int(5497)

Load monitoring – oplossing vereist door verladers

Een transporteur kan op Trans for Carriers het signaal van zijn GPS-systeem ter beschikking stellen van een gekozen partner. Het hangt van hem af wanneer en welke gegevens van de monitoring hij ter beschikking wil stellen.

1. Alle ladingen onder controle dankzij integratie

De TfC-integratie met de gegevensbron over de vracht (bv. met ERP) of een magazijnsysteem stelt u in staat om het voertuig te volgen en de status van de vracht te controleren zonder extra software te installeren.

De informatie over het transport is 15 min. vóór de geplande start van de opdracht (en 15 min. na het beëindigen) beschikbaar. De verlader controleert zonder tussenpersonen of het voertuig op weg is naar het punt waar geladen moet worden en of de goederen het eindpunt hebben bereikt. Het versturen van gegevens stopt automatisch na de voltooiing van de opdracht en is volledig veilig voor de transporteur.

2. Transparantie van gegevens = kwaliteit van dienstverlening

Voor een transportbedrijf is de toegang tot monitoring van de gegevens een bevestiging van de kwaliteit van de geleverde diensten en een kans om een nieuwe klant te vinden. Een snelle vergelijking van de informatie uit de telematica met de voorwaarden van de transportopdracht (lever- en laadtijd, geplande traject) maakt het mogelijk om op een objectieve manier te oordelen, of de transporteur het transport, operationeel heeft uitgevoerd in overeenstemming met de eerder afgesproken eisen & wensen.

De gegevens worden ook gedeeld met het transportbedrijf. De gegevens van de monitoring kunnen gebruikt worden als bewijs in een situatie waarin de transporteur een claim heeft ten opzichte van de verlader (bv. wanneer de laadoperatie is uitgelopen door de schuld van de eigenaar van de lading). Op basis van de informatie over de aankomst van het voertuig voor het laden of het lossen en na verificatie van de tijd van de operationele uitvoering, kan de transporteur controleren, of de lader de contractvoorwaarden niet heeft geschonden.

3. Geautomatiseerde communicatie

Tijdens de uitvoering van de transportopdracht komt het voor dat de vervoerder wijzigingen moet aanbrengen in de uitvoering (bv. de trekker of de chauffeur). In TfC wordt deze wijziging automatisch gemeld zonder dat de vervoerder opnieuw contact moet opnemen met de verlader.

Monitoring bij Trans for Carriers betekent:

  • automatische de status van de orders weergeven
  • mogelijkheid tot het delen van de gemonitoorde gegevens met zakelijke partners;
  • bevestiging van een correct uitgevoerde transport;
  • geoptimaliseerd communicatieproces.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: