Bevat een geïntegreerde transportbeurs

Voorstellen voor vrachten van vaste en nieuwe opdrachtgevers

Alles in de nieuwe tool Trans for Carriers (TfC) op één plek, zonder e-mails en sms-berichten, gemakkelijk, snel en gerieflijk plus de beurs Trans.eu.

more

Trans for Carriers (TfC)

Meer dan enkel de transportbeurs Trans.eu

3 belangrijkste voordelen

 • Eenvoudige afhandeling van vrachten van vaste opdrachtgevers

  Gemakkelijke bevestiging van het aannemen van de vracht voor realisatie, ook in het geval van vaste contracten, eenvoudige opgave van prijsofferte op een veilingaanvraag.

 • Eenvoudige afhandeling van vrachten van vaste opdrachtgevers

  TfC bevat het algoritme SmartMatch, dat concrete ladingen voorstelt aan vervoerders. Het algoritme houdt rekening met veel variabelen bijv. het wagenpark van de vervoerder, de routes waarop hij het vaakst rijdt, eerdere samenwerking met deze verlader, opinies en het TCC-certificaat.

 • Monitoring vereist door de verladers en gemakkelijk geven van een status

  TfC maakt integratie van het telematicasysteem van de vervoerder mogelijk alsook gemakkelijke communicatie en het geven van een status aan de opdracht - zonder extra e-mails en Excel.

+ 3 EXTRA toevoegingen

 • Gemakkelijke facturering en afrekening van transportopdrachten

  TfC bevat opties voor elektronische facturering van opdrachten automatisch op basis van uitgevoerde opdrachten, met de mogelijkheid om de extra kosten en contractuele boetes af te rekenen.

 • Beter gebruik van het wagenpark en verhoging van de winstgevendheid

  Winstgevendheid hangt af van het feit of wagens voortdurend onderweg zijn en dit voor goede tarieven. De planner voor het gebruik van een wagen laat toe continu werk voor een auto te plannen, zelfs 2-3 weken op voorhand, met automatische voorstellen van vrachten voor de perioden dat er geen vaste opdrachten zijn.

 • Het correct aangeven van de werkelijke routes voor vrachtwagens

  Om de prijs voor een vracht te bepalen is naast de vele factoren in verband met de lading, het seizoen, het aantal losplaatsen enz., het juist aangeven van de route die de vrachtwagen feitelijk zal rijden, van essentieel belang.

2 functies die nuttig zijn voor vervoerders

 • Suggesties voor vrachttarieven

  Het is goed de tarieven te kennen die in een bepaalde periode van het seizoen, op een gegeven route voor een zeker corrosserietype gelden. Zonder deze informatie kan de vervoerder een te hoge prijs opgeven en de opdracht mislopen of een te lage prijs opgeven en minder verdienen.

 • Voorstellen voor vaste samenwerking met verladers

  TfC bevat een algoritme dat vervoerders voorstelt aan concrete verladers. Certificatie bijv. TCC Elite (Trans.eu Certified Carrier) verhoogt de kansen op nieuwe transacties.

Trans for Carriers  (TfC)- belangrijkste functies

Onderscheidend kenmerk TfC Hoe werkt dit?
Nieuwe transportbeurs Toegang tot een van de grootste transportgemeenschappen in Europa. Dit is een nieuwe tool geïntegreerd met een logistiek portaal.
Automatisering van de samenwerking Eenvoudig bevestigen van het aannemen van vaste en occasionele vrachten van zijn verlader.
Veilingen van vrachten Deelname aan veilingen van opdrachten met vastgelegde prijs of met de mogelijkheid van prijsvoorstellen.
Beheer van de opdrachten van de verlader Het aannemen van en geven van een status aan elektronische opdrachten van de verlader.
Snel bevestigen van een opdracht Elektronisch bevestigen dat opdrachten zijn uitgevoerd met het oog op sneller opmaken van facturen.
Integratie van het wagenpark met telematisch systeem Mogelijkheid van het delen van de positie van het voertuig met de lading.
Toegang tot een handige messenger Één tool voor gesprekken met opdrachtgevers, segregeert de gesprekken volgens de context en archiveert de bevindingen.

Over Trans.eu Group SA

Trans.eu Group S.A. is een technologiebedrijf opgericht in 2004. We vormen een van de belangrijkste transportbeurzen in Europa en een modern logistiek portaal voor wegtransport. Het Portaal Trans.eu is een echt TMS-systeem van de klasse 4.0: het verbindt verladingsbedrijven, logistieke operators, expediteurs en vervoerders.

Het bedrijf opereert in heel Europa, alsook Turkije en Kazachstan. We hebben op dit ogenblik kantoren in 12 landen. De groep Trans.eu biedt eveneens transportverzekeringen, factoring voor vervoerders, brandstofkaarten en juridische diensten. We stellen meer dan 500 mensen tewerk.

Het Portaal Trans.eu vormt de grootste gemeenschap van vervoerders in Europa.

25 000 vervoerders
vormen de gemeenschap van het Trans.eu- platform
9 000 spediteurs
maken actief gebruik van het Trans.eu-platform
6 000 bevrachters
bieden op het Trans.eu -platform nieuwe vrachten aan

We hebben een eenvoudige missie. We willen dat de wereld van het wegtransport steeds meer SMART & FAIR wordt: modern, effectief en transparant.

Registreer en start met testen