int(5491)

3 wskazówki, jak wybrać dobre ubezpieczenie OCP

Standardowe ubezpieczenie OCP zawierane jest na bazie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w których znajduje się wiele wyłączeń odpowiedzialności (pomijamy już zapisy Prawa Przewozowego czy też Konwencji CMR). Jaka polisa jest zatem naprawdę dobra?

Elementy dobrej polisy

  • Suma gwarancyjna na każde zdarzenie

Występujący na rynku dość często przypadek to suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia. Pamiętajmy, że suma gwarancyjna w takim przypadku może się szybko wyczerpać po zaistnieniu szkody i wypłacie przez ubezpieczyciela odszkodowania czego następstwem będzie albo pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej albo konieczność zakupu kolejnej polisy.

  • Udziały własne – franszyzy

Udział własny powinien być określony tylko i wyłącznie kwotowo (np. 1000 zł.). Pamiętajmy,
że nigdy nie wolno zgadzać się na zapis procentowy. Dlaczego? Na przykład przy udziale
własnym 10% odszkodowania – przy dużej szkodzie 200 000 euro – udział własny wyniesie aż
20 000 euro.

  • Jasno określone procedury likwidacji szkód w kraju i zagranicą

Pozwoli to uniknąć wielu niespodziewanych kłopotów po zaistniałej szkodzie.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: