Lading afgestemd op de behoeften van de vervoerder? Dankzij het algoritme is het nu mogelijk

Anna Palluch 13.11.2018

Op het Platform Trans.eu zullen ladingen zelf een vervoerder vinden. Verantwoordelijk hiervoor is het intelligente algoritme voor het voorstellen van ladingen SmartMatch. Wat dient een vervoerder te doen om de best passende aanbiedingen te ontvangen?

De transportbeurs is een basiswerkmiddel in veel van de transportbedrijven. Als een bron van spotladingen is deze een effectieve remedie tegen het probleem van lege ritten. De moderne logistieke platforms gaan echter een stap verder en automatiseren de activiteiten die tot dusver manueel werden uitgevoerd. Op het Platform Trans.eu veranderen de principes voor de keuze van een contractant volledig: de vervoerder hoeft niet zelf naar de lading te zoeken. Indien hij actief gebruik zal maken van het Platform, dan zal het systeem hem de meest passende aanbiedingen voorstellen.

Lading perfect aangepast aan de vervoerder

De algoritmen die inhoud aan gebruikers voorstellen, worden al jaren gebruikt door de grootste webportalen. Precies dankzij deze algoritmen geven bedrijven als Facebook en Google inhoud weer die de gebruiker graag leest of films die hij met genoegen bekijkt. Dit mechanisme werd ook gebruikt op het Platform Trans.eu om aan gebruikers contractacten voor te stellen met wie ze het best zullen kunnen samenwerken.

In de nieuwe transporttool werd het algoritme SmartMatch geïmplementeerd dat de behoeften van de twee partijen van de transportopdracht bijeenbrengt. De taak ervan is het voorstel van de vracht die klaargemaakt werd door de verlader, te matchen met de vervoerder, die beschikt over een bepaald type carrosserie en op de route rijdt die door de verlader is aangegeven. Voor de vervoerder betekent dit dat hij, naast de opdrachten die hij zelfstandig op de beurs verwerft, ontvangt ook voorstellen van de meest geschikte ladingen aanbevolen door het systeem.

Op welke basis worden de aanbiedingen geselecteerd? Het systeem analyseert beschikbare variabelen aangaande het aanbod van de verlader en een bepaald transportbedrijf. In het tweede geval wordt rekening gehouden met de routes waarin de vervoerder het vaakst geïnteresseerd is en informatie over het bedrijf. De details van de werking van het algoritme dat verantwoordelijk is voor het matchen van de contractanten op het Platform Trans.eu worden toegelicht door Aleksander Olbert, business analist bij Trans.eu Group S.A..

SmartMatch matcht het ladingaanbod op basis van de routes waarop de vervoerder ladingen zoekt en realiseert de transacties – zegt Aleksander Olbert. – Wat betreft de bedrijfsinformatie, houdt het algoritme o.a. rekening met de vloot van de vervoerder – de leeftijd en het carrosserietype ervan – certificaten of evaluaties van vorige contractanten. Hoe nauwkeuriger het profiel is ingevuld, des te beter gematchte aanbiedingen de gebruiker ontvangt – legt de expert uit.

Het Platform Trans.eu is gebaseerd op machine learning, het principe van zelflerende systemen. De tool leert de voorkeuren van de gebruiker aan de hand van zijn activiteit. Dit betekent dat hoe meer opdrachten de vervoerder aanneemt en hoe meer informatie over zijn vloot en bevoegdheden de vervoerder ingeeft in het programma, des te relevantere voorstellen voor vrachten hij in de toekomst zal ontvangen. Wanneer de vervoerder zo’n voorstel ontvangt, heeft hij de keuze: hij kan meteen met de verlader beginnen samenwerken, de prijs van de vracht onderhandelen of de samenwerking weigeren.

De belangrijkste functionaliteiten in één tool

De tool van Trans.eu is een TMS van klasse 4.0 dat de manier van samenwerking in transport volledig verandert. De tool zoekt de lading, maar laat ook toe de transportopdrachten van het begin tot het einde te beheren. De mogelijkheden die deze tool aan de gebruikers biedt, zijn de volgende:

  • opdrachten aan te nemen en er een status aan te geven (o.a. via een elektronische bevestiging van uitvoering – Proof of Delivery),
  • de vloot en de vooruitgang in de opdrachten op de kaart te controleren (met de mogelijkheid om de positie met de verlader te delen),
  • rapporten over de realisatie van opdrachten te genereren,
  • uitgevoerde opdrachten te factureren en factuurfinancieringsdiensten te gebruiken,
  • integratie met telematica of het doorgeven van taken en monitoring van de positie van het voertuig vanaf het niveau van de tool.

Het Platform Trans.eu is voor de vervoerder een kans op vaste samenwerking met de beste, op zijn behoeften afgestemde contractanten. Vanaf het begin laat het ook toe tijd te winnen die eerder besteed werd aan het zoeken van opdrachten, de verificatie van contractanten en het beheer van de opdrachten aan de hand van de traditionele methoden.