int(5491)

Jak zwiększyć ochronę przewoźnika przez dodanie odpowiednich klauzul do OCPD

baner-1024x550
Zakres ubezpieczenia polisy OCPD wynika z treści prawa przewozowego oraz konwencji CMR. Jest on opisany w ogólnych warunkach ubezpieczenia, podobnie jak wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Poznajcie najczęstsze z nich i sprawdźcie, czy i które z nich można włączyć do ubezpieczenia.

Autorem ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) jest zawsze ubezpieczyciel. W związku z tym katalog wyłączeń będzie różny, w zależności od ubezpieczyciela. Ogólne warunki ubezpieczenia są ponadto pochodną prawa przewozowego oraz konwencji CMR. Często ograniczają one lub wyłączają odpowiedzialność przewoźnika. Nie zawsze jednak wszystkie wyłączenia są cytowane w o.w.u.
POBIERZ WYKAZ WYŁĄCZEŃ Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ >>>

Część z wyłączeń ochrony dotyczy i ubezpieczyciela, i przewoźnika – na przykład ze względu na:

 • brak lub wadliwe opakowanie, jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie,
 • naturalne właściwości niektórych towarów, mogące powodować całkowite lub częściowe ich zaginięcie albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa i gryzoni,
 • przewóz żywych zwierząt,
 • inne.

Niektóre z wyłączeń można włączyć do ochrony za pomocą specjalnych klauzul, np. przewozu żywych zwierząt. Najczęściej wiąże się to z dodatkową składką. Pełną listę standardowych wyłączeń z ochrony, wraz z informacją, czy i jak włączyć je do polisy, poniżej:
POBIERZ WYKAZ WYŁĄCZEŃ Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ >>>
Dowiedz się więcej na TransBrokers.eu: Wyłączenia z ochrony, które nie zwalniają przewoźnika z odpowiedzialności.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: