int(5491)

Co ma wspólnego Ryszard Kalisz z ryczałtami za nocleg w kabinie? Sprawdź

Orzeczenie z czerwca 2014 r. dotyczące uznania, że nocleg w kabinie auta nie może być tożsame z zapewnieniem bezpłatnego noclegu odbija się echem nie tylko wśród kierowców i ich pracodawców. Ryszard Kalisz – poseł Sejmu RP złożył w dniu 11 grudnia 2014 r. interpelację adresowaną do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego wywołało szereg spekulacji co do możliwych skutków lawinowego ubiegania się kierowców o zwrot kwot ryczałtu za niezapewnienie bezpłatnego noclegu. Zgodnie z prawem, mogą oni dochodzić roszczeń za ostatnie 3 lata. W związku z tym poseł wystąpił z pytaniami o konsekwencje powyższego wyroku na rynek pracy w Polsce.
Ryszard Kalisz domaga się odpowiedzi na pytania: czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma opracowaną prognozę dotyczącą wzrostu bezrobocia wśród pracowników sektora usług transportowych? czy przygotowało na taką ewentualność plan działania? Wnioski płynące z czerwcowego orzeczenia wywodzą się z analizy przepisów kodeksu pracy i rozporządzenia o należnościach pracowników z tytułu podróży służbowych. Przepisy nie różnicują statusu kierowców zawodowych i pracowników w podróży służbowej. Stało się to podstawą kolejnego pytania Ryszarda Kalisza – o plany Ministerstwa, mające na celu rozłączenie tego statusu. Zainteresowanie posła budzi również zmiana przepisów dotyczących noclegu kierowców.
Wydaje się koniecznym podjęcie kroków zmierzających do złagodzenia burzy powstałej wokół wspomnianego orzeczenia Sądu Najwyższego. Zadania tego powinien podjąć się nie kto inny, jak ustawodawca. Możliwe, że dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie planowanej nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, podkreślającej szczególny charakter pracy tej grupy zawodowej, odbiegający od specyfiki pracownika stacjonarnego, dla którego tak naprawdę stworzono rozporządzenie odnoszące się do należności z tytułu podróży służbowych.
Sylwia Pokucińska
aplikant radcowski
Legal Counsel Trainee

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: