int(5497)

Transport 4.0. Hoe ondersteunt de technologie de vervoerder?

De implementatie van telematica in het bedrijf is niet voldoende om jezelf een moderne vervoerder te noemen. Een belangrijk onderdeel van transport 4.0 is het geautomatiseerd verwerven en beheren van opdrachten.

Kan transport in de 21ste eeuw functioneren zonder moderne technologieën? Stel je je eens een bedrijf voor dat geen gebruik maakt van telematica en enkel per telefoon en fax met contractanten communiceert. Het gebruik van de geïntegreerde online tools die realtime gegevensuitwisseling mogelijk maken, is tegenwoordig een noodzaak. Kennis ervan en het gebruik ervan bij het werk onderscheiden de moderne vervoerder en bieden hem een concurrentievoordeel.

Beheer van opdrachten in de 4.0-stijl

Veel vervoerders beheren nog steeds opdrachten aan de hand van traditionele tools zoals spreadsheets.

Excel is handig voor het maken van rapporten of lijsten voor eigen behoeften. Het resultaat is echter dat een enorme hoeveelheid kennis wordt opgesloten in computers van individuele personen – merkt Agnieszka Nikiel, expert op het gebied van nieuwe technologieën bij Trans.eu Group S.A. op. – Bij de organisatie van transport is een snelle informatie-uitwisseling essentieel. Een document in Excel moet opgeslagen worden en aan iemand anders worden verstuurd. Vaak moet het worden bijgewerkt, wat betekent dat het naar de ontvanger moet worden teruggestuurd. Het proces wordt langer en steeds ingewikkelder. Zo voert men geen bedrijf in de zin van de logistiek 4.0 – vat de experte samen.

Het ontbreken van integratie tussen de systemen van de partijen van de transportopdracht zorgt ervoor dat gegevenseilanden (data islands in het Engels), d.w.z. informatieverzamelingen opgesloten in één apparaat, ontstaan. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de verlader, die geen toegang heeft tot de kalender van de vervoerdersvloot in realtime, persoonlijk contact moet opnemen met potentiële opdrachtnemers om te weten te komen of één van hen in staat is zijn lading op te pikken. Een dergelijke situatie betekent voor de verlader tijdverlies en voor de vervoerder die over vrije voertuigen beschikt een gemiste kans voor het oppikken van de gegeven lading. Dergelijke niet-gesynchroniseerde gegevenseilanden vertragen de hele supply chain.

De moderne systemen die gegevens opslaan in de cloud (Eng. cloud computing) veranderen volledig de manier waarop gegevens worden verwerkt en overgedragen. Het gebruik ervan vereist alleen toegang tot internet. Gebruikers hebben de mogelijkheid tegelijkertijd informatie in het systeem in te brengen en de gegevens worden continu bijgewerkt en gearchiveerd. Op deze manier werkt bijv. het populaire Dropbox of Google Drive.

Het algoritme dat de beste klant vindt

Op de technologie van cloud computing zijn ook de innovatieve logistieke portalen gebaseerd. Ze laten o.a. automatische facturering van opdrachten toe of integratie met telematica, wat het geven van een status aan de opdrachten en de monitoring van het voertuig door de verlader (voor wie de kennis van de lading een veilige supply chain betekent) mogelijk maakt. Welke invloed heeft dit op het werk in het bedrijf?

Dit betekent vooral een automatisering van handmatige processen. Dankzij de technologie vermijden we onnodig overschrijven en het manueel doorgeven van gegevens en beperken we repetitieve activiteiten tot één proces – zegt Agnieszka Nikiel. – Bovendien laat een continu zicht op de gegevens toe deze te analyseren, wat betere planning en een snelle reactie toelaat indien nodig.

De logistieke portalen gebaseerd op algoritmen zijn zo ontworpen dat het systeem de voorkeuren van de gebruiker “leert” op basis van zijn activiteiten. In de praktijk betekent dit dat de handelingen ondernomen door de vervoerder door het systeem worden geanalyseerd om hem in de toekomst verladers voor te stellen, van wie de ladingen passen bij zijn vloot. Bijgevolg hoeft de vervoerder geen tijd te verliezen met het zoeken naar klanten – deze komen zelf naar hem.

Veiligheid van de gegevens in de cloud

Sommige ondernemingen behoeden zich voor het gebruik van cloud-gebaseerde oplossingen uit angst voor de veiligheid van de gegevens. Dit is het gevolg van een verkeerde perceptie van de cloud als een abstracte ruimte waarover niemand controle heeft. Het is immers zo dat de overdracht van informatie in een goed beveiligd online systeem enkel gebeurt tussen een kleine groep mensen. Hoe de veiligheidssystemen op de moderne logistieke portalen werken, wordt uitgelegd door Paweł Dżumaga, expert in technische klantenondersteuning bij Trans.eu Group S.A.:

Toegang tot de gegevens over de vloot van de vervoerder hebben enkel die entiteiten waaraan de vervoerder deze informatie ter beschikking heeft gesteld, en de beheerder van het portaal – legt de expert uit. – Als deze gegevens worden gedeeld in het kader van een transportopdracht, dan kunnen ze overgemaakt worden aan alle contractanten die betrokken zijn bij de realisatie van deze opdracht. Hierover beslissen echter de personen die betrokken zijn bij de opdracht.

De informatie die in het systeem wordt ingebracht, wordt zo gecodeerd dat het niet mogelijk is te achterhalen bij welk bedrijf deze informatie hoort wanneer ze zich in de cloud bevindt.

In het systeem wordt alleen sleutelinformatie opgeslagen, zonder context die toelaat te verifiëren op wie deze betrekking heeft. De rest wordt verwijderd – legt Paweł Dżumaga uit. – Een andere manier om de bedrijfsgegevens te beschermen, is het gebruik van een niet-standaard bedrijfs-ID, die de eenduidige identificatie ervan moeilijker maakt.

In het transport is het gebruik van tools op basis van de technologie van cloud computing een trend die zal groeien. Het gebruik ervan is niet langer een blijk van innovatie, maar wordt een voorwaarde om verder deel uit te maken van de belangrijke spelers in de transportmarkt. Steeds meer ondernemingen werken “in de cloud” en verwachten hetzelfde van hun contractanten. De opname van deze technologie in het hele transportproces zorgt ervoor dat de supply chain transparanter wordt en de partijen ervan hun competitiviteit in de markt kunnen vergroten.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: