int(5491)

Jak dbamy o bezpieczeństwo na platformie, czyli parę słów o reautoryzacji

Bezpieczeństwo użytkowników i zawieranych przez nich na Platformie Trans.eu transakcji jest dla nas priorytetem. Aby zapewnić Wam komfortowe, ale przede wszystkim właśnie bezpieczne środowisko pracy, realizujemy szereg aktywności: od wnikliwej autoryzacji użytkowników w trakcie ich rejestracji, przez regularny monitoring i analizę każdego zgłoszonego lub wykrytego naruszenia. Do działań umacniających bezpieczeństwo na Platformie Trans.eu zalicza się też reautoryzacja. Na czym polega i kiedy możesz się z nią spotkać? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.  

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Na Platformie Trans.eu podejmujemy wszystkie możliwe kroki, aby wyeliminować zagrażające bezpieczeństwu sytuacje czy firmy. Każdy nowy użytkownik przechodzi szczegółowy proces autoryzacji, który ma na celu potwierdzenie jego istnienia. Oprócz weryfikacji przedstawionych przez niego danych i dokumentów, konfrontowanych z rządowymi bazami danych, analizujemy także referencje wystawione mu przez inne podmioty. 

Jest jednak element niezwykle trudny do sprawdzenia: prawdziwe intencje. Niestety, znamy to z praktyki: zdarza się, że pozytywnie oceniony i sprawiający wrażenie godnego zaufania użytkownik po jakimś czasie od „wejścia” na Platformę okazuje swe prawdziwe, dalekie od uczciwości oblicze. Właśnie dlatego tak ważna jest praca naszego Zespołu Bezpieczeństwa, który monitoruje poczynania każdego klienta na każdym etapie jego „życia” na Platformie. Jeśli cokolwiek wzbudza wątpliwości czy podejrzenie nieuczciwych praktyk, poddany zostanie on reautoryzacji. 

POD LUPĄ ZESPOŁU BEZPIECZEŃSTWA

Nasz Regulamin wskazuje wyraźnie, że korzystanie z całości usług Platformy Trans.eu może być uzależniona od przejścia ponownego procesu autoryzacji, czyli reautoryzacji (punkt III.1.8). Jeśli tak się stanie, autoryzacja uchylana jest dla całej firmy. Co to oznacza? 

 

 • Piotr Sobala
 • International Security Team Leader
 • – W razie wątpliwości co do wiarygodności czy uczciwości danego podmiotu na Platformie Trans.eu zostaje on odautoryzowany. W praktyce oznacza to czasową blokadę na wystawianie ofert i zawieranie transakcji. 

  Wyjaśnienie sytuacji i zakończenie reautoryzacji kończy się albo przywróceniem autoryzacji, albo wypowiedzeniem umowy i zablokowaniem danej firmy. Do czasu zakończenia procesu ponownej weryfikacji klient ma zablokowany dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy za wyjątkiem komunikatora.

Jakie działania czy sytuacje poddają w wątpliwość uczciwość danego użytkownika i mogą skutkować reautoryzacją? Przede wszystkim zastrzeżenia co do tożsamości lub też wypłacalności danego podmiotu. Inna tożsamość osób na kontach niż ta zadeklarowana w czasie rejestracji, brak czy opóźnienia w płatnościach, podejrzenie sprzedaży zleceń za cenę wyższą niż ta, za jaką się je pozyskało – to niektóre przykłady budzące wątpliwości i skłaniające zespół bezpieczeństwa do wnikliwego przyjrzenia się firmie. Ważne są dla nas również zgłoszenia przesyłane przez samych użytkowników Platformy, wskazujące na nieuczciwe zachowania kontrahentów – każde z nich jest zawsze drobiazgowo analizowane.

REAUTORYZACJA KROK PO KROKU

Reautoryzacja to element działań budujących poczucie bezpieczeństwa na Platformie Trans.eu. Jak wygląda w praktyce?

👉 Firma, której autoryzacja została uchylona, zostaje o tym fakcie powiadomiona. Kontaktuje się z nią dedykowany konsultant z Zespołu Bezpieczeństwa, który przedstawia zagadnienia wymagające wyjaśnienia.

👉 Najczęściej prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów, które pozwolą nam zweryfikować jej działalność. W zależności od sytuacji mogą to być np. potwierdzenia zgodność prowadzonej na platformie działalności z posiadanymi uprawnieniami, dokumenty dostępu do danego konta, oświadczenia osób uprawnionych do reprezentowania firmy czy dokumentacja potwierdzająca prawdziwość otrzymanych lub wystawionych referencji.

👉 Może się również zdarzyć, że poprosimy o rozmowę audio-video, w celu potwierdzenia tożsamości przedstawiciela lub przedstawicieli firmy.

Na PlatformieTrans.eu dążymy do rozwijania społeczności rzetelnych, godnych zaufania firm, którym zapewniamy bezpieczne i kompleksowe środowisko pracy. Nieustannie podejmujemy działania eliminujące ryzyka wynikające z kontaktów z nieuczciwymi podmiotami – m.in. aktualizujemy kryteria dostępu do Platformy i usuwamy z niej niewypłacalnych przedsiębiorców (przeczytasz o tym więcej tutaj), ograniczamy możliwość aktywnych publikacji tym użytkownikom, którzy nie regulują swoich zobowiązań finansowych na czas (szerzej piszemy o tym w tym artykule). Przede wszystkim zaś wnikliwie i stale analizujemy, zarówno na etapie udzielania dostępu, jak i już działania na Platformie, czy każdy z jej użytkowników jest uczciwy.  

PAMIĘTAJ! Bezpieczną Platformę Trans.eu budujemy wspólnie. Każdy jej użytkownik może zgłosić firmę, która jego zdaniem łamie zasady uczciwości. Wiadomość ze wskazaniem konkretnego profilu i opisem budzącej wątpliwości sytuacji można wysłać na adres bezpieczenstwo@trans.eu.

Więcej artykułów poruszających kwestie bezpieczeństwa na Platformie Trans.eu znajdziesz tu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: