int(5497)

Bent u de afzender in het internationale wegvervoer? Controleer uw verplichtingen!

Draagt u vervoeren op? Controleer uw verplichtingen.

Er zijn een aantal verplichtingen die u moet kennen voordat u draagt vrachtvervoer op. Dit artikel informeert waar u moet bij een vervoeropdracht opletten, wat kan leiden tot het belasten van de afzender met de verantwoordelijkheid voor het niet naleven van de vervoersovereenkomst.

Draagt u vervoeren op Controleer uw verplichtingen (1)

Er zijn een aantal verplichtingen die u moet kennen voordat u draagt vrachtvervoer op. Dit artikel informeert waar u moet bij een vervoeropdracht opletten, wat kan leiden tot het belasten van de afzender met de verantwoordelijkheid voor het niet naleven van de vervoersovereenkomst.

Ten eerste – zorg voor goede verpakking van de goederen. Dit is met name belangrijk bij het vervoer van gevaarlijke goederen of goederen die met andere voorwerpen gemakkelijk reageren. Als het product heeft zulke eigenschappen die het aan het verlies of de schade in geval van onjuiste verpakking zullen blootstellen (bijv. matrassen verpakt in zachte folie, vervoerd binnen een opdracht samen met scherpe elementen; te grote verpakking in verhouding tot de vervoerde goederen, die het op de juiste wijze niet beschermen) – de vervoerder wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid in geval van het optreden van een van de bovenstaande situaties (het verlies of de vernietiging van de goederen).

Ten tweede – let op de correcte etikettering van goederen met kenmerken en nummers of simpel gezegd – op het labelen van de zending. Weliswaar, de vervoerder is verplicht om de juistheid van de vrachtbrief gegevens te controleren, waaronder ten aanzien van de kenmerken en de nummers van de goederen, echter kan hij de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de goederen voorkomen, indien hij aan de afzender bewijst de onvolledigheid of gebrekkigheid van de merken of nummers op de stukken van de zending.

Ten derde – vergeet niet om in het contract aan te geven met welke vervoersmiddel de goederen moeten worden vervoerd. De afzender is verantwoordelijk om het type voertuig aan te geven die wordt gebruikt, om het vervoer uit te voeren. Geef precies bv. de gewenste temperatuur of vochtigheid, indien de eigenschappen van de vervoerde goederen een speciale behandeling vragen.

Ten einde – de afzender is verplicht om de vrachtbrief en alle nodige documenten en informatie aan de vervoerder door te geven (bijv. met betrekking tot inklaring; het vervoer van gevaarlijke goederen). Voer deze taken zorgvuldig uit want als verzender bent u verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van het ontbreken, de onvolledigheid of de onnauwkeurigheid van documenten en informatie.

    Wilt u hier meer over weten?
    Onze adviseur neemt contact met u op.

    Verwante artikelen: