int(5491)

Akcja Informacja – osoba uprawniona!

odcinek_9
Czy jako osoba UPRAWNIONA znasz swoje przywileje zarządzania kontem firmowym i kontami pracowników w Systemie Trans.eu? Poznaj funkcjonalność Panelu Zarządzania i zakładki Firma!

Rejestrując firmę w Systemie Trans.eu automatycznie otrzymujesz status OSOBY UPRAWNIONEJ. Jako administrator jesteś odpowiedzialny za zarządzanie profilem firmowym. Co się z tym wiąże?
uprawnionym jest tylko jeden pracownik. W sytuacji zmiany obowiązków lub zwolnienia – konieczne jest wskazanie nowego upoważnionego, w innym wypadku przywileje przechodzą na kolejną osobę. Pamiętaj, że jest on reprezentantem Twojej firmy w Systemie Trans.eu, który zarządza dokumentami i historią zawieranych transakcji!
⇒ masz możliwość edycji określonych pozycji przy koncie firmowym: strona internetowa, fax, logo firmy, charakterystyka firmy i wielkość przedsiębiorstwa
⇒ jako uprawniony zakładasz nowe konta dla współpracowników – zapraszasz mailowo do rejestracji konta lub akceptujesz prośbę o aktywowanie konta, które pracownik sam utworzył
zarządzasz kontami pracowników tj. samodzielnie możesz modyfikować telefony kontaktowe, zakres obowiązków, języki jakimi pracownik włada. Posiadasz również uprawnienia do resetowania hasła dostępu, ukrywania danego konta i blokady byłego pracownika
⇒ poprzez kontakt z administratorem Systemu Trans.eu możesz zgłosić: przy kontach pracowników – zmianę adresu mailowego i zmianę nazwiska z panieńskiego, przy koncie firmowym – zmianę telefonu kontaktowego, adresu mailowego, adresu (o ile jest zgłoszona zmiana w KRS/CEIDG)
Zarządzaj informacjami o firmie przez:
więcej opcji → opcje programu → edytuj dane firmy
Możesz edytować:
samodzielnie:
– strona internetowa
– fax
– logo firmy
– charakterystyka firmy i wielkość przedsiębiorstwa
przez kontakt z administratorem Systemu Trans.eu:
– adres mailowy
– telefon kontaktowy
– adres (o ile jest zgłoszona zmiana w KRS/CEIDG)
Zarządzanie kontami pracowników:
Panel Zarządzania → Firma
Założenie konta dla nowego pracownika → dodaj pracownika
Pracownik otrzymuje na wskazany przez Ciebie adres mailowy dane do logowania: login i hasło.
Jeżeli pracownik sam założył konto, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o aktywację konta:
Edycja kont pracowników
3
Możesz edytować:
samodzielnie:
– telefony kontaktowe
– zakres obowiązków
– języki obce jakimi pracownik włada
przez kontakt z administratorem Systemu Trans.eu:
– adres mailowy pracownika
– zmiana nazwiska panieńskiego
DODATKOWO – masz uprawnienia do: resetowania hasła do konta, ukrywania profilu pracownika oraz blokady kont byłych pracowników
Pamiętaj, że osoba uprawniona jako administrator profilu Twojej firmy w Systemie Trans.eu ma dostęp do wszelkich danych i operacji związanych z wykonywaną przez Ciebie działalnością! Jeżeli kończysz współpracę z pracownikiem – pamiętaj aby taki fakt zgłosić i przesuń uprawnienia na innego pracownika!

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: