Bevat een geïntegreerde transportbeurs

De nieuwe dimensie van de logistiek van wegtransport

Het einde van het tijdperk van e-mails, excel spreadsheets en sms-berichten in het transport. We implementeren logistiek 4.0. Trans for Shippers betekent de automatisering en digitalisering van de processen.

more

3 belangrijkste voordelen voor verladers

 • Monitoring van de lading, beheer van de opdracht, veiligheid

  Een echt TMS-systeem van de klasse 4.0 betekent het geven van een status aan de stand van de realisatie van vrachten, informatie over vertragingen, lokalisatie van de lading, automatisering van het opstellen van opdrachten, integratie met telematicasystemen en een mobiele applicatie voor de chauffeur.

 • Automatische selectie van een vervoerder of expediteur voor een bepaalde vracht

  TfS laat toe de regels voor de automatisering van de wegtransportprocessen te creëren en de volgorde van de toegang tot vrachten voor vast samenwerkende expediteuren en vervoerders vast te leggen.

 • Verlaging van de transportkosten in een tijd waarin de tarieven voor vrachtvervoer stijgen.

  Trans for Shippers betekent toegang tot de grootste database van vervoerders die lagere prijzen bieden en beschikken over een moderne vloot en wagens in de buurt van de bevrachter. We verbinden de wereld van de contracten met die van de spots door middel van zgn. Active Contracts.

3 bijkomende hulpmiddelen EXTRA

 • Reële oplossing voor het probleem van het gebrek aan auto's in het hoogseizoen

  Automatisch zoeken van een vervoerder en vrije auto – totdat er resultaat is. Dit is de enige dergelijke tool in de markt. TfS verbindt de verladers met de gemeenschap van de 25.000 vervoerders van het Portaal Trans.eu.

 • Suggesties voor vrachttarieven

  Dit is een dienst die uniek is in de sector. Het is goed de tarieven te kennen die in het seizoen, op een gekozen route en voor een concreet corrosserietype gelden. Zonder deze informatie is het mogelijk dat verladers die een vervoerder zoeken, te veel betalen of te lage prijzen aanbieden.

 • Gemakkelijke en snelle afrekening van transportopdrachten

  Unieke mogelijkheid van snelle, deels automatische afrekening van opdrachten rekening houdend met extra kosten, contractuele boetes, monitoring- en CMR-gegevens. Ook gepaste rapportage maakt het werk gemakkelijker.

Trans for Shippers – de belangrijkste functies

TfS dient voor een juiste matching en het vinden van een vervoerder voor een concrete vracht met de gehele automatisering voor dit proces. TfS is ook een tool voor het beheer van een transportopdracht, waaronder ook monitoring, het geven van een status en afrekeningen.

TfS – functies Hoe werkt dit?
Automatisering van de samenwerking Eenvoudig indienen van orders, creëren van vrachten en versturen van ladingen naar vervoerdersgroepen en bedrijven die vast met elkaar samenwerken, op gedefinieerde routes.
Snel versturen van aanvragen aan vervoerders Automatische (of handmatige) publicatie van een aanbod aan een concrete groep van vervoerders uit de lijst of aan die met wie de verlader vast samenwerkt.
Veilingen van vrachten Publicatie van een aanbod van een vracht met mogelijkheid van prijsonderhandeling door de vervoerders of met een vooraf vastgelegde prijs.
Toegang tot een handige communicator Één tool voor gesprekken met vervoerders en expediteurs: classificeert gesprekken per context en archiveert de bevindingen.
Kaarten en snelle berekening van de vracht De kaart toont de route van de vracht, het aantal kilometers, de geschatte tijd en een rekenmachine voor het gemakkelijk berekenen van het tarief per km op de hele route.
Confirmation of acceptance of freight by carriers Real-time notification of freight changes – in the program and by e-mail.
Het bevestigen van het aannemen van vrachten door vervoerders Possibility of tracking the subsequent stages of order processing, payment control and generation of PDF documents. Fleet management: adding vehicles, integration with telematics, creation of vehicle sets and control of car availability.
Volledig beheren van de opdrachten Mogelijkheid om de volgende fasen van de realisatie van de opdrachten te volgen, controle van betalingen en het genereren van PDF-documenten. Beheren van het wagenpark: toevoegen van voertuigen, integratie met telematicasystemen, creëren van voertuigensets en controle over het ter beschikking stellen van wagens.
Monitoring van de opdracht Het volgen van het verloop van de opdracht in realtime: vanaf het ogenblik van de registratie ervan tot de bevestiging dat de opdracht is uitgevoerd. De tool bepaalt het domein van de elementen die kunnen worden gevolgd.
Het geven van een status aan opdrachten Versnellen van het geven van een status aan elke opdracht dankzij een elektronisch document.

Trans for Shippers kan als een intern TMS-systeem van de klasse 4.0 gebruikt worden.

De tool dient voor de automatisering en verzending van vrachten naar vervoerdersgroepen die vast samenwerken met de verlader. Deze tool laat toe de vrachten goed te beheren en veilingen te organiseren. TfS maakt ook monitoring, het geven van een status en het afrekenen van opdrachten mogelijk.

Onze experten over Trans for Shippers (TfS)

 • Bartosz Graczyk
  Hoofd van de Afdeling Logistiek en Expeditie, Steico Sp. z o.o.

  Vanwege de groeiende vraag naar transport wordt het steeds moeilijker om goederen efficiënt aan klanten te leveren. Trans for Shippers is een tool dat het op een eenvoudige manier mogelijk maakt een transportmiddel te vinden dat gematcht is met de lading. Als je op zoek bent naar een praktische oplossing die met de ERP van je bedrijf geïntegreerd kan worden, dan kan je Trans for Shippers niet missen.
  Back to experts
 • Krzysztof Pietrzyk
  Senior Export Executive, Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych

  Het gebeurt dat vervoerders goederen overladen zonder de toestemming van de verlader. Jammer genoeg komt het voor dat ze de goederen hierbij niet naar behoren beveiligen. Een ideale situatie bestaat erin dat we elke stap die door de chauffeur wordt genomen, kunnen volgen. Daarom vind ik de monitoring in Trans for Shippers zo goed.
  Back to experts
 • Katarzyna Izdebska
  Specialist Logistiek

  Lang wachten op informatie van de expediteur of vervoerder is een echte nachtmerrie in een bedrijf dat het transport op onderaannemers baseert. De mogelijkheid om de vrachtwagens te volgen is een oplossing die op maat van onze behoeften is gemaakt. De monitoring die in Trans for Shippers beschikbaar is zal in elk bedrijf dat goederen aan de klant levert, van pas komen.
  Back to experts
 • Zbigniew Kleniewski
  Business Development Manager, Olewnik Bis Sp. z o.o.

  Zonder toegang tot technologie zijn we niet in staat de goederenstroom volledig te controleren. Vaak komen we veel te laat te weten dat er in een bepaald stadium van het transport een probleem optrad. De monitoring in Trans for Shippers laat toe de informatie over de lading doorlopend in te kijken - en dit wordt ook gewaardeerd door onze klanten, die voortdurend toegang moeten hebben tot informatie over hun goederen.
  Back to experts

Integraties en implementaties – hoe werken we?

Echte automatisering vereist de integratie van TfS met een bron van gegevens over de vrachten, bijv. met ERP of een magazijnsysteem.

De verlader kan deze zelfstandig:

 • uitvoeren op basis van de gedeelde API (gelinkt)
 • de hulp van onze specialisten, na analyse van de bedrijfsprocessen, het domein van de implementatie
 • en de ondertekening van een implementatie-servicecontract.

Over Trans.eu Group SA

Trans.eu Group S.A. is een technologiebedrijf opgericht in 2004. We vormen een van de belangrijkste transportbeurzen in Europa en een modern logistiek portaal voor wegtransport. Het Portaal Trans.eu is een echt TMS-systeem van de klasse 4.0: het verbindt verladingsbedrijven, logistieke operators, expediteurs en vervoerders.

Het bedrijf wordt ontwikkeld door 10 buitenlandse vennootschappen en 8 vennootschappen die gespecialiseerd zijn in verscheidene diensten voor de sector van het wegtransport. We stellen al meer dan 500 mensen tewerk.

Het Portaal Trans.eu vormt de grootste gemeenschap van vervoerders in Europa.

25 000 vervoerders
vormen de vervoerders groep van het Trans.eu- platform
9 000 expediteurs
maken actief gebruik van het Trans.eu-platform
6 000 bevrachters
bieden op het Trans.eu -platform nieuwe vrachten aan

We hebben een eenvoudige missie. We willen dat de wereld van het wegtransport steeds meer SMART & FAIR wordt: modern, effectief en transparant.

We handelen niet enkel zakelijk, we steunen ook twee door ons opgerichte stichtingen.

Registeer en start met testen