Raport Trans.eu o kondycji polskiego transportu w 2012 r.

Anna Halas 21.05.2013

6kNa początku maja opracowaliśmy krótką infografikę, która prezentuje kondycję polskiego sektora transportowego po I kwartale br. Infografika wskazuje także, jak na tle firm przewozowych m.in. z Niemiec, Słowacji, Czechy czy Litwy wypadają polscy przewoźnicy.
Na potrzeby infografiki przeprowadziliśmy badanie ankietowe pośród ponad 800 firm z branży transportowej z 6 europejskich krajów: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy.
W badaniu zapytaliśmy uczestników branży transportowej m.in. o:

  • liczbę otrzymanych zleceń transportowych w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku,
  • ogólną ocenę kondycji finansowej firm, 
  • opóźnienia w otrzymywaniu płatności, 
  • skalę nowych inwestycji wśród firm.

Na infografice prezentujemy dominujące odpowiedzi przebadanych firm tzn. jakich odpowiedzi udzieliła większość ankietowanych z danego kraju.
Kierunek strzałek oznacza:
– strzałka w prawo – sytuacja w I kwartale 2012 analogicznym okresie br. jest podobna,
– strzałka w dół – sytuacja firmy w br. uległa pogorszeniu,
– strzałka w górę – sytuacja się polepszyła.
Liczby obok strzałek określają procentową ilość firm, które wskazały daną odpowiedź. Flagi wskazują, jak wygląda sytuacja przedsiębiorców z poszczególny państw.
Infografikę w formacie .pdf można pobrać klikając tutaj.
 
Jeżeli prezentacja się nie wyświetla bądź wyświetla częściowo, prosimy kliknąć TUTAJ ».