int(5497)

We implementeren logistiek 4.0 Het nieuwe Trans.eu Platform komt steeds dichterbij

Nieuwe technologieën dicteren effectieve oplossingen voor de problemen van de TSL-branche. De weg naar het succes vereist de bereidheid tot verandering en openheid voor innovatie. Daarom bereidt de Trans.eu Group S.A. een digitaal logistiek platform voor. Deze TMS-klasse 4.0 brengt de vervoersgemeenschap in een nieuw tijdperk.

De laatste 15 jaar was voor de TSL-branche een tijd van dynamische veranderingen die het moderne vervoersmanagement vormgeven. Toegang tot real-team informatie, automatisering van transportorders en het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het ontwikkelen van zakelijke relaties – dit alles gebeurt hier en nu. Het Trans.eu Platform maakt deel uit van deze technologische revolutie, die de wereld van het vervoer vormgeeft.

Trans.eu Platform

3 nieuwe oplossingen:

“Het logistieke gebeuren, dat we conventioneel bestempelen als van het type 3.0, bereikt de grenzen van zijn mogelijkheden en steeds meer firma’s zijn op zoek naar nieuwe oplossingen van de 4.0 wereld. De nieuwe trends zijn zeer goed zichtbaar voor wat de transportdiensten langs de weg betreft. Er ontstaan zowel innovatieve tools gewijd aan de branche, als een nieuwe generatie expeditiebedrijven, de zogenaamde digitaal expeditie” – commentarieert Marek Prószynski, CCO van de Trans.eu Group S.A.

“Het traditionele transportmodel heeft zijn grenzen bereikt in termen van efficiëntie en productiviteit, daarom helpt enkele een innovatieve aanpak van deze uitdagingen om het probleem van de beperkte middelen, de stijgende kosten, de eisen van de consumenten en de nieuwe regelgeving op te lossen. Eén van de belangrijkste trends hierbij wordt de platform-vorming. Een dergelijke revolutionaire tools als TMS 4.0 stelt de firma Trans.eu Group S.A. ter beschikking van verladers, expeditiebedrijven en transportbedrijven. De gegevens zijn de valuta van de digitale economie en zo ook in het transport” – legt Marek Prószynski uit.

TMS klasse 4.0 – de toekomst van de TSL-branche

Logistiek 4.0 legt een nieuw samenwerkingsmodel op dat de hele industrie met elkaar verbindt: zonder sms’jes, e-mails en tabellen met gegevens. De Trans.eu Group S.A. kondigt de introductie op de markt aan van een tool dat bestemd is voor verladers, expeditiebedrijven en transporteurs. TMS klasse 4.0 wordt het antwoord op de belangrijkste problemen van de branche, dankzij het verbinden van de hele transportgemeenschap en de mogelijkheid om snel gegevens uit te wisselen binnen de sector. Deze beurs is slechts één van de oplossingen die het mogelijk maken om op een elastische manier aanbiedingen voor ladingen of voertuigen te zoeken. Het digitale Trans.eu Platform maakt de bediening van het volledige transportproces mogelijk door gebruik te maken van één tool.

“Het nieuwe platform put uit enorme hoeveelheden verzamelde gegevens, en biedt de gebruikers dankzij geavanceerde algoritmes optimalisatie en automatisatie van de transportstromen. Het zal de mogelijkheid bieden om de huidige trends in de markt voor transporttarieve te volgen, of om een lading te volgen los van het gebruikte trach & trace-systeem. Dit alles zal zich vertalen in tijdwinst en de beperking van de kosten voor wat het wegvervoer betreft. Firma’s die als eersten TMS 4.0 zullen gebruiken, worden de leaders van de veranderingen en zullen zichzelf verzekeren van een aanzienlijk voordeel niet alleen voor wat het transport betreft, maar ook in andere domeinen” – onderstreept Marek Prószynski.

 • Nieuwe, snellere vrachtbeurs geïntegreerd met TfS, TfF en TfC
 • TMS-klasse 4.0 voor gegevensuitwisseling tussen verladers, expediteurs en vervoerders
 • Eenvoudige integratie met de huidige TMS-, ERP- en telematicasystemen Communicatie 4.0 – zonder e-mails, SMS en Excel-spreadsheets
 • Intelligent algoritme dat lading en vervoerders met elkaar verbindt
 • Voorschriften voor de automatische publicatie van vracht aan groepen vervoerders, op vaste routes
 • Gegevensbeveiliging dankzij geavanceerde technologieën
 • Prestatie-analyse en rapportage op basis van intelligente oplossingen

Een tool gedediceerd aan innoveerders

De technologische transformatie van de branche betekent een nieuw werkmodel in de transportbranche. Het Trans.eu Platform bevindt zich in een faze van testen, die worden uitgevoerd in samenwerking met firma’s die actief zijn in de TSL-sector.

De experts van de Trans.eu Group zijn bij het bouwen van hun oplossingen, zeer sterk gefocust op de efficiëntie van het werk en de automatisering van de beheersprocessen van de vervoerders en hun selectie naargelang de vrachten. De vermindering van de wanverhoudingen tussen de vraag en het aanbod op de markt versterkt de bewuste prijsbeheersing en de relaties met de vervoerders. Piotr Hrebieniuk, leider productontwikkeling bij de Trans.eu Group S.A.

Om het digitale Trans.eu Platfome te co-creëren, moet men het formulier invullen: De lijst van firma’s die de nieuwe tool uittesten is beperkt. De klantendienst nodigt, na controle van de aanmeldingen, geselecteerde kandidaten uit om te werken in de nieuwe Trans.eu omgeving.

  Wilt u hier meer over weten?
  Onze adviseur neemt contact met u op.

  Verwante artikelen: