int(5491)

Zmiany w kryteriach bezpieczeństwa i warunków dostępu do Trans.eu. Ofensywa przeciw nierzetelnym.


Wprowadzamy zmiany w kryteriach bezpieczeństwa i warunków dostępu do Platformy Trans.eu.
Celem programu jest zwiększenie ochrony klientów platformy poprzez poprawę bezpieczeństwa transakcji zawieranych za pośrednictwem naszego systemu oraz eliminację dostępu ryzykownym firmom. 

Wyjątkowe czasy wymagają podejmowania szybkich decyzji i radykalnych kroków.

Mając na względzie coraz trudniejszą sytuację naszych klientów i rosnące ryzyko związane z realizowanymi  zleceniami, podjęliśmy decyzję o zaostrzeniu kryteriów dostępu do Platformy Trans.eu oraz wyrzucaniu ze społeczności przedsiębiorców, których model działania opiera się na masowym niepłaceniu za wykonane usługi.

Przy decyzji o całkowitym odebraniu dostępu będziemy brać pod uwagę m.in. zgłoszenia od użytkowników odnośnie braku płatności, a także inne dotyczące nieuczciwych praktyk stosowanych przez firmy.

Podjęliśmy decyzję o wyrzucaniu ze społeczności przedsiębiorców, których model działania polega na masowym niepłaceniu za wykonane usługi.

Podejmiemy także kroki, których celem będzie wzmocnienie ochrony załadowców i spedytorów przed złodziejami podszywającymi się pod przewoźników.

Jednocześnie, zwracamy się do społeczności o zgłaszanie (na adres info@trans.eu) zauważonych przypadków nadużyć. Zgłoszenia będą przekazywane do naszego wewnętrznego Działu Bezpieczeństwa a te uzasadnione starannie przez nas weryfikowane.

W kolejnych fazach naszego „Programu Poprawy Bepieczeństwa Transakcji na Trans.eu” wprowadzimy szereg zmian i obostrzeń w naszym regulaminie, których nieprzestrzeganie,  a także nagminne łamanie będzie skutkowało utratą dostępu do systemu. 

O kolejnych etapach programu będziemy informować na bieżąco. 

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: