Czemu mają służyć certyfikaty w branży TSL?

Anna Halas 14.05.2014

Najczęściej certyfikaty świadczą o wiarygodności czy jakości świadczonych usług. Do niedawna na rynku polskim nie przykładano im jednak większej uwagi, choć obecnie jest zauważalna tendencja wzrostowa ich posiadania i nadawania.
Według naszych badań, certyfikaty w branży transportowej świadczą o braku posiadania zadłużeń, wiarygodności i wypłacalności posiadacza tego dokumentu, jednocześnie wyniki badań, “Can I trust the trust mark” (“Czy mogę zaufać znakom zaufania”) przeprowadzonych na 573 konsumentach z 19 krajów w branży handlowej, wskazują, że posiadanie certyfikatów ma znaczenie na decyzje zakupowe konsumentów.
Więcej czytaj w artykule Certyfikaty w branży transportowej – opcja czy konieczność?
“Magazyn Przemysłowy” 4 (136)/2014
Czytaj także:
Jakie korzyści przynosi posiadanie certyfikatów?
Nowy znak jakości i wiarygodności