int(5497)

TOP10 De best beoordeelde bedrijven op het Portaal Trans.eu in 2017

Sinds 2014 presenteert Trans.eu de “TOP 10 van de meest actieve bedrijven” die aanwezig zijn op ons logistiek portaal. De in de ranking onderscheiden ondernemers verrichten veel positief beoordeelde en gecommentarieerde transacties en genieten van een onberispelijke reputatie als betalers.

Dit jaar hebben we dankzij de opinies van onze Gebruikers de formule voor de rankings tot dusver gewijzigd en de ondernemers ingedeeld volgens hun graad en aard van activiteit. De in de TOP3/TOP10 onderscheiden bedrijven hebben in het Portaal Trans.eu de meeste positief beoordeelde transacties verricht.

💡 Voor de nieuwe rankings hebben we het volgende geïntroduceerd: – segmentatie volgens graad van activiteit, i.e. indeling van bedrijven in 3 groepen volgens het gemiddeld maandelijks aantal in het Portaal Trans.eu verrichte transacties (gegevens van de laatste 6 maanden 01.07.2017-31.12.2017), – indeling in categorieën volgens de aard van de activiteit transport/expeditie en handel/productie, – puntentoekenning afhankelijk van de opnie: positief 1 punt, neutraal 0 punten, negatief -2 punten.

We baseren de ranking op het aantal “transacties”, niet op het aantal “toegevoegde offertes”. We baseren de ranking op de resultaten, die een beeld geven van het werkelijke engagement van onze Gebruikers, dit wil zeggen het sluiten van transacties door “het accepteren van de offerte”.

Segmentatie van bedrijven volgens de graad van activiteit: (gemiddeld maandelijks aantal in het Portaal Trans.eu verrichte transacties in de loop van de laatste 6 maanden) Blauwe groep 0-10 transacties/maand Groene groep 11-50 transacties/maand Rode groep 51+ transacties/maand

Aanvullende Info! ⚡ Als extra krijgt het bedrijf zonder negatieve reviews de waardering “Positive Rate Master”

Ga na of jouw bedrijf werd onderscheiden en deel deze informatie met je contractanten!

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: