int(5497)

Principes voor het laden van een voertuig. We herinneren je aan 8 voorwaarden.

Hectoliters gemorst bier, houten balken verspreid over de straat, een defecte vrachtwagen die te veel aantal zakken meel vervoert – dit zijn slechts enkele voorbeelden van een lading die slecht werd klaargemaakt voor transport en een gevaar vormde voor de weggebruikers. Hoe kunnen dergelijke situaties vermeden worden?

Het volstaat de principes voor het laden van voertuigen en het bevestigen van de lading in acht te nemen. De voorschriften bepalen dat de verzender of de verlader aansprakelijk zijn voor de activiteiten in verband met het laden of lossen van de goederen. De chauffeur dient echter na te gaan of het proces correct is verlopen. Dit is in zijn belang want in het geval van een controle of ongeval is hij de eerste die te kampen zal hebben met de gevolgen van een onjuiste beveiliging van de lading. De bekeuring die hij ontvangt, kan het laagste strafniveau blijken te zijn.

In 2018 heeft een patrouille van de Wegtransportinspectie een voertuig gecontroleerd dat, zoals de media meedeelden, 2,5 ton te veel woog. De oorzaak van de overbelasting waren zakken meel die de vrachtwagen bijna deden kantelen.

Het voorval met het voertuig waaruit kratten bier van de oplegger afgleden, liep slechter af. De gebroken flessen blokkeerden een paar uur de rijweg en veroorzaakten ernstige verkeersopstoppingen. In beide gevallen leden de werkgevers en hun chauffeurs financieel schade. Er werd ook een gerechtelijke procedure ingesteld.

De belangrijkste taak voor de verzender is om de lading op de laadbak van het voertuig te plaatsen op zo’n manier dat de belasting van alle assen ervan gelijk is. Hiervoor dient het laadplan voor het voertuig, dat de fabrikant voor elk type voertuig afgeeft. De verladers moeten hun handelingen ook aanpassen aan het soort goederen (ze kunnen symmetrisch of onregelmatig zijn, wat de taak aanzienlijk vermoeilijkt).

Het voertuig mag op weg vertrekken…

…wanneer het voldoet aan de hieronder weergegeven vereisten.

8 voorwaarden voor het juist laden:

de toegelaten asdrukken van het voertuig op de weg worden niet overschreden,

het toelaatbaar totaalgewicht wordt niet overschreden,

de stabiliteit (longitudinaal en transversaal) van het voertuig wordt niet negatief beïnvloed,

de toelaatbare afmetingen van het voertuig met de lading worden niet overschreden,

het sturen van het voertuig wordt niet belemmerd,

het zicht op de weg wordt niet belemmerd,

De lichten van het voertuig, de signalisatieapparatuur ervan, de nummerplaten en andere borden en tekens waarmee het voertuig is uitgerust, worden niet bedekt door de lading, de lading is juist en effectief vastgemaakt.

Principes voor het bevestigen van de ladingen

Wat betekent dat een lading correct is bevestigd?

– Als deze zich onder de invloed van de inertiekrachten die door de chauffeur worden veroorzaakt, niet verplaatst op de vloer van de laadbak van het voertuig – legt dr. ing. Bogusław Madej van de Academie voor Transport en Ondernemerschap in Warschau op het portaal TransEdu uit.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: