wiedzy – również poza uczelnią. Z pewnością opłaci się to zarówno młodym logistykom, jak i firmom z branży. A takich osób nie brakuje: w roku akademickim wśród absolwentów związanych z logistyką i transportem drogowym znalazło się prawie 5 tysięcy uczniów i niemal 50 tysięcy studentów.

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: