int(5497)

“Waar is mijn lading?”, m.a.w. logistiek 4.0 en veilige supply chain

De nieuwe technologieën in het transport betekenen een optimalisatie van het werk voor een grotere effectiviteit van operaties en feillozere supply chain. Dankzij de tools 4.0 kan de verlader in realtime zijn lading volgen, de opdrachten op één plek beheren en onmiddellijk met de vervoerder communiceren.

Toegang tot informatie over de lading dient even vanzelfsprekend te worden als de optie van het volgen van een koerierpakje wanneer we online winkelen. – Het reproduceren van de realiteit die we kennen uit de branche van e-commerce en het aanpassen ervan aan de behoeften van de verladers, vervoerders en expediteurs is een brandende noodzaak in heel de markt. Een tool die het mogelijk maakt de lading zelf te volgen, zo’n “track & trace” service, voldoet aan de verwachtingen van alle deelnemers aan de supply chain. – zegt Łukasz Kosturek, Product Designer van Trans.eu Group S.A., die werkt aan het creëren van innovatieve producten voor bedrijven uit de transportsector.

Toegang tot informatie over de lading dient even vanzelfsprekend te worden als de optie van het volgen van een koerierpakje wanneer we online winkelen. – Het reproduceren van de realiteit die we kennen uit de branche van e-commerce en het aanpassen ervan aan de behoeften van de verladers, vervoerders en expediteurs is een brandende noodzaak van de hele markt. Een tool die het mogelijk maakt de lading zelf te volgen, zo’n “track & trace” service, voldoet aan de verwachtingen van alle deelnemers aan de supply chain. – zegt Łukasz Kosturek, Product Designer van Trans.eu Group S.A., die werkt aan het creëren van innovatieve producten voor bedrijven uit de transportsector.

De remedie lijkt hier het gebruik van een enkele plek van waaruit de hele transportopdracht kan worden beheerd. – De technologie laat ons toe signalen te ontvangen die gestuurd worden vanaf de telematicasystemen van de vervoerders en deze op een homogene manier voor te stellen aan de hand van een enkele tool.– verklaart Łukasz Kosturek.

Integratie met de bron van de vrachtgegevens (bijv. met ERP) of een magazijnsysteem is natuurlijk noodzakelijk, maar wanneer dit is gebeurd, kan bijv. het voertuig worden gevolgd en de status van de realisatie van de vracht worden gecontroleerd zonder andere software waarvoor nog extra moet betaald worden.

Alle ladingen onder controle

De uitgebreide monitoringfunctie laat toe op de kaart na te gaan waar een voertuig met een lading zich op een bepaald ogenblik bevindt en geeft ook een boodschap over belangrijke gebeurtenissen op de route: plaatsen van laden, lossen, stoppen, wijzigingen van de route. Belangrijk is dat de tool toezicht mogelijk maakt vanaf eenenkel scherm op alle transporten die uitgevoerd worden. De eigenaar van de ladingen heeft dus een volledig beeld van wat er met elke afzonderlijke lading gebeurt. En wanneer er een risico is dat de goederen niet op tijd aankomen (voertuig heeft een panne), ontvangt hij het juiste bericht, een waarschuwing die hem op de hoogte brengt van de actuele status van de vracht.

Communicatie in orde

Men dient eraan te denken dat een zeer snelle informatie-uitwisseling noodzakelijk is voor een veilige supply chain. En hoe ziet de communicatie er tussen de ontvanger van de lading, de logistiek afdeling en de chauffeur er meestal uit? Vooral wanneer er tussen deze schakels van de ketting nog een expediteur zit, want fabrikanten maken vaak gebruik van outsourcing. Aan het einde van de keten is de informatie niet meer juist. In de loop van de tijd wordt de informatie vervormd of verouderd.

Effectief beheer van het logistieke proces komt dus neer op snelle communicatie met de onderaannemer. De markt kent de hele tijd een dynamische ontwikkeling, waardoor de keten op een natuurlijke manier groeit met tussenpersonen, wat de informatiestroom verstoort. Communicatie per e-mail en sms, het opmaken van uitgebreide documentatie in Excel of zakelijke onderhandelingen via de telefoon kunnen het communicatieproces verlengen en chaos creëren. Een tool die een dergelijk werkmodel wijzigt, zal een reële impact hebben op de transformatie van de hele transportsector.

– Deze mogelijkheden zijn de belofte van de moderne TMS-systemen van de klasse 4.0. – geeft Łukasz Kosturek te kennen. – Ze zijn gebaseerd op algoritmen die voortdurend verder worden ontwikkeld en integratie met reeds bestaande telematicasystemen, waardoor het wegvervoer wordt geïntroduceerd in een nieuwe dimensie van logistiek.

De optimalisatie van de logistieke processen en de omschakeling naar de logistiek 4.0 is tegelijk een antwoord op de groeiende eisen van de eigenaars van vrachten uit de bedrijfswereld. Fabrikanten willen precies weten wie hun goederen vervoert en waar de zending zich op een bepaald moment bevindt. Verladers weten dat gebrek aan informatie over een lading hen aan ernstige financiële verliezen kan blootstellen. Ze eisen van de vervoerder toegang tot het telematicasysteem dat hen helpt bij het beheer van hun eigen supply chain.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: