int(5491)

Porozmawialiśmy o nieuczciwych firmach w branży TSL

Za nami kolejny webinar z cyklu „Pogadajmy o bezpieczeństwie”. Temat „Walka z oszustami czy walka z wiatrakami? A może wspólna walka? Porozmawiajmy o sposobach na nieuczciwe firmy w branży TSL” wzbudził zainteresowanie wielu z Was. Poniżej znajdziecie prezentację i nagranie ze spotkania, a także podsumowanie najważniejszych poruszonych na nim wątków.

MATERIAŁY Z WEBINARU NT. BEZPIECZEŃSTWA

👉 TUTAJ znajdziecie nagranie całego spotkania.
👉 TUTAJ możecie zobaczyć prezentację ze spotkania.
👉 TUTAJ obejrzycie nagrania wszystkich webinarów nt. bezpieczeństwa.

PROCESY MINIMALIZUJĄCE RYZYKO NA PLATFORMIE TRANS.EU

Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia realizowanych w Zespole Bezpieczeństwa Trans.eu procesów, które wzmacniają bezpieczeństwo transakcji zawieranych na Platformie.

🟠 Autoryzacja firm starających się o dostęp do Platformy ma na celu zweryfikowanie ich istnienia i prawidłowej reprezentacji. Na tym etapie staramy się potwierdzić dane podmiotu, sprawdzić jego historię i formalne powiązania, jak też zweryfikować tożsamość właściciela. Pozytywna autoryzacja oznacza, że firma dostaje możliwość pełnego dostępu do Platformy. Negatywny wynik autoryzacji oznacza brak dostępu do Giełdy Transportowej (Public Freight Exchange). Warto zauważyć, że spośród firm zarejestrowanych na Platformie w całym ubiegłym roku tylko 36% otrzymało autoryzację.

🟠 Reautoryzacja dotyczy firm już działających na Platformie. Jej celem jest zweryfikowanie wszystkich aspektów aktywności firmy, zwłaszcza ewentualnych naruszeń regulaminu. W ubiegłym roku z różnych powodów uchyliliśmy autoryzację 1600 firmom, a ponad 50 usunęliśmy z Platformy bez możliwości powrotu.

O reautoryzacji przeczytacie więcej w tym artykule, a o firmach usuniętych z Platformy tutaj.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TRANSA

Trans.eu udostępnia swoim klientom, czyli użytkownikom Platformy, przestrzeń, w której mogą oni wchodzić ze sobą w interakcje – wystawiać albo wyszukiwać frachty, prowadzić negocjacje czy zawierać transakcje. Relacje między użytkownikami kształtuje Kodeks Cywilny oraz regulamin Platformy. Ten ostatni jest odwzorowaniem obowiązujących Trans.eu, administratora Platformy, przepisów. Są to: Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Co to oznacza w praktyce?

Trans.eu, jako administrator Platformy, może regulować zasady relacji użytkowników tylko w zakresie ich działań na Platformie, i tylko w ramach obowiązujących przepisów. Nie możemy ingerować np. w prowadzone rozmowy, negocjacje, oferowane stawki czy zawierane między użytkownikami umowy, o ile mieszczą się one w ramach prawnych.

Przykładowo, termin płatności jest ustalany przez strony zlecenia. Zgodnie z literą prawa (Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) nie powinien przekraczać 60 dni. Regulamin Platformy odwzorowuje w tym zakresie istniejące prawo i wskazuje właśnie na to maksymalne 60 dni.

Inny przykład to kary umowne. Lista kar, których regulamin Platformy zakazuje, wynika wprost z przepisów lub z orzecznictwa opartego na Konwencji CMR.

Temat „Zakazane klauzule: zapisy niezgodne z regulaminem Trans.eu – które, dlaczego i co z tego wynika” omawiany był na jednym z wcześniejszych webinarów. Jego podsumowanie i nagranie znajdziecie tutaj.

NA CO SZCZEGÓLNIE ZWRACAMY UWAGĘ

Niektóre zachowania użytkowników Platformy są szczególnie szkodliwe. Które? Dlaczego właśnie te? I co z tego wynika?

🟠 Udokumentowane zaprzestanie regulowania zobowiązań

Udokumentowany brak płatności może być powodem odmowy autoryzacji firmy na Platformie, a w przypadku podmiotu już na niej działającej – uchylenia autoryzacji. Kluczowe są tu jednak dwa elementy:
wiarygodne dowody (np. wyrok sądowy, publikacje na jednej z giełd wierzytelności, zgłoszenie od poszkodowanego),
ocena faktycznej intencji (np. spór między kontrahentami, oszustwo lub wyłudzenie).

Klasyfikacja jest niezwykle ważna, ponieważ w świetle prawa samo bycie dłużnikiem nie jest przestępstwem – jest nim dopiero świadome działanie, którego celem od początku było nieuregulowanie płatności.

Jako administrator Platformy każdą informację czy zgłoszenie o nie regulowaniu zobowiązań szczegółowo analizujemy. Sprawdzamy, czy mamy więcej zgłoszeń na daną firmę, zbieramy dowody i staramy się przypisać odpowiednią kwalifikację. Analizowany podmiot zwykle jest reautoryzowany, a finalnie może utracić dostęp do Platformy.

🟠 Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi

Podmiot, który posługuje się nieprawdziwymi danymi, zwykle robi to aby coś na swój temat ukryć. Dla jego potencjalnych kontrahentów oznacza to niestety prawie zawsze kłopoty. Podszywanie się pod inną osobę lub fałszowanie dokumentów jest, zgodnie z Kodeksem Karnym, czynem karalnym. Jest to też oczywiście wbrew naszemu regulaminowi. Nam, jako administratorowi Platformy, działanie takie utrudnia wiarygodną weryfikację tożsamości. Czy oznacza to, że oszustwa np. na tzw.  “słupa” są nie do wykrycia? Na szczęście nie. Praktyka pokazuje, że sami użytkownicy zgłaszają takie podejrzane sytuacje, wnioskując np. na podstawie rozmów na komunikatorze (do których my, jako administrator, z uwagi na tajemnicę korespondencji, nie mamy dostępu).

🟠 Udostępnianie konta na Platformie

Firmy, które korzystają z kont innych użytkowników na Platformie, w przeszłości zwykle miały swoje własne konta, do których dostęp – z powodu naruszeń – utraciły. Oznacza to, że zostały usunięte z Platformy aby chronić interesy pozostałych użytkowników. Udostępnianie im swojego konta wiąże się z wieloma ryzykami. Łamiemy w ten sposób regulamin Platformy (czego konsekwencją może być utrata dostępu dla naszego własnego konta), a jednocześnie otwieramy drzwi dla podmiotów, które nie zostały zweryfikowane i które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Poza tym umożliwiamy działanie podmiotom, których działania nie mogą być ocenione (by ostrzec innych użytkowników) czy zgłoszone. Dodatkowo, działamy na szkodę swojej własnej reputacji i wiarygodności.

🟠 Powiązania

Analizowanie powiązań między firmami to bardzo ważny element pracy naszego Zespołu Bezpieczeństwa. Weryfikujemy powiązania formalne (osobowe i kapitałowe), na podstawie baz rządowych, i w zależności od sytuacji podejmujemy konkretne działania. Jeśli np. działająca na Platformie i mająca dobre oceny firma X ma powiązania formalne z opublikowaną na giełdzie wierzytelności firmą Y, może to oznaczać problemy dla firmy X, łącznie z reautoryzacją i odebraniem jej dostępu do konta.

Powiązania nieformalne są nie tylko trudniejsze do wychwycenia, ale też udowodnienia. Bardzo dobrze działają tu informacje uzyskiwane wprost od użytkowników Platformy. Po takim zgłoszeniu konkretna firma przechodzi proces reautoryzacji, w trakcie którego staramy się prześwietlić ją możliwie jak najbardziej szczegółowo.

SPOSOBY NA NIEUCZCIWE FIRMY W BRANŻY TSL

Jak omówione wątki i ryzyka przekładają się na codzienną pracę? Czy mogą pomóc ustrzec się przed nieuczciwymi podmiotami? Warto zwrócić szczególną uwagę na kilka podejrzanych sytuacji.

To zlecenie jest podobne do…

Zapisy w zleceniu są niemal identyczne do zapisów innej firmy, zwłaszcza takiej, która jest problematyczna (np. jest na giełdzie wierzytelności albo ma dużo negatywnych ocen)? Zachowanie, np. sposób komunikacji, są łudząco podobne, mimo że to inna firma? Tutaj powinna zapalić się nam czerwona lampka, bardzo możliwe bowiem, że dany podmiot jest w jakiś nieformalny sposób powiązany z nieuczciwie działającą firmą – a to już samo w sobie generuje ryzyko.

Nie czekaj, zgłoś się do Zespołu Bezpieczeństwa, a my taką firmę prześwietlimy pod kątem wszelkich aspektów jej funkcjonowania na Platformie. Bardzo prawdopodobne, że uchroni to Ciebie, ale też i innych użytkowników, przed nieuczciwym kontrahentem.

Ta firma sprzedaje mi to za więcej niż sama dostała

Firma wystawia zlecenie za kwotę wyższą niż ta, za którą ją pobrała? Brzmi podejrzanie i wróży problemy. Zazwyczaj taki proceder rozpoczyna się poza naszą Platformą, dlatego też nie jesteśmy w stanie śledzić całego ciągu transakcji. Jeśli zdarzy się Wam taka sytuacja zalecamy zarówno ostrożność w podejmowaniu współpracy jak i kontakt z nami – z naszego punktu widzenia to najbardziej priorytetowe sygnały do weryfikacji.

Chyba rozmawiam z kimś innym

Konto należy do kobiety, a rozmawiający pisze w rodzaju męskim? Imię, którym się posługuje jest inne niż to przypisane do profilu? Te i inne podobne detale powinny zwrócić Waszą czujność, bardzo bowiem prawdopodobne, że macie do czynienia osobą, która posługuje się nieprawdziwymi danymi lub wręcz nie ma uprawnień do konta i zostało jej ono udostępnione. Taka sytuacja to ogromne ryzyko, skoro nie mamy pewności z kim rozmawiamy, negocjujemy czy zawieramy transakcję. Zalecamy jak najszybsze zgłoszenie do Zespołu Bezpieczeństwa, abyśmy mogli szczegółowo przeanalizować sytuację.

 •  Jak skontaktować się z naszym Zespołem Bezpieczeństwa? Wybierz dogodną dla siebie formę:
  – telefon (71 734 17 00),
  – e-mail bezpieczenstwo@trans.eu,
  formularz online,
  grupa na Facebooku.

WY PYTACIE, EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Czy Trans śledzi podejrzane firmy w mediach społecznościowych? Czy warto tam umieszczać informacje o problemach czy podejrzeniach związanych z daną firmą?

Zespół Bezpieczeństwa obserwuje kilkadziesiąt wybranych grup branżowych na Facebooku i analizuje opisywane tam problemy. Zwracamy uwagę zwłaszcza na te związane z uczciwością, wiarygodnością czy wypłacalnością konkretnych firm. Dzięki temu często udaje się nam wyłapać niepokojące sygnały na temat użytkowników i przeciwdziałać ich szkodliwej działalności na Platformie.

Mamy też swoją, otwartą dla każdego, grupę Bezpieczeństwo na Platformie Trans.eu. Publikujemy na niej materiały eksperckie i edukacyjne, a sami użytkownicy mają możliwość publikowania tam informacji, pytań do ekspertów czy ostrzeżeń.

Firma nie otrzymała dostępu do Platformy, ale dogadała się z innym podmiotem, który ma konto, że będzie z niego korzystać.

Skutki takiego działania, sprzecznego z naszym regulaminem, będą bolesne. Firmie, która udostępnia swoje konto, wypowiemy umowę i zablokujemy dostęp do Platformy. Ale to nie wszystko. Zarówno firma udostępniająca swoje konto, jak i ta, która z niego korzystała, trafią na listę podmiotów, które nie otrzymają autoryzacji na Platformie również w przyszłości, gdyby się o nią starały.

Trans odmówił windykacji firmy dokonującej bezzasadnych potrąceń z FV za rzekomo niewymienione palety. Jesteśmy jedną z wielu pokrzywdzonych firm.

Trans.eu nie oferuje usług windykacyjnych, w tym przypadku zapewne chodzi o firmę Transcash. Jest to osobna spółka. My, jako odrębny podmiot, nie mamy ani wglądu w jej postępowania windykacyjne, ani też nie mamy prawa o takie postępowania pytać. Aby uzyskać informacje o które pani pyta, należy zgłosić się do Transcash. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.

Natomiast jeśli chodzi o proceder potrąceń i kar umownych, zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem Bezpieczeństwa. Oczywiście podstawą weryfikacji może tu być tylko transakcja formalna zawarta na Platformie. Mając takie zgłoszenie będziemy mogli przyjrzeć się uczciwości działania danego podmiotu i – w uzasadnionych okolicznościach – wyciągnąć względem niego konsekwencje.

Czy przy rejestracji i autoryzacji firmy transportowej Trans wymaga licencji transportowej?

Formalnie można prowadzić w Polsce firmę transportową bez licencji, dlatego przy rejestracji czy autoryzacji nie wymagamy jej przedstawienia. Jeśli na późniejszym etapie, np. w ramach reautoryzacji, wykryjemy, że realizowane przez firmę zlecenia wymagają posiadania licencji, będziemy oczywiście wymagali jej przedłożenia.

Czy badacie powiązania historyczne? Czy osoba, która wcześniej miała JDG i były na niej długi, a teraz zamknęła ją i otworzyła spółkę, otrzyma dostęp do Platformy?

Takie sytuacje są każdorazowo wyłapywane i analizowane. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że uzyskanie autoryzacji będzie dla takiej firmy bardzo trudne.

Jeśli ktoś zgłosi, że dana firma przekleja ładunki i dokłada do frachtu, to czy jest reakcja?

Tak, w takiej sytuacji rozpoczynamy reautoryzację wskazanego podmiotu. Czasowo traci on dostęp do konta, a w przypadku uchylonej autoryzacji wypowiadamy umowę.

Jeśli ktoś zgłasza jakiś problem z firmą czy podejrzenie, to czy jest zachowana dyskrecja dla zgłaszającego?

Tak, taka anonimowość jest zachowana. Jeśli z jakiegoś powodu potrzebne byłoby ujawnienie danych osoby czy firmy zgłaszającej, każdorazowo pytamy, czy wyrażają Państwo na to zgodę.

PARĘ SŁÓW NA KONIEC

Na webinarach z cyklu „Pogadajmy o bezpieczeństwie” spotykamy się regularnie, raz na kwartał, od grudnia 2021 r. Są one źródłem wiedzy na ważne tematy związane z bezpieczeństwem w branży TSL, a także świetną okazją, by porozmawiać z naszymi ekspertami. Koniecznie sprawdźcie:

👉 nagrania wcześniejszych webinarów na naszym kanale na You Tube,
👉 eksperckie artykuły na naszym blogu,
👉 materiały i porady na grupie Bezpieczeństwo na Platformie Trans.eu.

Do zobaczenia na kolejnym webinarze!

Więcej artykułów poruszających kwestie bezpieczeństwa na Platformie Trans.eu znajdziecie tu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: