Политика конфиденциальности

Šis pielikums nosaka Trans.eu Baltic, UAB, kuras juridiskā adrese ir Lvovo g. 105A, Viļņa, LT08104, Lietuva, PVN numurs LT100005996214, Reģistrācijas numurs 302603498 (tālāk – Administrators), darbuzņēmēju un tiem piederīgu subjektu konfidencialitātes politiku šajās jomās: lietotāju personālās informācijas, ka arī informācijas kura var būt Lietotāju komerciālais noslēpums aizsardzību.

Dotā politika attiecas uz pakalpojumiem, kurus piedāvā Administrators, ar Trans mesendžera starpniecību, ka arī caur citus web-servisus (kuri atrodas adresēs: www.trans.eu, transidea.eu, transportis.eu, forum.trans.org, trans.info, transinkasso.eu). Konfidencialitātes Politika neattiecas uz trešo personu web-servisiem un pakalpojumiem, elektroniskajām norādēm un mājas lapām, kuras var atrast servisos.

Cookies faili

Lietotāju apmeklējumu monitoringam, piedāvājumu izvietošanai un viņu priekšroku novērošanai, piemērām, valodas un ieiešanas sistēmā datus, Administrators izmanto “cookies” failus. Dēļ tā, ka “cookies” faili var būt izslēgti pārlūkprogrammā, daži produkti un pakalpojumi var būt nepieejami lietošanai.

Google Analytics dati

Administratora lappusēs, trafiks tiek novērots ar Google Analytics sistēmu, kuras mērķis ir informācijas savākšana par mājas lapu izmantošanas veidiem un to popularitāti. Par tādiem datiem var būt, piemērām, pārlūkprogrammas tips, IP adrese, kuri nekad nebūs nodoti trešajām personām.

Uzkrātie dati

Pakalpojumu un produktu izmantošanas nolūkos, kurus piedāvā Administrators, jāpiereģistrējas ar TRANS mesendžera palīdzību vai ar reģistrācijas formu web-servisā. Reģistrācijas laikā jānorāda sekojošie dati: vārds, uzvārds, e-pasts, dzimums, dzimšanas datums, ka arī var norādīt dažādus datus par profesionālo kvalifikāciju vai priekšrocību. Dati tiek uzkrāti arī pasīvā veidā (piem. IP adrese, lokalizācija)

Informācijas izmantošana

Kontaktinformācija būs izmantota vienīgi šiem nolūkiem:

  • obligātu pakalpojumu sniegšana, kas izriet no noslēgtā līguma starp Lietotāju un Administratoru, un īpaši Mesendžera Papildus Funkciju sniegšanas jomā;
  • atbilžu sniegšana uz pieprasījumiem/iebildumiem
  • sniegt iespēju izveidot sakarus starp Lietotājiem, ar nolūku sākt pārrunas/noslēgt darījumu/parakstīt kontraktu/saņemt pieteikumu;
  • mūsu informācijas bukleta nosūtīšanai;
  • informācijas nodošanai, kas attiecas uz produktu, tā īpatnībām vai kravu piedāvājumiem, ja Lietotājs izteiks attiecīgo vēlēšanos.

Komercinformācija

Administrators var izmantot, pēc viņa vēlēšanās, uzkrātus personiskus datus, lai nodot Lietotājiem informāciju par aktuāliem un plānotiem produktiem un pakalpojumiem. Lietotājs var atteikties no šīs informācijas saņemšanas, nosūtot vēstuli uz e-pastu: info@trans.eu (Atteikšanās saņemt komercinformāciju).

Pēc atteikšanās saņemt komercinformāciju, Lietotājam var būt izsūtīti informācijas bukleti, saistīti ar izmaiņām programmā, reglamentā utt.

Datu nodošana citiem subjektiem

Administrators atstāj sev tiesības Lietotāju datu nodošanai subjektiem atkarīgiem un saistītiem ar Administratoru, tāpat darbuzņēmējiem nepieciešamos ietvaros, lai izpildīt līgumu par pakalpojumu sniegšanu elektroniskajā veidā. Nododot datus, Administrators pielietos visus spēkus, izmantojot visus drošības un aizsardzības līdzekļus, kuri novērsīs iespēju nepilnvarotām trešajām personām piekļūt pie informācijas (tajā skaitā SSL, šifrēts savienojums u.c.).

Personiskie dati bez Lietotāja piekrišanas nebūs nodoti citām trešajām personām.

Datu nodošana uz Eiropas Kopienas robežām

Lietotājs izmantojot web-servisu, produktus vai pakalpojumus piekrīt tam, ka viņa personiskie dati būs sūtīti aiz EK robežām un Administrators pēc šīs Konfidencialitātes Politikas tos apstrādās.

Pieeja pie datiem

Lietotājam ir tiesības pārlūkot, izmainīt, atteikties no viņa personisko datu izmantošanas. Pēc rakstiskā pieprasījuma un Lietotāja personas apliecinošā dokumenta saņemšanas, Administrators izmainīs Lietotāja personiskos datus datu bāzē. Administrators pielietos visus iespējamos līdzekļus, lai apmierinātu lietotāju prasības, izdzēst personiskos datus, ja vien datus nevar izdzēst dēļ spēkā esošu likuma normu, vai dēļ likumīgu uzņēmējdarbības mērķu. Administrators dod iespēju izmainīt lielu daļu personisku datu Trans Service piedāvātu funkciju ietvaros (piem. patstāvīgi vai ar konsultanta palīdzību rediģēt profili).

Paziņojums par Konfidencialitātes Politiku

Šī konfidencialitātes Politika iestājās spēka no 02.08.2011. Administrators atstāj sev tiesības izmainīt Konfidencialitātes Politikas saturu, ja tas būs nepieciešams mūsu politikas, vadības, likumdošanas, jurisdikcijas izmaiņu rezultātā.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir piezīmes vai jautājumi par Konfidencialitātes politiku, lūdzam, sazināties ar Administratoru: Trans.eu Baltic, UAB, Lvovo g. 105A, Viļņa, LT08104, Lietuva

e-pasts: info@trans.eu

Тестировать Систему Trans.eu Регистрация