int(5491)

Zmniejszony limit aktywnych publikacji dla firm, które nie płacą na czas

Opóźnienia płatności to jedna z największych bolączek branży transportowej. Od września na Platformie Trans.eu zostanie wprowadzony mechanizm, który ma chronić zleceniobiorców przed kontrahentami, którzy nie płacą na czas. 

Płynność finansowa jest dla firm zajmujących się transportem drogowym kluczowa – często jest to ich “być albo nie być”. Terminy płatności za przewóz oscylują w okolicach nawet kilku miesięcy, a każdy kolejny dzień zwłoki w zapłacie to dla zleceniobiorcy duży problem. Dlatego na Platformie Trans.eu zostanie wprowadzone ograniczenie liczby aktywnych publikacji dla firm, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Zmniejszony limit aktywnych publikacji – dla kogo?

Każda firma działająca na Platformie Trans.eu otrzymuje limit aktywnych publikacji, który jest uzależniony od rodzaju jej działalności oraz liczby pracowników posiadających konta. Może on zostać zmniejszony tym podmiotom, które działają ze szkodą dla pozostałych użytkowników Platformy. 

Do tej pory ta sankcja była stosowana najczęściej wobec użytkowników, którzy kopiowali oferty frachtów na giełdzie. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nieterminowe regulowanie zobowiązań może mieć katastrofalne skutki dla wielu użytkowników Platformy Trans.eu, już niedługo limity będą zmniejszane także tym firmom, które nie dotrzymują terminów płatności.

Jak będzie to wyglądać w praktyce? Jak będzie to wyglądać w praktyce? Ograniczenie liczby aktywnych publikacji będzie krokiem, który będzie poprzedzać uchylenie dłużnikowi autoryzacji. Każdy przypadek będzie dokładnie analizowany: po otrzymaniu udokumentowanych zgłoszeń lub weryfikacji rejestrów dłużników i giełd wierzytelności, konsultant będzie kontaktować się użytkownikiem, aby poinformować go o ryzyku zmniejszenia limitu (warto pamiętać, że im większe zadłużenie, tym większe możliwe ograniczenia nałożone na przedsiębiorstwo). Po uregulowaniu zaległych opłat firma będzie mogła publikować frachty tak jak do tej pory.

Wbrew pozorom limit publikacji chroni nie tylko zleceniobiorców, ale i zleceniodawców. Nieregulowanie zobowiązań to bowiem nie zawsze wynik złej woli danej firmy.

 

 • Anna Widuch
 • Product Law & Security Area Leader
 • “Narastające zadłużenie to często niekomfortowa sytuacja także dla dłużnika. Przez zmniejszenie limitu publikacji chcemy chronić zleceniobiorców, ale także zapobiec wpadnięciu w błędne koło długów przez firmę zlecającą transport.”

Limity a giełda wierzytelności

Ograniczenie liczby aktywnych publikacji nie jest tożsame z wpisaniem firmy na giełdę wierzytelności. Publikacja na giełdzie wierzytelności dokonywana jest przez Transcash.eu S.A. w toku prowadzonej obsługi windykacyjnej, natomiast ograniczenie limitu aktywnych publikacji jest decyzją Trans.eu Group S.A., czyli Administratora Platformy Trans.eu, i jest podejmowana w oparciu o informacje wskazujące na ryzyko narastania zadłużenia. Po uregulowaniu przeterminowanych zobowiązań, czyli gdy omawiane ryzyko zniknie, użytkownikowi zostanie przywrócony standardowy limit aktywnych publikacji. 

Nowe rozwiązanie jest swego rodzaju ostrzeżeniem dla nieterminowych płatników. Naszym obowiązkiem jest chronić interesy pozostałych użytkowników Platformy Trans.eu. Jednak zanim zaczniemy rozważać uchylenie autoryzacji firmie, która nie płaci na czas, chcemy zastosować mniej radykalne rozwiązanie. Wierzymy, że w większości przypadków to wystarczy – podsumowuje mec. Anna Widuch.

Ograniczenie limitów publikacji dla nieterminowych płatników zostanie wprowadzone 1 września 2021 r. Aby sprawdzić swój limit aktywnych publikacji, należy skontaktować się z Obsługą Klienta.

Więcej artykułów poruszających kwestie bezpieczeństwa na Platformie Trans.eu znajdziesz tu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: