int(5497)

Beveiliging op het Trans.eu Platform

Hoe beïnvloedt het Trans.eu Platform de ontwikkeling van de business in de transportsector?

Voor de Beheerder van het Trans.eu Platform is de transactiebeveiliging een primair doel. Daarom zijn er een aantal processen voorbereid om het te implementeren: vanaf de gedetailleerde verificatie van de nieuwe gebruiker en de continue monitoring van de acties van de klant tot het ondernemen van actie in geval van overtredingen. Gebruikers kunnen de administrator hierover informeren via de juiste hulpmiddelen. Voordat een gesprek met een potentiële contractant begint, moet iedereen het aantal beoordelingen en opmerkingen in het gebruikerspaneel en de TransRisk-indicator van een bepaald bedrijf controleren. De selectie van een contractant die een certificaat gebruikt, zorgt voor een hoog niveau van transactiebeveiliging. Belangrijk: de administrator ondertekent de TCC-transportbedrijven (Trans.eu Certified Carrier) die voldoen aan de Europese veiligheids- en kwaliteitseisen en de TCE (Trans.eu Certified Express), die de hoogste kwaliteit transportdiensten bieden met voertuigen met een DMC tot 3,5 t. Rederijen, die kunnen bogen op de hoogste normen van werk en een goede betalingsgeschiedenis, ontvangen het TCF-certificaat (Trans.eu Certified Forwarder). Door certificaten te geven aan bedrijven die op het hoogste niveau services leveren, wordt de beheerder een steun voordat men beslist “met wie moet een veilige samenwerking worden aangegaan?”.

Hoe verloopt de acceptatie van een transportbedrijf op het Trans.eu-platform?

De toegang tot het Trans.eu Platform kan alleen worden verkregen door een bedrijf dat het autorisatieproces positief doorstaat. De eerste stap is om u te registreren op www.trans.eu. Vervolgens ontvangt het bedrijf een uniek TransID-nummer. Vervolgens neemt de platformmedewerker contact op met de persoon die het formulier heeft ingevuld om te controleren of de ondernemer actief is op de markt, die diensten verleent en of hij voldoet aan de formele vereisten die zijn vastgelegd in het reglement en de beveiligingsprocedures. Een bedrijfsvertegenwoordiger zal worden gevraagd registratiedocumenten te verzenden en de vergunningen te bevestigen voor het uitvoeren van een bepaald aantal services. De norm is dat de autorisatie wordt verleend binnen twee werkdagen na de datum van aflevering van de benodigde documenten.

Aan welke voorwaarden moet een transportbedrijf voldoen om zijn kandidatuur in aanmerking te nemen?

Een belangrijke fase van verificatie is de bevestiging dat de registratie wordt gedaan door een persoon die daartoe bevoegd is. Om het Trans.eu Platform te gebruiken, moeten transportbedrijven hun activiteiten documenteren. Verschaffen van internationale transportdiensten met voertuigen met DMC hoger dan 3.5 t vereist een vergunning om internationaal commercieel goederenvervoer uit te voeren. In Polen is een vergunning verplicht om nationaal wegtransport van goederen uit te voeren en sinds augustus 2013 een toestemming om het beroep van wegvervoerder uit te oefenen. Transportdiensten met voertuigen met een DMC van minder dan 3,5 t vallen niet onder de Road Transport Act, dus in deze situatie is de vergunning niet nodig. Een belangrijk document in de branche is ook een aansprakelijkheidsverzekering van de wegvervoerder, die vereist is tijdens het autorisatieproces.

Een van de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving van het Trans.eu Platform is de stage van het bedrijf. De ondernemer moet minimaal 12 maanden op de markt actief zijn. De beheerder kan ook referenties opvragen van aannemers die de ervaring van de ondernemer kunnen bevestigen.

Transactiebeveiliging – wat zijn de uitdagingen voor een modern logistiek platform?

Beheerders van moderne logistieke platforms houden het gedrag van gebruikers bij en reageren wanneer passende maatregelen moeten worden genomen tegen bedrijven waarvan de activiteiten de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Samen met het toenemende aantal transportopdrachten is er de ontwikkeling van technologieën ter ondersteuning van het werk van deelnemers aan de TSL-industrie. Daarom is voor ons op het Trans.eu platform het voortdurend ontwikkelen en creëren van nieuwe beveiligingssystemen voor afgesloten transacties zo belangrijk. De bron van waardevolle informatie voor beheerders zijn overheidsdatabases die een gedetailleerde analyse vereisen. Het Trans.eu platform baseert verificatieprocessen op speciale hiervoor bestemde tools. Daarnaast worden de acties die door gebruikers van het Trans.eu Platform worden uitgevoerd, gemonitord door algoritmen.

Welke trends vormen de toekomst van het platform?

Momenteel is de prijs steeds meer bepalend voor de selectie van een bepaalde contractant. Elke partij wil samenwerking aangaan met een bedrijf dat zijn diensten op het hoogste niveau uitvoert. Veel factoren beslissen over een zekere samenwerking, onder andere: ervaring, aanbevelingen, modern rollend materieel, tijdige betaling van vorderingen, goede verzekeringspolis. De grootste uitdaging bij het maken van moderne hulpmiddelen is tegemoet te komen aan de behoeften van gebruikers. Dankzij innovaties kan de gebruiker snel en efficiënt een potentiële contractant verifiëren, de belangrijkste informatie over hem verkrijgen en tot een veilige transactie leiden.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: