int(5491)

Narzędzia pomocne w ocenie wiarygodności kontrahenta [nagranie i podsumowanie webinaru]

Jakiś czas temu spotkaliśmy się z Wami na kolejnym webinarze w ramach cyklu „Pogadajmy o bezpieczeństwie”. Nasi eksperci przybliżyli zagadnienia związane z transakcjami, a tytuł spotkania brzmiał: Transparentność – Transakcyjność – TransRisk, czyli jak Cię widzą kontrahenci. Zapraszamy do lektury podsumowania i obejrzenia nagrania z webinaru.

MATERIAŁY PO WEBINARZE „TRANSPARENTNOŚĆ – TRANSAKCYJNOŚĆ – TRANSRISK, CZYLI JAK CIĘ WIDZĄ KONTRAHENCI”

👉 TUTAJ obejrzycie pełne nagranie webinaru.
👉 TUTAJ znajdziecie prezentację ze spotkania.
👉 TUTAJ zebraliśmy dla Was nagrania wszystkich webinarów z cyklu „Pogadajmy o bezpieczeństwie”.

NARZĘDZIA DO OCENY WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA

Na webinarze nasi eksperci, r.pr. Anna Widuch-Koła oraz Piotr Sobala, Product Security Field Leader, przedstawili i omówili narzędzia do oceny wiarygodności kontrahenta, dostępne dla użytkowników naszej Platformy. Mowa była o transakcjach formalnych, systemie ocen i komentarzy do transakcji, indeksie TransRisk i certyfikatach. Przedstawione też zostały dwa nowe narzędzia, które będą wspierać transparentność transakcji i weryfikację kontrahentów: Wskaźnik Transparentności (który udostępniony będzie niebawem) i jednostronne zgłoszenie transakcji.

TRANSAKCJE FORMALNE I WYNIKAJĄCE Z NICH KORZYŚCI

Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia tematu transakcji formalnych. Ich zawarcie możliwe jest zarówno z poziomu komunikatora na Platformie, jak i w oknie negocjacji. Podstawowe korzyści jakie wynikają z ich zawarcia to:

 • możliwość wystawiania ocen i komentarzy na temat współpracy z danym kontrahentem,
 • wpływ na Indeks TransRisk, określający wiarygodność płatniczą podmiotu w pięciostopniowej skali (słaby płatnik, średni płatnik, dobry płatnik, bardzo dobry płatnik, super płatnik),
 • możliwość budowy swojego wizerunku jako godnego zaufania partnera,
 • preferencyjne warunki finansowania w ofercie partnerów PlatformyTranscash (oferta QuickPay) i Bonabanco (oferta Bonabanco Pay).

Więcej o transakcjach formalnych przeczytasz również w tym artykule.

NOWOŚĆ NA PLATFORMIE – JEDNOSTRONNE ZGŁOSZENIE TRANSAKCJI

Transakcje formalne, jako najbezpieczniejsze dla użytkowników Platformy, będą w niedalekiej przyszłości premiowane przez tworzony właśnie Wskaźnik Transparentności. Ale to nie wszystko.

 • r.pr. Anna Widuch-Koła
 • CISM, Product Law & Security Area Leader
 • Mamy świadomość, że nie zawsze ma się wpływ na to, czy druga negocjująca strona formalnie zaakceptuje transakcję na Platformie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre firmy tego wręcz celowo unikają, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi ocenami. Właśnie dlatego niebawem na Platformie pojawi się nowa opcja, tzw. jednostronne zgłoszenie transakcji. Ma ona wspierać transparentność współpracy, jak także zapobiegać sytuacjom, gdy jedna ze stron nie ma możliwości zawarcia transakcji ponieważ druga strona ich unika.

TRANSRISK, CZYLI WSKAŹNIK ZACHOWAŃ PŁATNIKA NA PLATFORMIE

Użytkownicy Platformy Trans.eu mają do dyspozycji narzędzia wspomagające ocenę wiarygodności kontrahenta – m.in. indeks TransRisk. Co to takiego?

 • Piotr Sobala
 • Product Security Field  Leader
 • TransRisk to wskaźnik wiarygodności płatniczej danej firmy w ramach jej aktywności na Platformie, w szczególności zlecającej ładunki. Jest on przeliczany codziennie, automatycznie, za pomocą specjalnego algorytmu, i skupia się na zdarzeniach aktualnych, czyli takich, które wystąpiły w ostatnich 60. dniach

TransRisk to ogólny indeks wiarygodności na Platformie, a w jego wyliczeniu kluczowe są zachowania wynikające z aktywności danej firmy na Platformie. Wpływają na niego zarówno wystawiane przez kontrahentów oceny, jak i terminowość regulowanych zobowiązań czy fakt zawierania transakcji formalnych. Największą zaletą indeksu TransRisk  jest jego szybkość, tzn. niemal natychmiastowe reagowanie na aktywność użytkownika. Przykładowo, zadłużenie, które jest zgłaszane jednego dnia, wpłynie na wskaźnik już kolejnego dnia. 

Aby zweryfikować swój własny indeks TransRisk należy wyszukać swoją firmę, po numerze NIP, na Platformie, tak jakbyśmy szukali jakiejkolwiek innej firmy. Ponieważ jest to mało intuicyjne, w niedalekiej przyszłości planujemy stworzenie i udostępnienie widgetów, które m.in. w głównym oknie na Platformie będą pokazywały indeks naszej własnej firmy.

– W skrócie chodzi o to, aby dostęp do informacji o sobie samym i swoim własnym indeksie TransRisk był łatwodostępny i nie wymagał od użytkownika zbędnego wyszukiwania ani wielu kliknięć – tłumaczy Piotr Sobala

KILKA SŁÓW NA TEMAT OCEN NA PLATFORMIE

Kolejnym wątkiem, poruszonym na webinarze przez naszych ekspertów, były oceny wystawiane kontrahentom na Platformie. Przypomniane zostały najważniejsze zasady dotyczące ocen, a więc:

 • wystawienie oceny możliwe jest w przypadku każdej formalnie zawartej na Platformie transakcji, 
 • zleceniodawcy mają na wystawienie oceny 30 dni (od daty realizacji zlecenia, czyli daty rozładunku), 
 • przewoźnicy mają na wystawienie oceny aż 120 dni (aby ocenie można było poddać nie tylko jakość współpracy ale też kwestię rozliczenia).

Wyjaśnione zostały również najważniejsze różnice między ocenami a TransRiskiem, które często – niesłusznie – są ze sobą utożsamiane.

OCENY

TRANSRISK

odnoszą się do konkretnych aspektów pojedynczej transakcji z jednym kontrahentem to zbiorczy obraz rzetelności danej firm, którego jednym z wielu elementów są oceny poszczególnych transakcji
z założenia są subiektywne jest obiektywną kompilacją danych z różnych źródeł
dane na Platformie widoczne z ostatniego roku aktualny status wskaźnika to efekt zdarzeń z ostatnich 60 dni

Więcej na temat systemu ocen na Platformie pisaliśmy w tym materiale.

CERTYFIKATY 

Pomocniczymi narzędziami do oceny wiarygodności kontrahenta są również certyfikaty: TCC Carrier i TCC Express dla przewoźników, TCF Forwarder dla spedytorów oraz TCS Shipper dla załadowców. Posiadane certyfikaty są widoczne przy profilu danej firmy. 

 • Piotr Sobala
 • Product Security Field  Leader
 • Każdy certyfikat ma swój regulamin i listę kryteriów niezbędnych do jego uzyskania. Punktem wyjścia jest przede wszystkim jakość świadczonych usług, wyrażona średnią ocen czy, w przypadku płatników, wskaźnikiem TransRisk. Brane są też pod uwagę elementy takie jak np. spełnianie określonych wymogów co do zapisów zleceń (w przypadku spedytorów) czy wymogów co do jakości floty (w przypadku przewoźników).

Osobnym certyfikatem jest Trans.eu Insurance Audited, którym wyróżniane są podmioty posiadające aktualną i opłaconą polisę OCP. Aktualność i opłacenie polisy monitorowane są w czasie rzeczywistym, zaś jednym z kryteriów otrzymania certyfikatu jest posiadanie przez daną firmę zestandaryzowanych klauzul, co wspiera poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji. 

Wszystkie szczegóły na temat wydawanych przez nas certyfikatów można znaleźć tutaj.

NOWOŚĆ NA PLATFORMIE: WSKAŹNIK TRANSPARENTNOŚCI 

Już niebawem użytkownicy naszej Platformy będą mieli kolejne narzędzie wspierające ich w ocenie potencjalnego kontrahenta. Wskaźnik Transparentności, lub inaczej Transparency Rate, wskazywać będzie na ile dany podmiot zawiera lub dąży do zawierania transakcji formalnych, które są podstawą bezpieczeństwa współpracy. Jest on wyliczany przez algorytm, który bierze pod uwagę m.in. aktywności wszystkich użytkowników przypisanych do konkretnego Office ID oraz skalę aktywności danego użytkownika. Wskaźnik wyliczany będzie codziennie, na podstawie danych z ostatnich 60 dni.

Do wyliczenia Wskaźnika Transparentności brane będą pod uwagę oferty z responsem (w przypadku strony zlecającej) i odpowiedzi do zapytania (w przypadku przewoźników). Bazą do wyliczenia nie są więc wszystkie wystawiane oferty, a jedynie te, które pozyskały jakąś reakcję, a więc był potencjał na zawarcie transakcji. Przy wyliczeniu wskaźnika najwyżej premiowane będą dwustronne transakcje formalne, jednak transakcje jednostronne też będą brane pod uwagę. Pewne znaczenie będzie mieć też korzystanie z modułu negocjacji lub negocjacji przez komunikator, ponieważ w tych miejscach również zdarzają się próby formalizowania transakcji. 

Jak wyjaśnia r.pr. Anna Widuch-Koła: – Naszym zamysłem jest pokazywanie i promowanie tych użytkowników, którzy dbają o transparentność transakcji, ponieważ jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa na naszej Platformie. Każda firma będzie miała dostęp do Wskaźnika Transparentności najpierw w formie testowej, przez 60 dni, aby poznać sposób jego wyliczenia i podjąć ewentualne działania, aby go poprawić. Po tym okresie wskaźnik będzie widoczny, przy profilu danej firmy, dla wszystkich użytkowników Platformy.  

Wskaźnik Transparentności pozwoli też ulepszyć istniejący już wskaźnik TransRisk. Obecnie na jego status wpływ ma ilość zawieranych transakcji formalnych, natomiast dzięki Wskaźnikowi Transparentności będziemy mogli uwzględniać w nim również skłonność do zawierania transakcji formalnych.   

CYKL WEBINARÓW POGADAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

Webinar na temat transparentności i transakcyjności było ósmym i jednocześnie ostatnim spotkanie z cyklu „Pogadajmy o bezpieczeństwie”. Przez ostatnie 2 lata regularnie dzieliliśmy się z Wami naszą praktyczną wiedzą, opowiadając o najbardziej nurtujących wątkach związanych z bezpieczeństwem w naszej branży i dając Wam przestrzeń do dyskusji czy konsultacji z naszymi ekspertami. 

Nagrania wszystkich zrealizowanych w ramach tego cyklu spotkań znajdziecie TUTAJ. Zachęcamy Was również do przejrzenia mnóstwa edukacyjnych treści na naszym blogu i na grupie Bezpieczeństwo na Platformie Trans.eu

Jeśli zaś chcecie skontaktować się z naszym Zespołem Bezpieczeństwa, zgłosić incydent bezpieczeństwa lub skonsultować konkretną sytuację, zapraszamy: 

🟠 e-mailowo bezpieczenstwo@trans.eu,

🟠 przez prosty formularz online,

🟠 przez grupę na Facebooku.

Więcej artykułów poruszających kwestie bezpieczeństwa na Platformie Trans.eu znajdziecie tu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: