int(5497)

Onze laatste vestiging op de Zijderoute: blijf wereldwijd opereren

Trans.eu blijft in een snel tempo groeien buiten Europa. We hebben onze elfde vestiging geopend in Almaty, een stad die het laatste potentieel en strategisch doel van de uitbreiding van onze activiteit in de Euraziatische regio vormt. Vanwege het geografisch voordeel speelt Kazachstan een sleutelrol in het wegtransport, dat vooral geworteld is in de zich ontwikkelende productie-economieën in Zuid-Azië, China en Rusland. In het westen grenst het land aan de Kaspische Zee, wat ook een brede waaier van mogelijkheden biedt op het vlak van toegang tot de regio van het Midden-Oosten.

Los van het geografisch voordeel, is de demografische structuur van het land aanzienlijk in termen van bevolkingsdichtheid in de grote steden zoals Astana en Almaty. De verstedelijking en infrastructuur zijn in deze steden nog steeds in volle ontwikkeling en worden aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen.

De directe buitenlandse investeringen (DBI) groeien gestaag sinds 2010 en de vijf belangrijkste investeerders zijn respectievelijk Nederland, de VS, Zwitserland, Frankrijk en China. De stad Almaty is een van de meest aantrekkelijke steden en de directe buitenlandse investeringen bedragen er 4 675,8 miljoen USD. De economische groei steeg van 2,4% tot 3,7%, wat het positief effect van de instroom van extern kapitaal aangeeft. De overheidssteun voor buitenlandse investeringsprojecten is veelzijdig en omvat fiscale prikkels, de tewerkstelling van buitenlandse medewerkers zonder de noodzaak een vergunning te bekomen en lage registratiekosten voor middelgrote en kleine ondernemingen.

Toen Kazachstan in 2014 een transportontwerp creëerde, begon het land met de introductie van een groot plan op het vlak van infrastructuur. De voornaamste doelstelling is om transportroutes te creëren vanuit het oosten, westen, zuiden en noorden naar economisch bloeiende steden zoals Almaty en Astana, die worden gekenmerkt door een hogere welvaart. De economische integratie en verbinding met de buurlanden zijn ook een aspect van dit plan. Bovendien is het project van de International Transit Corridor van West-Europa naar West-China een ander voorbeeld van het aanwenden van het potentieel van het land in de transportsector. Een van de grootste voordelen van het project is dat de verwachte vervoertijd van vanuit China naar Europa getransporteerde goederen zal afnemen van 45 dagen (zeeroute) tot 10 dagen (spoor of autostrade). Bovendien voorziet men dat het volume transporten tegen 2020 2,5-maal groter zal worden en 33 miljoen ton per jaar zal bereiken.

Volgens gegevens van de International Finance Corporation van de Wereldbankgroep, kan, als het land in staat is de logistieke infrastructuur te verbeteren en geavanceerde transporttechnologieën te implementeren, het volume transitvervoeren vanuit China naar Europa via Kazachstan 10 keer toenemen en 300 000 TEU bereiken (afkorting van de Engelse term twenty-foot equivalent unit) – op dit ogenblik bedraagt dit volume ong. 32 000 TEU, wat slechts 0,2% uitmaakt van het volume van goederentransporten tussen Europa en China.

Uitzonderlijke veranderingen in LPI

Naast de economische groei en het infrastructuurprogramma dat door de overheid wordt gesteund om de transportindustrie te vereteren, is de Logistics Performance Index (LPI) een ander belangrijk aandachtspunt in termen van hoe de sector evolueert en verandert door de jaren heen in vergelijking met andere landen. De algehele efficiëntie is positief, wat Kazachstan een 77ste plaats tussen 160 landen ter wereld met een resultaat van 2,75 (op een schaal van 1 tot 5) opleverde. De efficiëntie van het inklaringsproces neemt ook aanzienlijk toe, waardoor het land van de 121ste naar de 86ste plaats komt. Het infrastructuurplan van de overheid heeft een rechtstreekse positieve invloed op het resultaat, wat blijkt uit de verandering +41.

De laatste jaren is Kazachstan ook lid geworden van de Euraziatische Douane-unie, de WTO en het Central Asia Regional Economic Cooperation Program (CAREC). Dit soort economische integratie maakt de mechanismen van handelseconomie tussen landen vrij, wat een domino-effect veroorzaakt in de internationale transportsector.

De nieuwe Zijderoute: “Één gordel, één weg”

De hoogconjunctuur van China in de regio is indrukwekkend. Het land heeft vele belangrijke stappen ondernomen om de grootste economie ter wereld te worden. Een daarvan is de reconstructie van de voormalige Zijderoute door een nieuwe strategische transportverbindingen te creëren met de Euraziatische landen. De integratie van de Chinese economie met Europa en de rest van de wereld zal mogelijk worden dankzij de kruising van de routes die van de landen van Centraal-Azië naar de Kaspische regio voeren. 

De bloei van de Nieuwe Zijderoute zal het aantal transacties in het wegvervoer zeker doen toenemen. Khorgos is bijvoorbeeld een Chinees productie- en exportcentrum dat aan Kazachstan grenst. Deze tolvrije zone is sinds vorig jaar in een snel tempo gegroeid. Bijgevolg is het aantal transacties in het wegvervoer vorig jaar aanzienlijk toegenomen.

Vanwege de positieve indrukken van de hierboven besproken marktevaluatie, concentreerde het Portaal Trans.eu zich in eerste instantie op de mogelijkheden van de Kazachse markt in verband met het geografisch voordeel ervan op de nieuwe Zijderoute. Doordat het Portaal Trans.eu zich dichter bij productiecentra zoals Khorgos bevindt, krijgt het zelfs in het Verre Oosten rechtstreeks toegang tot potentiële eindklanten, laders, expediteurs en transporteurs. We zijn er trots op onze klanten te kunnen informeren dat onze nieuwste vestiging is opgericht in januari 2018 in Almaty. Dankzij de grote belangstelling en de vraag vanwege Kazachse transportbedrijven krijgt onze vestiging in Almaty maandelijks 8 nieuwe abonnees per maand. De succesvolle samenwerking met de lokale overheden heeft al geleid tot naamsbekendheid en volgens de meest recente prognoses zal de vestiging aan het systeem Trans in 2018 meer dan 80 nieuwe bedrijfsabonnementen toevoegen.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: