int(5497)

Hoe een expeditiebedrijf te controleren?

Bijna 70% van de vervoerders verwerft de meerderheid van vrachten van de expeditiebedrijven. Helaas, ook hier zijn malafide klanten te vinden wat resulteert in een aanzienlijk aantal van oplichtingen en fraude. Het is dan ook de moeite waard om zich af te vragen hoe de verificatie van de expeditiebedrijven uit te voeren om zulke risico’s te beperken?

Controle van documenten

Controleer eerst alle documenten die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zoals:

 • inschrijving in het bedrijfsregister
 • bevestiging van toewijzing van een fiscaal identificatienummer
 • vergunning voor de bemiddeling bij het goederenvervoer

Elk document moet een origineel of een notariële goedgekeurd kopie zijn. In het geval van licenties moet ook de geldigheidsdatum worden gecontroleerd.

Verificatie van WA verzekering

Bij verificatie van WA verzekering moet rekening worden gehouden met:

 • omvang van de polisdekking
 • de verzekeringsvoorwaarden
 • het verzekerde bedrag
 • clausules betreffende de aansprakelijkheidsuitsluiting

Om dit te doen, neem contact op met de uitgevende verzekeringsmaatschappij om de verkregen informatie te bevestigen.

Bepaling van een oordeel

Een niet minder belangrijk aspect in het verificatieproces is om te bepalen hoe over een bepaald bedrijf haar handelspartners spreken. Onthoud de volgende zaken bij het controleren van een potentiële zakenpartner:

 • beoordelingen op het Internet en op de transportbeurzen
 • opdrachten geschiedenis
 • aanwezigheid in BKR

Het is goed te beseffen dat er geen standaard methode bestaat om een oplichter te kunnen identificeren. Maar hoe we meer niveaus van controle gebruiken, hoe groter de kans bestaat dat een transactie positief zal verlopen.

  Wilt u hier meer over weten?
  Onze adviseur neemt contact met u op.

  Verwante artikelen: