In deze bijlage wordt het beleid vastgesteld dat toegepast wordt door de firma Logintrans Sp. Z o.o. gevestigd in Wysoka, Polen ingeschreven door de Districtrechtbank voor Wrocław – Fabryczna in het Register van Ondernemers van het Landelijk Rechtbankregister onder nummer KRS 0000162430, BTW 894 27 64 658, REGON: 932920615 (verder Administrator genoemd), alsmede door haar dochtermaatschappijen, onderaannemers en andere met haar verbonden rechtspersonen betreffende privacybescherming van de Gebruikers en informatie die bedrijfsgeheim van de Gebruikers kan zijn.

Deze bepalingen gelden voor de diensten die door de Administrator via de TRANS-MESSENGER en de webpaginas (www.trans.eu, transidea.eu, transportis.eu, forum.trans.org, transinkasso.eu, trans.info, logintrans.com) worden aangeboden. Ze hebben geen betrekking op websites en diensten van derden, waar men toegang toe heeft via links op de bovengenoemde websites.

Cookies

Administrator gebruikt zogenaamde “cookies” files om de bezoeken van gebruikers te volgen en informatie over het plaatsen en accepteren van opdrachten, voorkeursinstellingen zoals de taal en inloggegevens.

De cookies kunnen in de webbrowser gedeactiveerd worden, maar dat kan ertoe leiden dat bepaalde functies niet meer gebruikt kunnen worden.

Google Analytics

De websiteactiviteiten worden door de Administrator met behulp van de webanalyse service Google Analytics gevolgd. De zo gewonnen informatie (o.a over I.P.-adres, browser) geeft inzicht over het gebruik van de webpagina door de Gebruiker. Deze gegevens worden door ons nooit aan derden doorgegeven.

Verzameling van gegevens

Om toegang te hebben tot de diensten en producten van de Administrator, moet er via de TRANS-MESSENGER of met behulp van het webformulier een TRANS-account aangemaakt worden. Bij registratie wordt u gevraagd de volgende persoonlijke gegevens op de geven: voor- en achternaam, e-mail, geslacht, geboortedatum. U kunt eveneens gegevens doorgeven omtrent beroepsvoorkeuren en kwalificaties. De gegevens zijn ook verzamelt door de webpagina (IP adres, resolutie, localisatie, soort browser).

Gebruik van gegevens

De contactgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor:

 • de uitvoering van het contract dat gesloten is tussen de Gebruiker en de Administrator, vooral met betrekking tot extra servicemogelijkheden,
 • het beantwoorden van vragen en reclamaties,
 • de mogelijkheid voor Gebruikers om onderling contact op te nemen voor onderhandeling over opdrachten en het afsluiten overeenkomsten,
 • het toesturen van de newsletter, m.a.w. informatie over software-actualisering, verandering van de gebruiksvoorwaarden, etc.
 • het toezenden van productinformatie, voor zover dit door de Gebruiker gewenst wordt.

Persoonlijke gegevens kunnen door de Administrator gebruikt worden voor het toezenden van informatie over het huidige en toekomstige productaanbod na de toestemming van de gebruiker ten gevolge van het Reglement. De informatie (informatie/advertentie campagne) zal via e-mail of messenger toegestuurd worden. De gebruiker kan de toestemming voor het toesturen van productinformatie intrekken door een mail te sturen naar
info@trans.eu (intrekking van de toestemming voor het toezenden van handelsinformatie).

Na intrekking van de toestemming voor het toezenden van handelsinformatie kan aan de Gebruiker nog altijd informatie toegestuurd worden via de newsletter, aangaande software-actualiseringen, de gebruiksvoorwaarden, het Reglement etc.

Het doorgeven van gegevens aan derden

Persoonsgegevens van de Gebruiker mogen aan dochtermaatschappijen, onderaannemers en andere met de Administrator verbonden rechtspersonen doorgegeven worden om de levering van producten en diensten via internet mogelijk te maken. De Administrator neemt bij de verzending van data de vereiste zorgvuldigheid in acht door veiligheidsmaatregelen te nemen (waaronder SSL, het coderen van de verbinding) die voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot deze data.

Zonder toestemming van de Gebruiker worden geen persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven behalve volgens de wet bevoegde personen (het Openbaar Ministerie, de justitie).

De verzending van data naar bestemmingen buiten de Europese Unie

Door gebruik te maken van de webpagina, van de producten en diensten van de Administrator verklaart de Gebruiker zich ermee akkoord dat gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden in overeenstemming met de inhoud van dit Privacy Beleid.

Toegang tot de gegevens

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, deze te verbeteren of het gebruik ervan te verbieden. Voordat een dergelijk schriftelijk verzoek behandeld kan worden, moet de Gebruiker zich legitimeren met een officieel identiteitsbewijs. De Administrator doet zoveel mogelijk zijn best om aan de wensen van de Gebruiker te voldoen wat betreft het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens in het kader van de wet, of voor zakelijke doeleinden die in overeenstemming met de wet, zijn bewaard moeten worden. De meeste Gegevens kunnen overigens door de Gebruiker zelf of met behulp van de adviseur in het TRANS-systeem veranderd worden.

Beveiligin

Om de beveiliging te bevorderen de Administrator:

 • SSL-codering zal gebruiken
 • Zal de toegang tot de Trans-account geven alleen na het geven van juiste login en wachtwoord (de wachtwoord zal minimaal 6 tekens hebben; grote en kleine karakters, speciale tekens en cijfers). De gebruiker zal deze in het geheim houden.
 • Controleer de verzameling, bewaring en verwerken van informatie inclusief fysieke beveiligingmaatregelen om de onbevoegd toegang tot het systeem te beschermen.
 • Geef de toegang tot persoonlijke gegevens alleen aan de medewerkers en aannemers die de gegevens nodig hebben om ze te verwerken voor de Administrator. Bovendien zijn ze verplicht om de geheimhouding te beschermen. De overtreding van deze verplichtingen kan tot verschillende gevolgen leiden inclusief het beëindiging van samenwerking.

Veranderingen in het privacybeleid

De bepalingen van dit privacybeleid zijn van kracht sinds 02-08-2011. De Administrator houdt zichzelf het recht voor deze bepalingen te veranderen, bijvoorbeeld als wijzigingen in het beleid dit vereisen, of veranderingen in de bedrijfsorganisatie, in de wetgeving dit noodzakelijk maken. Deze veranderingen zullen in werking gesteld worden op dag van hun publicatie op webpagina https://trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html

***

Contact:

– Bij vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met de Administrator: Logintrans Sp. z o.o., Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65

email:
info@trans.eu

In deze bijlage wordt het beleid vastgesteld dat toegepast wordt door de firma Logintrans Sp. Z o.o. gevestigd in Wysoka, Polen (verder Administrator genoemd), alsmede door haar dochtermaatschappijen, onderaannemers en andere met haar verbonden rechtspersonen betreffende privacybescherming van de Gebruikers en informatie die bedrijfsgeheim van de Gebruikers kan zijn.

Deze bepalingen gelden voor de diensten die door de Administrator via de TRANS-MESSENGER en de websites (www.trans.eu, transidea.eu, transportis.eu, forum.trans.org, trans.info, logintrans.com) worden aangeboden. Ze hebben geen betrekking op websites en diensten van derden, waar men toegang toe heeft via links op de bovengenoemde websites.

Cookies

De internetpagina’s gebruiken op verscheidene plaatsen zogenaamde cookies. Ze dienen ertoe om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Informatie over het plaatsen en accepteren van opdrachten, voorkeursinstellingen zoals de taal en inloggegevens worden in de cookies opgeslagen.
De cookies kunnen in de webbrowser gedeactiveerd worden, maar dat kan ertoe leiden dat bepaalde functies niet meer gebruikt kunnen worden.

Google Analytics

De websiteactiviteiten worden door de Administrator met behulp van de webanalyse service Google Analytics gevolgd. De zo gewonnen informatie (o.a over I.P.-adres, browser) geeft inzicht over het gebruik van de website door de Gebruiker. Deze gegevens worden door ons nooit aan derden doorgegeven.

Gebruik gegevens

Om toegang te hebben tot de diensten en producten van de Administrator, moet er via de TRANS-MESSENGER of met behulp van het webformulier een TRANS-account aangemaakt worden. Bij registratie wordt u gevraagd de volgende persoonlijke gegevens op de geven: voor- en achternaam, e-mail, geslacht, geboortedatum. U kunt eveneens gegevens doorgeven omtrent beroepsvoorkeuren en kwalificaties. Deze contactgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor:

 • de uitvoering van het contract dat gesloten is tussen de Gebruiker en de Administrator, vooral met betrekking tot extra servicemogelijkheden,
 • het beantwoorden van vragen en reclamaties,
 • de mogelijkheid voor Gebruikers om onderling contact op te nemen voor onderhandeling over opdrachten en het afsluiten overeenkomsten,
 • het toesturen van de newsletter, m.a.w. informatie over software-actualisering, verandering van de gebruiksvoorwaarden, etc.
 • het toezenden van productinformatie, voor zover dit door de Gebruiker gewenst wordt.
Handelsinformatie

Persoonlijke gegevens kunnen door de Administrator gebruikt worden voor het toezenden van informatie over het huidige en toekomstige productaanbod. Toestemming voor het toesturen van productinformatie kan te allen tijde ingetrokken worden door een mail te sturen naar
info@trans.eu (intrekking van de toestemming voor het toezenden van handelsinformatie).
Na intrekking van de toestemming voor het toezenden van handelsinformatie kan aan de Gebruiker nog altijd informatie toegestuurd worden via de newsletter, aangaande software-actualiseringen, de gebruiksvoorwaarden etc.

Het doorgeven van gegevens aan derden

Persoonsgegevens van de Gebruiker mogen aan dochtermaatschappijen, onderaannemers en andere met de Administrator verbonden rechtspersonen doorgegeven worden om de levering van producten en diensten via internet mogelijk te maken. De Administrator neemt bij de verzending van data de vereiste zorgvuldigheid in acht door veiligheidsmaatregelen te nemen (waaronder SSL, het coderen van de verbinding) die voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot deze data.
Zonder toestemming van de Gebruiker worden geen persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven.

De verzending van data naar bestemmingen buiten de Europese Unie

Door gebruik te maken van de website, van de producten en diensten van de Administrator verklaart de Gebruiker zich ermee akkoord dat gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden in overeenstemming met de inhoud van dit Privacy Beleid.

Toegang tot de gegevens

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, deze te verbeteren of het gebruik ervan te verbieden. Voordat een dergelijk schriftelijk verzoek behandeld kan worden, moet de Gebruiker zich legitimeren met een officieel identiteitsbewijs. De Administrator doet zoveel mogelijk zijn best om aan de wensen van de Gebruiker te voldoen wat betreft het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens in het kader van de wet, of voor zakelijke doeleinden die in overeenstemming met de wet, zijn bewaard moeten worden. De meeste Gegevens kunnen overigens door de Gebruiker zelf in het TRANS-systeem veranderd worden.

Veranderingen in het privacybeleid

De bepalingen van dit privacybeleid zijn van kracht sinds 02-08-2011. De Administrator houdt zichzelf het recht voor deze bepalingen te veranderen, bijvoorbeeld als wijzigingen in het beleid dit vereisen, of veranderingen in de bedrijfsorganisatie, in de wetgeving dit noodzakelijk maken.

***

Contact:
– Bij vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met de Administrator: Logintrans Sp. z o.o., Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65
email:
info@trans.eu