Bevat een geïntegreerde transportbeurs

Automatisering van het werk van expediteurs

Trans for Forwarders (TfF) is een oplossing op het gebied van Logistiek 4.0.
Het einde van het tijdperk van e-mails, excel spreadsheets en sms-berichten. Tijd om efficiënt te werken.

more

Trans for Forwarders (TfF)
Nieuwe snelle transportbeurs Trans.eu

3 nieuwe belangrijkste voordelen

 • Automatische creatie van een aanvraag voor vervoerders

  Geen overschrijven meer van aanvragen die bijv. per e-mail ontvangen worden van verladers. Met één klik kan een opdracht of een aanvraag voor het zoeken van een vervoerder in gang worden gezet.

 • Automatische selectie van een vervoerder voor een vracht en werk in groepen van vervoerders

  TfF laat toe automatiseringsregels te creëren en de volgorde van de toegang tot vrachten voor vast samenwerkende vervoerders vast te leggen. Ook kunnen verschillende voorkeursgroepen van vervoerders gecreëerd worden. TfF maakt het ook gemakkelijker voor de vervoerder om het aannemen van een vracht voor realisatie te bevestigen.

 • Verhoging van de winstgevendheid op de vrachten

  Geautomatiseerde veilingen en toegang tot vervoerders met wagens in de buurt van de plaats van de lading betekenen een besparing. Het algoritme stelt snel en automatisch vervoerders voor die optimaal geschikt zijn voor de lading.

+ 3 extra toevoegingen

 • Echte hulp als er auto's ontbreken bijv. in het hoogseizoen

  Automatisch zoeken van een vervoerder en vrije wagen door het algoritme – totdat deze gevonden worden. Dit is de enige dergelijke tool in de markt dankzij de verbinding met de gemeenschap van 25.000 vervoerders van de beurs Trans.eu.

 • De monitoring van ladingen en het beheer van opdrachten

  Verladers hebben eenvoudigweg behoefte aan volledige monitoring van de realisatie van opdrachten. TfF is een praktisch TMS van klasse 4.0. Dit systeem laat toe een status te geven aan de stand van de realisatie van de vrachten, informeert over vertragingen, lokaliseert de vracht en automatiseert het opstellen van opdrachten.

 • Gemakkelijke en snelle afrekening van transportopdrachten

  Snelle, semi-automatische facturering en afrekening van opdrachten rekening houdend met extra kosten, contractuele boetes, monitoringgegevens en overzichtelijke rapporten.

Opgelet! Enkel voor wie de speciale status TCF Elite bezit

 • Voorstellen van ladingen en verladers voor vaste samenwerking

  Dit is een speciale dienst voor expediteurs die geverifieerd zijn als Trans.eu Certified Forwarder Elite. Deze krijgen toegang tot gematchte ladingen van verlaadbedrijven.

  meer

Trans for Forwarders – de belangrijkste functies

TfF-functies Hoe werkt dit?
Automatisering van de samenwerking Eenvoudig indienen van orders, creëren van vrachten en versturen van ladingen naar vervoerdersgroepen en bedrijven die vast met elkaar samenwerken, op gedefinieerde routes.
Snel versturen van aanvragen aan vervoerders Automatische (of handmatige) publicatie van een aanbod aan een concrete groep van vervoerders uit de lijst of aan die met wie de verlader vast samenwerkt.
Veilingen van vrachten Publicatie van een aanbod van een vracht met mogelijkheid van prijsonderhandeling door de vervoerders of met een vooraf vastgelegde prijs.
Toegang tot een handige communicator Één tool voor gesprekken met vervoerders en expediteurs: classificeert gesprekken per context en archiveert de bevindingen.
Kaarten en snelle berekening van de vracht De kaart toont de route van de vracht, het aantal kilometers, de geschatte tijd en een rekenmachine voor het gemakkelijk berekenen van het tarief per km op de hele route.
Het bevestigen van het aannemen van vrachten door vervoerders Systeem van realtime meldingen aangaande wijzigingen betreffende de vracht – in het programma en per e-mail.
Volledig beheren van de opdrachten Mogelijkheid om de volgende fasen van de realisatie van de opdrachten te volgen, controle van betalingen en het genereren van PDF-documenten. Beheren van het wagenpark: toevoegen van voertuigen, integratie met telematicasystemen, creëren van voertuigensets en controle over het ter beschikking stellen van wagens.
Monitoring van de opdracht Het volgen van het verloop van de opdracht in realtime: vanaf het ogenblik van de registratie ervan tot de bevestiging dat de opdracht is uitgevoerd. De tool bepaalt het domein van de elementen die kunnen worden gevolgd.
Het geven van een status aan opdrachten Versnellen van het geven van een status aan elke opdracht dankzij een elektronisch document.

Trans for Shippers kan als een intern TMS-systeem van de klasse 4.0 gebruikt worden.

De tool dient voor de automatisering en verzending van vrachten naar vervoerdersgroepen die vast samenwerken met de verlader. Deze tool laat toe de vrachten goed te beheren en veilingen te organiseren. TfS maakt ook monitoring, het geven van een status en het afrekenen van opdrachten mogelijk.

Onze experten over Trans for Forwarders (TfF)

 • Sylwester Niemyjski
  DHL Global Forwarding

  Bij DHL ben ik verantwoordelijk voor het contacteren van bedrijven die transport aanbieden met voertuigen met containeropleggers. In een tijdperk van gebrek aan chauffeurs verhoogt Trans for Forwarders de kansen op het vergroten van de database met nieuwe, geprofileerde contacten aanzienlijk. De mogelijkheid om vervoerders volgens eigen criteria te matchen met een opdracht is een manier om snel en effectief een geschikte onderaannemer te vinden.
  terug experten
 • Tomasz Trochimczuk
  Branch International Distribution Manager, Raben Logistics Polska

  Trans for Forwarders kan een gat in de markt van transportdiensten dichten. Het leukst vond ik het algoritme SmartMatch, dat toelaat vervoerders te vinden die rijden in richtingen die ons interesseren. Ik denk dat het dankzij deze oplossing maar een kwestie van tijd is voordat TfF het basisinstrument wordt om transport te zoeken.
  terug experten
 • Maciej Miśkiewicz
  Camel Sped Sp. z o.o.

  L’expédition moderne a pour but de fournir un service client complet et d'optimiser les itinéraires des transporteurs. Cela n’est pas possible sans l’automatisation de certains processus, un fait bien connu par chaque gestionnaire. Trans for Forwarders est un outil de haut niveau qui permet à l'expéditeur de concilier les besoins du chargeur avec ceux du transporteur.
  terug experten
 • Jaroslaw Plusa
  Zaakvoerder van Uniq Logistic

  Een expediteur moet goed luisteren naar de behoeften van zijn klant en de vervoerder met wie hij samenwerkt. De traditionele communicatiemethoden zijn tijdrovend en leiden vaak tot vervormde boodschappen en misverstanden. Trans for Forwarders laat toe de communicatie op één plek te houden. Op deze manier wint de expediteur tijd en een heldere communicatie.
  terug experten

Integraties en implementaties – hoe werken we?

Echte automatisering vereist de integratie van TfS met een bron van gegevens over de vrachten, bijv. met ERP of een magazijnsysteem.

De verlader kan deze zelfstandig uitvoeren op basis:

 • van de gedeelde API (gelinkt)
 • de hulp van onze specialisten, na analyse van de bedrijfsprocessen, het domein van de implementatie
 • en de ondertekening van een implementatie-servicecontract.

Over Trans.eu Group SA

Trans.eu Group S.A. is een technologiebedrijf opgericht in 2004. We vormen een van de belangrijkste transportbeurzen in Europa en een modern logistiek portaal voor wegtransport. Het Portaal Trans.eu is een echt TMS-systeem van de klasse 4.0: het verbindt verladingsbedrijven, logistieke operators, expediteurs en vervoerders.

Het bedrijf opereert in heel Europa, alsook Turkije en Kazachstan. We hebben op dit ogenblik kantoren in 12 landen. De groep Trans.eu biedt eveneens transportverzekeringen, factoring voor vervoerders, brandstofkaarten en juridische diensten. We stellen meer dan 500 mensen tewerk.

Het Portaal Trans.eu vormt de grootste gemeenschap van vervoerders in Europa.

25 000 vervoerders
vormen de gemeenschap van het Trans.eu- platform
9 000 spediteurs
maken actief gebruik van het Trans.eu-platform
6 000 verladers
bieden op het Trans.eu -platform nieuwe vrachten aan

We hebben een eenvoudige missie. We willen dat de wereld van het wegtransport steeds meer SMART & FAIR wordt: modern, effectief en transparant.

Registreer en start met testen