Jak uzyskać licencję na transport krajowy?

Anna Halas 25.02.2014

Uzyskanie licencji na transport krajowy wiąże się ze spełnieniem określonych kryteriów. Jakie należy obecnie spełnić warunki, aby otrzymać taki certyfikat?

Jak i gdzie można uzyskać licencję na transport krajowy?

Licencję wydaje lokalny Zarząd Dróg i Transportu. Wymagane dokumenty to:

  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem
  • kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowej
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny pojazd

W Zarządzie Dróg i Transportu należy przedstawić wykaz posiadanych pojazdów oraz dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji. Należy pamiętać, że niezbędną i niezmiernie istotną formalnością jest spełnienie wymogu dobrej reputacji.

koszt licencji na transport krajowy

Kto może się ubiegać o licencję na transport krajowy?

    • osoby prawne
    • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które mają świadectwo kwalifikacji
    • osoby nie karane za przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, mieniu lub przeciwko wiarygodności dokumentów

Czytaj także:
Przewodnik Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy?