int(5497)

Een tool matcht alle eisen & wensen van de grootste trasportsector

Een complexe oplossing voor de vervoerders gebaseerd op modernste technologieën. Snelle aanvaarding van de vrachtopdrachten, algoritmen, biedt nieuwe opdrachten aan, voertuigbeheer en gemakkelijke integratie met telematici – zijn op dit moment te vinden op Trans.eu -platform, het niewe verbeterde platform, is geïntegreerd in Trans for Carries.

Een specifiek platform voor de transportsector

Trans for Carriers is een bestanddeel van een digitaal logistiek-platform, dat alle dienstverleners op het gebied van transport en logistieke processen samenbrengt. Door een tool vergemakkelijkt het nieuwe systeem het bereiken van de gestelde doelstellingen. De vrachtbeurs is in de TfC geïntegreerd, hiermee wordt de efficiëntie voor de gebruikers aanzienlijk verbeterd. Het Trans.eu platform beidt de vervoerders een unieke oplossing, die alle andere planning systemen kan vervangen.

3 Hoofddoelstellingen van Trans for Carriers

  • Afhandeling van de orders van vaste opdrachtgevers.
  • Integratie met de telematici en monitoring van het werkvoertuig
  • Aanvragen van nieuwe verladers en wervoertuig te optimaliseren.

Nieuwe werkstandaarden voor transportbedrijven

Dankzij gemakkelijke afwikkeling van de vrachten van de opdrachtgevers worden de offertes sneller verwerkt en in het kader van prijsonderhandelingen kunnen eigen tarieven worden aangeboden. Met behulp van TfC wordt elke stap van de uitvoering van een opdracht in de gaten gehouden en de samenwerking met vaste klanten echt gemakkelijk gemaakt; dankzij gemakkelijke toegang tot de voorgeschiedenis van de vrachten kunnen de samenwerkingsvoorwaarden lopend geverifieerd worden. Een cruciaal bestanddeel van het werktuig is de Messenger, waarmee de meeste samenwerkingsvoorwaarden snel en efficiënt kunnen worden aangepast, zonder bijkomende telefoongesprekken.

Efficiënte werkwijze en totaal nieuwe vrachtaanbiedingen

Optimale planning van de vrachten is gebaseerd op een goed beheer van eigen werkvoertuig. Goed beheer betekent effectief gebruik van de werkvoertuig en continuïteit van het werk. Daarom is de integratie met telematici, transparante werkwijze en lopende aanpassing van de informaties over de transportbedrijven en het werkvoertuig van groot belang voor TfC. Deze gegevens zijn voor SmartMatch-algoritme nodig, om een de behoeften van een verlader te matchen met die van een vervoerder. (bepaalde werkvoertuigen, carrosserie-type, certificaten) aan te passen en een juiste vervoerder toe te wijzen. Deze nieuwe oplossing maakt de kans op nieuwe vervoeropdrachten, die nog niet op de vrachtbeurs gepubliceerd zijn, aanzienlijk groter.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: