int(5491)

3 metody działań fałszywych spedytorów

Pobieżna weryfikacja firm spedycyjnych nierzadko bywa przyczyną oszustw. Nieuczciwi zleceniodawcy wykorzystują dużą konkurencyjność na rynku i brak czujności przewoźników, a sposoby stają się coraz bardziej wyszukane. Jakie metody najczęściej stosują oszuści oraz w jak można im zapobiegać?

Metody oszustw spedytorów

Mówiąc o oszustwach popełnianych przez firmy spedycyjne, należy wyróżnić trzy typy sytuacji.

 • Oszust faktycznie prowadzi działalność spedycyjną

W danym przypadku najczęściej dochodzi do wyłudzeń polegających na tym, że firma zlecająca transport z założenia nie ma zamiaru za niego zapłacić. Spedytor inkasuje zaliczkę, zleca przewóz, po czym nie rozlicza się z niego z kontrahentem. Długi okres płatności sprzyja kolejnym zleceniom przewozu, po czym firma spedycyjna zamyka działalność i ślad po niej zanika.

Jak zapobiec takim oszustwom spedytorów?

Przed przyjęciem zlecenia należy zweryfikować opinie wśród innych przedsiębiorstw, które współpracowały ze zleceniodawcą. Można to zrobić za pomocą giełd transportowych lub wywiadowni gospodarczych.

 • Firma podszywa się pod inny, rzeczywisty podmiot

W sytuacji drugiej spedytor, podszywając się pod istniejącą firmę, niejednokrotnie też pod wybranego pracownika, ma dostęp do wszystkich dokumentów danej firmy. Typowa dla takich procederów jest forma komunikacji:
– wstępne rozmowy prowadzone przez telefon komórkowy
– ustalenia końcowe drogą mailową z prywatnych adresów pocztowych
W bardziej skrajnych przypadkach może też istnieć np. strona internetowa czy adres mailowy, które będą różnić się od rzeczywistej firmy jedynie końcówką (np. .pl zamiast .com) lub jedną literą.

Jak uniknąć podszywających się pod spedytorów oszustów?

Należy zacząć od dokładnego sprawdzenia przedsiębiorstwa np. w rejestrach czy w internecieskontaktować się poprzez własnoręcznie znaleziony adres mailowy oraz numer stacjonarny.

 • Firma oszusta w ogóle nie istnieje

Ten przypadek związany jest głównie z fałszywymi dokumentami, którymi legitymuje się zleceniodawca. Zdarza się przykładowo, że współpraca zaczyna się od 2-3 zrealizowanych bezproblemowo zleceń, po czym dochodzi do oszustwa na większą skalę. Nieistniejąca firma tworzy we własnym zakresie wszelką dokumentację, która do złudzenia przypomina oryginały.

Jak unikać nieistniejących spedytorów?

Rozwiązaniem jest weryfikowanie dokumentów w odpowiednich instytucjach np. w KRS w przypadku spółki czy w CEIDG w odniesieniu do działalności gospodarczej. Bazując na kilku źródłach, szybko powinny pojawić się ewentualne nieścisłości.

Czy warto weryfikować spedytorów?

Niezależnie od tego, z którą z powyższych sytuacji ma do czynienia przewoźnik, rozpoczynając współpracę z nowym kontrahentem zawsze powinien on zachować czujność. Wizja szybkiego zarobku nie powinna przesłaniać standardowych zasad bezpieczeństwa, dlatego warto poświęcić nieco więcej czasu i skorzystać z kilku sposobów weryfikacji, by maksymalnie zredukować ryzyko niepowodzenia transakcji.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: