int(5497)

Wat bevat de transportopdracht?

Beheer je transportopdrachten? Deze gids bezorgt je alle nuttige informatie over o.a. de principes van het creëren ervan en de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het accepteren van een aanbod. Je zal ook leren waarom de opdrachtvoorwaarden een sectie vormen die je steeds aandachtig dient te lezen.

1. Wat bevat de transportopdracht?

Een transportopdracht is een document op grond waarvan een contract wordt gesloten tussen de opdrachtgever en de vervoerder. Deze definieert vooral het preciese adres en de datum van het laden/lossen, het soort lading en het gewicht ervan, het type transportvoertuig, de verzekering van de lading, informatie over mogelijke extra kosten die voortvloeien uit het transport en de gedetailleerde voorwaarden van betaling voor de dienst.

De principes voor het sluiten van contracten voor het transport van zaken worden geregeld door:

het burgerlijk wetboek,

het CMR-verdrag van 19 mei 1956

Hoe ziet een transportopdracht eruit? Er bestaan veel algemeen toegankelijke opdrachttemplates die men slechts moet aanvullen. Je kan de opdracht ook zelfstandig creëren, maar denk eraan dat je al de vereiste informatie dient te vermelden.

2. Hoe maak ik een transportorder aan?

In overeenstemming met het CMR-verdrag dient een transportopdracht schriftelijk te gebeuren.

het document “transportopdracht” of “vervoeropdracht” noemen,

het soort dienst definiëren: “hierbij wordt opdracht gegeven voor transport/vervoer van goederen”,

de gegevens van beide partijen invullen: van de opdrachtgever en van de opdrachtnemer (vervoerder),

de data van het laden en het lossen opgeven,

het precieze transportadres toevoegen,

de prijs van de dienst of de “vrachtprijs” bepalen,

3. Hoe kan ik een overboekingsopdracht annuleren?

In tegenstelling tot een standaardcontract waarbij de beide partijen de voorwaarden ervan moeten accepteren, kan het aanvaarden van een opdracht eveneens gebeuren via een zgn. “zwijgend accepteren” – d.w.z. de erkenning dat het ontbreken van een bezwaar van de vervoerder tegen de verzonden opdracht in een bepaalde tijdspanne overeenkomt met de acceptatie van de opdracht. Dit zwijgend accepteren is alleen van kracht bij transacties met contractanten met wie we vaste economische relaties hebben en tussen wie dus een vaste economische samenwerking bestaat die niet berust op incidentele opdrachten. Veelvoorkomend in de voorwaarden is bijv. de formulering: “het ontbreken van een schriftelijke weigering van de opdracht binnen een tijdspanne van 30 minuten komt overeen met de acceptatie van de opdracht, dit betekent de aanvaarding van de opdracht met alle voorwaarden ervan”.

De acceptatie van de opdracht door beide partijen is een juridisch bindende vervoersovereenkomst.

4. Hoe lang moet een transportopdracht worden bijgehouden?

U moet de documentatie 5 jaar bijhouden. Specialisten raden echter aan deze langer bij te houden omdat je nooit zeker bent wanneer deze je nog van pas kan komen.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: