int(5491)

Webinar nt. akceptacji transakcji – podsumowanie

Za nami ostatni w tym roku webinar z cyklu „Pogadajmy o bezpieczeństwie”. Mimo intensywnego okresu przedświątecznego frekwencja dopisała, a uczestnicy byli bardzo aktywni, dzielili się przemyśleniami i zadawali mnóstwo pytań naszym ekspertom. Zobaczcie nagranie spotkania oraz podsumowanie w artykule poniżej.

WEBINAR „AKCEPTACJA TRANSAKCJI – KOMU I PO CO TO POTRZEBNE? POROZMAWIAJMY O PRAWNYCH I REGULAMINOWYCH SKUTKACH TRANSAKCJI FORMALNYCH NA PLATFORMIE TRANS.EU”

Na grudniowym webinarze rozmawialiśmy o zawieraniu transakcji formalnych i ich znaczeniu w kontekście zawieranego później zlecenia. Omawialiśmy przypadki, gdy w zleceniu pojawiają się nowe ustalenia, zastrzeganiu i wyrażaniu sprzeciwu wobec zmian. Spora część dyskusji dotyczyła też korzyści z zawierania transakcji oraz obiekcji czy problemów, jakie w tym zakresie mają użytkownicy. Na bieżąco odpowiadaliśmy również na pytania uczestników – zresztą, przekonajcie się sami oglądając nagranie webinaru na naszym kanale You Tube. Pokazywaną na spotkaniu prezentację znajdziecie (również w wersji do pobrania) tutaj.

TRANSAKCJE POD LUPĄ

Spotkanie rozpoczęliśmy od analizy procesu zawierania transakcji. R.pr. Anna Widuch-Koła zwróciła uwagę, że od momentu formalnego zaakceptowania oferty na Platformie mamy do czynienia z negocjacjami doszczegóławiającymi warunki zlecenia ostatecznego. Oznacza to, że choć część ustaleń między stronami może się jeszcze zmienić, to negocjacje są już dla obu stron wiążące. Obejmuje je tajemnica handlowa i zasada dobrej woli w negocjacjach, a więc ich złamanie może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Zwróciliśmy też uwagę na aspekt regulaminowy.

 • Piotr Sobala
 • International Security Team Leader
 • “Warto pamiętać, że jeśli w wyniku publikacji oferty na giełdzie dochodzi do zawarcia umowy przewozu, to obowiązkiem użytkowników jest zawarcie transakcji formalnej na Platformie. Wynika to z pkt. V 3.3 c naszego regulaminu.

ZLECENIE JEST INNE NIŻ USTALENIA NA TRANSIE

Sporą część spotkania poświęciliśmy na znany wielu użytkownikom problem, czyli różnice między ustaleniami w trakcie negocjacji a finalnie przesłanym zleceniem. Nie wspominane wcześniej w ustaleniach elementy, klauzule czy wymogi przez przewoźników są zazwyczaj postrzegane jako nadużycie (np. zapis o tym, że ustalona stawka za fracht jest wiążąca tylko jeśli będzie naliczone skonto). Zdarza się też, że zapisy te wręcz uniemożliwiają realizację zlecenia, np. gdy wskazana waga czy wymiar towaru, które wcześniej nie były podane szczegółowo, nie są adekwatne do posiadanego przez przewoźnika pojazdu. Co wtedy?

 • mec. Anna Widuch-Koła
 • Product Law & Security Area Leader
 • “Zaakceptowanie formalnie oferty na Platformie (czyli transakcja), w zakresie poczynionych ustaleń, jest przyjętą ofertą. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, wiąże w tym zakresie strony. Ewentualne odmienności, które pojawią się później, a odnoszą się do zakresu ustaleń z transakcji, należy traktować już jako zmienioną ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 68 par. 1 KC w przypadku oferty odmiennej od tego, co wcześniej ustalono, jeśli przedsiębiorca nie zgłosi niezwłocznego sprzeciwu to znaczy, że przyjął on zmienioną ofertę bez zastrzeżeń.”

ZASTRZEŻENIE LUB WYRAŻENIE SPRZECIWU – RÓŻNICE ORAZ SKUTKI

Brak zastrzeżenia może mieć przykre konsekwencje, ponieważ w sporze o niewykonanie czy nienależyte wykonanie umowy przewoźnik, który nie zgłosił takiego sprzeciwu lub zastrzeżenia dla odmiennego niż ustalenia zlecenia, może zostać uznany za odpowiedzialnego. Sam fakt, że nie zaakceptował nowych lub odmiennych postanowień nie jest wystarczający, bo powinien niezwłocznie zgłosić, które zapisy są dla niego nieakceptowalne lub niemożliwe do realizacji, żeby nie były one dla niego wiążące.

 • mec. Anna Widuch-Koła
 • Product Law & Security Area Leader
 • “Pierwsza zasada jest taka, że trzeba zawsze przeczytać zlecenie i je przeanalizować. Jeżeli uznamy, że zmiany czy dodatkowe klauzule, które się w nim pojawiły nam nie odpowiadają to mamy dwie opcje: albo przyjmujemy zlecenie z zastrzeżeniem, albo wyrażamy do niego sprzeciw.”

👉 Zastrzeżenie oznacza, że przyjmujemy zlecenie do realizacji i zawieramy umowę, ale z wyłączeniem wskazanych przez nas punktów. Druga strona oczywiście ma wówczas również prawo zgłosić zastrzeżenie. Jeśli tego nie zrobi, to znaczy, że przyjmuje zlecenie wraz z naszymi zastrzeżeniami.

👉 Wyrażenie sprzeciwu oznacza, że zlecenie nie jest przyjęte do realizacji i umowa nie została zawarta. W takim przypadku, jeśli strony chcą zawrzeć umowę, powinny wrócić do trybu negocjacji.

👉 Zarówno zastrzeżenie jak i sprzeciw należy wyrazić w formie możliwej do udokumentowania. Może być to mail, sms czy wiadomość na komunikatorze na Platformie.

DLACZEGO WARTO ZAWIERAĆ TRANSAKCJE NA PLATFORMIE

Jako najważniejsze korzyści z zawierania transakcji formalnych na Platformie należy wskazać:

🟠 możliwość wystawienia kontrahentowi oceny i komentarza,

🟠 możliwość skorzystania z produktów wspomagających bezpieczeństwo płatności, takich jak Quick Pay czy Safe Pay,

🟠 wpływ na indeks Trans Risk danego użytkownika.

 • Piotr Sobala
 • International Security Team Leader
 • “Wspólnym mianownikiem tych elementów jest możliwość wspólnego budowania poczucia bezpieczeństwa na Platformie. Bezpieczeństwo Platformy i jej użytkowników jest dla nas jednym z priorytetów, dlatego też udostępniamy narzędzia, które umożliwiają dokumentowanie transakcji w sposób przejrzysty, możliwie prosty i intuicyjny.

Warto dodać, jakie działania podejmujemy aby wspierać zawieranie transakcji formalnych na Platformie. Możemy wyciągać konsekwencje wobec firm, które takich transakcji w sposób masowy, celowy i świadomy unikają. Zachęcamy, by takie przypadki do nas zgłaszać (na adres bezpieczenstwo@trans.eu lub na grupie na Facebooku). Użytkowników takich w pierwszej kolejności edukujemy i przypominamy, że zawieranie transakcji formalnych to regulaminowy obowiązek użytkowników Platformy. Przy braku zmiany nawyków podejmujemy kolejne działania, takie jak np. reautoryzacja i dodatkowe prześwietlenie działalności firmy oraz weryfikacja, czy w danym przypadku nie dochodzi do innych naruszeń.

PLUSY I MINUSY WSKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Wyniki naszych wewnętrznych badań były podstawą do dyskusji o powodach, które przekonują użytkowników do zawierania formalnych transakcji. Właściwie wszystkie związane są z potrzebą zadbania o poczucie bezpieczeństwa.

A jakie są powody, dla których użytkownicy są niechętni transakcjom formalnym? Uczestnicy webinaru, zapytani o to w przeprowadzonej na żywo, krótkiej ankiecie, wskazali dwa główne aspekty. Były to:

 • w ofercie nie ma wszystkich parametrów zlecenia lub nie mogę ich dostosować,
 • boję się zrobić formalną transakcję przed zapoznaniem się ze zleceniem/ boję się, że zrobię formalną transakcję, a przewoźnik nie przyjmie zlecenia.

TRANSAKCJE: WY PYTACIE, EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Webinary z cyklu „Pogadajmy o bezpieczeństwie” to nie tylko część edukacyjna, przygotowana przez naszych ekspertów, ale też interakcje z uczestnikami i odpowiedzi na wskazywane przez nich wątpliwości. Na grudniowym spotkaniu interesowało Was m.in. jaki jest czas na zgłoszenie zastrzeżeń do zlecenia, skąd się wzięło i jaką ma moc prawną popularne „30 minut na akceptację”, odpowiedzialność przewoźnika w przypadku akceptacji ale braku realizacji zlecenia czy rozliczenie w przypadku podstawienia auta i braku towaru do załadowania. Odpowiedzi na te i pozostałe zadane na webinarze pytania znajdziecie w nagraniu spotkania (link). Będziemy też do nich z pewnością wracać na naszej grupie na Facebooku i w kolejnych artykułach na blogu.

BEZPIECZEŃSTWO W BRANŻY TSL – SKĄD CZERPAĆ WIEDZĘ?

Szukacie informacji na temat bezpieczeństwa?

👉 Na naszej stronie www znajdziecie porady oraz formularz kontaktowy do Zespołu Bezpieczeństwa.

👉 Na naszym blogu zapoznacie się z eksperckimi artykułami i poradnikami, m.in. na temat umów, klauzul w zleceniach, radzenia sobie w trudnych sytuacjach z kontrahentami czy zasad cyberbezpieczeństwa.

👉 Na naszej grupie Bezpieczeństwo na Platformie Trans.eu dzielimy się materiałami, odpowiadamy na pytania, piszemy o inicjatywach Zespołu Bezpieczeństwa.

👉 Na naszym kanale na YouTube publikujemy dla Was wszystkie nagrania z webinarów „Pogadajmy o bezpieczeństwie”.

Więcej artykułów poruszających kwestie bezpieczeństwa na Platformie Trans.eu znajdziesz tu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: