int(5491)

Odroczone płatności i opóźnienia – wszystko, co musisz wiedzieć

Wykonać zleconą pracę i otrzymać za nią ustalone wynagrodzenie – w branży transportowej to wcale nie takie proste. Długie terminy płatności, a co gorsza – opóźnienia w ich regulowaniu to dobrze znany w tym sektorze problem. Poznaj obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne i ich wpływ na Twoją firmę, dowiedz się też, jak na Platformie Trans.eu dbamy o terminowe płatności i przeciwdziałamy ich opóźnieniom. 

WSZYSCY WIEMY ŻE…

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności, czyli tzw. kredyt kupiecki, to powszechnie znana praktyka. W branży transportowej równie dobrze znane są niestety długie terminy płatności i opóźnienia w ich regulowaniu oraz wynikające z tego zatory finansowe. Transport od lat przoduje wśród branż o najwyższym wskaźniku nieterminowo regulowanych zobowiązań. Według badań Coface w 2019 r. opóźnienia te wynosiły średnio 122 dni (w 2018 r. 104 dni, a w 2017 r. 145,9 dni). Problem dotyka najczęściej i najmocniej małe firmy, dla których każda zaległa faktura to krok ku przepaści: zaburzenie płynności finansowej, a nawet jej utrata.  

WYTYCZNE PRAWNE

Prawo chroni interesy zleceniobiorcy, zwłaszcza mniejszego. Zaktualizowana w 2020 r. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, tzw. ustawa o zatorach płatniczych, określa jasno że:

👉 w transakcjach podmiotów nie-równorzędnych, tj. relacji asymetrycznej (sprzedawca to mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo a kupujący to duża firma) termin zapłaty może wynieść maksymalnie 60 dni;
👉 w transakcjach podmiotów równorzędnych, tj. relacji symetrycznej (firmy są sobie równorzędna, np. dwa średnie przedsiębiorstwa) termin zapłaty co do zasady nie powinien być dłuższy niż 60 dni, chyba że w umowie wyraźnie obie strony zgodziły się na dłuższy termin i nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (art. 8 ust. 2 Ustawy);
👉 odsetki ustawowe za opóźnienia wynoszą 11,5 proc.;
👉 rekompensata za koszty odzyskania należności wynosi 40 euro (dla faktury do 5 000 zł), 70 euro (dla faktury między 5 000 a 50 000 zł) lub 100 euro (dla faktury powyżej 50 000 zł)

👉 jeśli koszt odzyskania należności jest wyższy od rekompensaty dłużnik ma obowiązek go zwrócić (o konkretnej kwocie decyduje sąd);
👉 UOKiK ma prawo karać duże firmy zalegające z płatnościami, pierwsze takie kary już zostały nałożone (artykuł).

CO NA TO REGULAMIN PLATFORMY TRANS.EU?

Regulamin Platformy Trans.eu wskazuje, że każdy jej użytkownik ma obowiązek stosować się do aktualnych przepisów, w tym terminowego realizowania swoich zobowiązań finansowych. Równolegle zachęcamy też, by – niezależnie od typu relacji między kontrahentami – stosować maksymalnie 60-dniowy termin zapłaty. 

 • mec. Anna Widuch-Koła
 • Product Law & Security Area Leader
 • “Promujemy dobrą praktykę stosowania nie więcej niż 60 dni na uregulowanie zobowiązań finansowych, niezależnie czy relacja jest symetryczna czy asymetryczna. Praktyka pokazuje, że to wystarczający czas na zamknięcie zlecenia, zweryfikowanie ewentualnej szkody i skompletowanie wszystkich dokumentów.”

Zdarza się jednak, że zleceniodawca automatycznie wydłuża termin płatności powyżej 60 dni. Co wtedy? W ocenie Administratora takie działanie, na podstawie jednostronnego postanowienia w zleceniu stanowi naruszenie przepisu art. 7 ust. 2 Ustawy, gdyż jest „rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela” – wyjaśnia mec. Anna Widuch-Koła. – W Regulaminie Platformy ta kwestia jest rozstrzygnięta. W razie ustalenia, że nie było obiektywnych podstaw do wydłużenia terminu płatności powyżej 60 dni, takie działanie zakwalifikujemy jako naruszenie pkt V. 3.5 Regulaminu. 

DOBRE PRAKTYKI W PRAKTYCE

Co możesz zrobić by zwiększyć bezpieczeństwo współpracy z kontrahentem? 

Sprawdź wielkość danej firmy. Dzięki temu dowiesz się, jaka byłaby wasza relacja (symetryczna czy asymetryczna) i jakie terminy płatności w takim przypadku określa prawo. 

Przykład 1: Reprezentujesz firmę średniej wielkości a kontrahent to duże przedsiębiorstwo. Jest to relacja asymetryczną, płatność może być odroczona na maksymalnie 60 dni.
Przykład 2: Reprezentujesz firmę średniej wielkości, kontrahent to również średnia firma. Jest to relacja symetryczna, więc płatność może być odroczona na czas dłuższy niż 60 dni. Konkretną wartość ustalasz z kontrahentem i wpisujesz do umowy. 

✅  Nie wiesz czy masz do czynienia z dużą firmą? Każde duże przedsiębiorstwo musi raportować swoje praktyki płatnicze do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli znajdziesz w BIP raport swojego potencjalnego kontrahenta dowiesz się, że jest to duża firma. Jednocześnie też zapoznasz się z jej zadłużeniem i ocenisz uczciwość (raport zawiera wartość spłaconego i aktualnego zadłużenia do 30, 60 i 120 dni oraz powyżej 120 dni).

✅  Przy podejmowaniu współpracy oszacuj ryzyko. Pomocny będzie w tym TransRisk, czyli indeks oceniający rzetelność płatniczą firm. Oceny aktualizowane są na bieżąco, na podstawie danych z Platformy Trans.eu oraz źródeł zewnętrznych. Jak z niego korzystać przeczytasz w tym artykule.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI NA PLATFORMIE TRANS.EU 

Na Platformie Trans.eu podejmujemy wiele działań wzmacniających bezpieczeństwo płatności i piętnujących nieuczciwe praktyki, w tym opóźnienia w płatnościach. 

👉 Realizujemy program #safeTRANSactions, w ramach którego m.in. systematycznie usuwamy z platformy firmy nagminnie zalegające z płatnościami.

👉 Wdrożyliśmy limit aktywnych publikacji dla firm, które nieterminowo regulują swoje zobowiązania.

👉 Dajemy możliwość przeglądu ocen płatności danej firmy i wystawienia jej oceny ze współpracy, w tym także zgłoszenia problemów z płatnościami. 

👉 Firmy publikujące nowe frachty zachęcamy do korzystania z funkcji Termin płatności. Zapewnia ona transparentność zlecenia i eliminuje niejasności między zlecającym a przyjmującym fracht. 

👉 Oferujemy wygodny i prosty proces windykacji online.

Niezależnie od branży zaufanie jest podstawą dobrej współpracy. Tymczasem według różnych źródeł od 80 do 90% polskich firm doświadcza problemu nieterminowo regulowanych płatności. Branża transportowa boryka się z tym od tak dawna, że stało się to niemal smutną oczywistością. Nie zmienia to faktu, że zarówno wytyczne prawne, jak i po prostu dobre praktyki przyczyniają się do stopniowej poprawy tych złych nawyków, warto je więc znać i stosować.  

Więcej artykułów poruszających kwestie bezpieczeństwa na Platformie Trans.eu znajdziesz tu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: