int(5491)

Return to SafeTRANSactions, czyli druga szansa na Trans.eu

Na co dzień z rozwiązań Platformy Trans.eu korzysta ponad 200 000 osób – przedstawicieli zarówno firm transportowych, spedycyjnych, a także bezpośrednich producentów. W tak dużej i zróżnicowanej społeczności nie wszyscy w równym stopniu chcą stosować się do obowiązujących na Trans.eu zasad i wobec takich wyciągamy określone konsekwencje. Chcemy jednak aby wszyscy mieli równy dostęp do naszego narzędzia, dlatego precyzyjnie nakreśliliśmy warunki, na których można powrócić do grona naszej społeczności.  

W kwietniu br., mając na względzie coraz trudniejszą sytuację klientów i rosnące ryzyko związane z realizowanymi zleceniami, podjęliśmy decyzję o znacznym zaostrzeniu kryteriów dostępu do Platformy Trans.eu. W wyniku tej decyzji dostęp do narzędzia utraciło kilkadziesiąt firm. Byli to m.in. użytkownicy, co do których otrzymaliśmy liczne zgłoszenia od naszej społeczności dotyczące braku regulowania płatności, a także stosowania innych nieuczciwych praktyk. 

Część z nich uznała, że nie będzie dalej działać w oparciu o model, który polega na systematycznym opóźnianiu płatności przewoźnikom, stosowaniu dodatkowych kar lub wręcz całkowitym nie regulowaniu zobowiązań wobec firm transportowych więc zadeklarowali spłatę zaległości i poprawę. Stanowiło to podwaliny programu Return to SafeTRANSactions.  

Zmienisz się? Masz szansę na powrót

Szansa na zmianę postępowania – taka idea przyświeca programowi Return to SafeTRANSactions, który jest elementem powołanego przez nas programu wzmocnienia bezpieczeństwa transakcji #safeTRANSactions.
W ramach programu firma, która utraciła uprzednio autoryzację na Platformie Trans.eu z uwagi na wielokrotne złamanie regulaminu ma możliwość uzyskania dostępu ponownie, ale na ściśle określonych zasadach. Dlaczego?

Program Return to SafeTRANSactions stworzyliśmy po to, aby podmioty, które w przeszłości nie przestrzegały regulaminu Platformy, miały możliwość zmiany swoich praktyk, z pożytkiem dla całej społeczności Trans.eu. W ten sposób będą mogły wznowić działalność, ale w pełni transparentnie i przy spełnieniu wysokich kryteriów jakości.

Jako dostawca zintegrowanego narzędzia do zarządzania transportem, wszystkich klientów chcemy traktować w ten sam sposób – na równi. Zobowiązują nas do tego zapisy polskiego prawa.  

Umożliwiamy wobec tego dostęp do Platformy, ale jednocześnie mamy wpływ na to, na jakich odbędzie się to warunkach. To właśnie określają założenia programu Return to SafeTRANSactions.   

Ponowny dostęp tylko na ściśle określonych zasadach

Firmy, które utraciły autoryzację mogą starać się o nadanie jej ponownie, po spełnieniu szeregu kryteriów, precyzyjnie określonych w regulaminie programu. Przy czym ci użytkownicy muszą pamiętać, że powrót w ramach Return to SafeTRANSactions jest jednokrotny. Oznacza to, że w przypadku złamania ustalonych w programie zasad, dostęp do Platformy Trans.eu zostanie im odebrany na stałe i nie będzie możliwości powrotu do społeczności Trans.eu.

Kryteria obowiązujące w programie to m.in.:

 • brak nieuregulowanych należności wobec innych przedsiębiorców, 
 • posiadanie zdolności finansowej na poziomie minimum CCC-6 (średni płatnik), potwierdzone przez niezależną wywiadownię gospodarczą Euler Hermes,
 • jasne, uczciwe i w pełni transparentne zlecenie transportowe, nieposiadające niezgodnych z regulaminem Platformy i nieetycznych zapisów, takich jak: zakaz cesji wierzytelności, kary finansowe nakładane na zleceniobiorcę, konieczność wysłania oryginałów dokumentów, długie, ponad 60-dniowe terminy płatności,
 • konieczność spełnienia szeregu wymagań formalnych, w tym udokumentowanie odpowiednich uprawnień i pozwoleń.

Dodatkowo, firma w ramach programu zobowiązuje się do zawierania transakcji wyłącznie przez naszą Platformę i wykorzystywania modułu zleceń, co pozwoli na kontrolę przestrzegania zasad, transparentność oraz możliwość ewentualnego zainterweniowania w sytuacji spornej.

Co jeśli złamane zostanie choć jedno z powyżej wymienionych kryteriów? Wtedy taka firma bezpowrotnie traci dostęp do Trans.eu.

Nadzór i kontrola społeczności

Aby kontrolować przestrzeganie warunków określonych w programie Return to SafeTRANSactions, nasz Dział Bezpieczeństwa na bieżąco i regularnie monitoruje zachowania firm na Platformie.

Aby jeszcze skuteczniej walczyć z niedozwolonymi praktykami na Trans.eu stworzyliśmy również specjalny kanał dla użytkowników, za pomocą którego społeczność może zgłaszać wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości czy podejrzane zachowania wśród społeczności Trans.eu .

Zgłoszenia można przesyłać na specjalny adres bezpieczenstwo@trans.eu.

Już niebawem udostępnimy specjalną stronę internetowa, na której będziemy informować o naszych działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa transakcji na Trans.eu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: