int(5497)

Een overnachting in de vrachtwagen – twaalf maanden in gevangenis

Rest in de vrachtwagen streng verboden?

Vanwege het veeleisend beroepskarakter van een chauffeur in het wegvervoer, de voorschriften voor de rij- en rusttijden zijn uiterst restrictief. Elke bestuurder heeft het recht op bepaalde pauzes waarbij hij volledige vrijheid heeft. Het blijkt echter, dat het soms relatief is – in feite, moet de bestuurder uit de buurt van … zijn vrachtwagen te blijven. Waarom?

De rij- en rusttijden in de regelgeving

Volgens de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) num. 561/2006 van 2006, iedere professionele chauffeur heeft recht op bepaalde dagelijkse en wekelijkse rusttijd. De verordening geeft duidelijk aan dat in het geval van:

 • dagelijkse rusttijd en
 • wekelijkse rusttijd
 • de vrachtwagenchauffeur heeft het recht om in de cabine zijn krachten te herstellen, onder voorwaarde dat hij een bed heeft en heeft de wagen op een veilige plaats geparkeerd.

Echter, de voorschriften maken geen melding ervan dat op deze manier het mogelijk is om normale wekelijkse rusttijd door te brengen die ten minste 45 uur moet duren. De controle-instanties behandelden niet streng het feit dat vrachtwagenchauffeurs dit verbod negeren. In de praktijk betekende dit alleen dat een dergelijke handeling niet is toegestaan, maar zonder enige negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld, de Poolse transport wetgeving legt de sancties op dit punt alleen voor het verkorten van de rusttijd, maar niet voor het feit om de rusttijd op de stapelbed in de wagen door te brengen.

Franse en belgische bekeuringen

Frankrijk en België, die volgens deskundigen willen de omvang van cabotage op hun eigen wegen te verminderen, hebben besloten om deze bepaling te wijzigen. De Belgische regering heeft de relevante regelgeving in juni 2014 geïntroduceerd, de Fransen een maand later. De straffen voor het doorbrengen van normale wekelijkse rusttijd in de cabine bedragen:

 • in België – EUR 1800
 • in Frankrijk – EUR 30 000 en een jaar gevangenisstraf

De dergelijke acties zijn door controle-instanties van Spanje en Portugal toegejuicht. Weliswaar deze landen hebben nog niet beslist om zo’n sterke straffen zoals de Fransen of zelfs de Belgen te introduceren, maar al een lange tijd zijn er tegen een overnachting van de chauffeurs in de cabine. Een soortgelijke bepaling, maar tot nu toe zonder de consequenties, geld ook in Oostenrijk. In tegenstelling, een negatief beoordeling over de hoogte van de Franse boetes heeft de Europese Commissie uitgegeven en toegegeven dat het gestelde bekeuringsbedrag niet in verhouding is tot de omvang van de overtreding.

Duitse regering will de parkeerplaatsen redden

De inconsistente voorschriften van de EU-landen veroorzaken dat de transportbedrijven proberen om de Franse en Belgische wetten te omzeilen. Daarom veel van chauffeurs brengen hun wekelijkse rust in de meer liberale staten door, bijv. in Duitsland. Dergelijke acties belasten sterk de Duitse infrastructuur, wat resulteert in overvolle parkeerplaatsen en verkeersdrukte. Wegens de klachten van de burgers heeft Duitsland een wetsvoorstel voorbereid om de sancties ook op hun grondgebied in te voeren. Zal een dergelijke besluit worden genomen – de tijd zal het leren.

  Wilt u hier meer over weten?
  Onze adviseur neemt contact met u op.

  Verwante artikelen: