Privatumo Politika

 

Pareiškimas apie privatumą

Šis priedas apibrėžia Trans.eu Baltic, UAB, kurios buveinė yra Lvovo g. 105A, 08104 Vilniuje, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100005996214, Juridinio asmens kodas 302603498 (Toliau – Administratorius), jos subrangovų ir jai priklausomų subjektų taikomą privatumo politiką Naudotojų asmeninių duomenų apsaugos bei informacijos, galinčios būti komercine Naudotojų paslaptimi, srityse. Ši politika taikoma Admistratoriaus teikiamoms paslaugoms Trans mesendžerio ir internetinių puslapių (prieinamų per adresus www.trans.eu, transidea.eu, transportis.eu, forum.trans.org, trans.info, transinkasso.eu) pagalba. Politika neapima trečių šalių internetinių puslapių bei paslaugų, į kurias patekti galima per www vitrinoje esančias nuorodas.

Cookie failai

Administratorius naudoja taip vadinamus “cookie” failus Naudotojų apsilankymų, taip pat Naudotojų pasiūlymų skelbimų ir akceptavimų, nustatymų, tokių kaip kalbos ir prisijungimo duomenų, išsaugojimo sekimui. Kadangi interneto naršyklėje galima išjungti cookie failus, tai gali apriboti naudojimąsi visais produktais ir paslaugomis.

Duomenys Google Analytics

Judėjimas ant Administratoriaus puslapių yra stebimas analitinės sistemos Google Analytics pagalba, o šio stebėjimo tikslas yra kaupti duomenis apie puslapių naudojimosi būdus bei jų populiarumą. Šie duomenys, tokie kaip naudojama naršyklė ar IP adresas niekada nebus suteikiami tretiesiems asmenims.

Kaupiami duomenys

Norint naudotis Administratoriaus teikiamomis paslaugomis ir prekėmis, reikia užregistruoti paskyrą TRANS mesendžerio pagalba arba užpildydami formą www puslapyje.

Registravimo metu reikia pateikti šiuos duomenis: vardas ir pavardė, el. paštas, lytis, gimimo datą, o taip pat galima pateikti duomenis apie savo profesinę kvalifikaciją bei pageidavimus.

Duomenys yra kaupiami ir pasyviu būdu per svetainę (pvz. IP adresas, raiška, lokalizacija, internetinės naršyklės tipas).

Informacijos naudojimas

Kontaktinė informacija bus naudojama išskirtinai šiais tikslais:

  • tinkamai vykdyti tarp Administratoriaus ir Naudotojo sudarytą sutartį, įskaitant Papildomų Mesendžerio Funkcijų teikimą,
  • pateikti atsakymą į klausimą/skundą,
  • naudotojams suteikti galimybę susisiekti tarpusavyje, kad galėtų derėtis ir sudaryti sutartį ar užsakymą,siųsti naujienlaiškius apie programos, Taisyklių ir t.t. Pasikeitimą.
  • pateikti informaciją susijusią su produktu, pavyzdžiui, prisijungimo bandomieji pavadinimai ar krovinių pasiūlymai, jei Naudotojas parodys susidomėjimą.

Kaupiamus asmens duomenis Administratorius gali irgi išnaudoti siųsdamas Naudotojui, jam sutikus su Taisyklių nuostatomis, informacijas apie esamus bei būsimus produktus bei paslaugas. Ši informacija bus siunčiama kaip informacinė arba reklaminė kampanija naudojant mesendžerį arba el.paštą. Naudotojas gali atsisakyti tokių informacijų išsiųsdamas laišką į info@trans.eu (atsisakymas gauti komercines informacijas). Naudotojui atsisakius komercinių informacijų, jam dar gali būti siunčiami pranešimai naujienlaiškio forma apie programos,Taisyklių ir t.t. pasikeitimus.

Duomenų suteikimas kitiems subjektams

Pasiliekame sau teisę suteikti asmeninius Naudotojo duomenis subjektams, kurie yra susiję su Administratoriumi arba jam pavaldūs, o taip pat subrangovams ta dalimi, kuria yra būtina vykdyti paslaugų teikimo sutartį elektroniniu būdu. Administratorius deda visas pastangas, kad duomenų siuntimo metu būtų naudojamos priemonės ir saugikliai, kurie neleistų neįgaliotam asmeniui prisijungti prie duomenų (įskaitant bet neapsiribojant SSL, jungimo šifravimas).

Be Naudotojo sutikimo Administratorius neperduos asmeninių duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai šių asmeninių duomenų teisėtai ir pagrįstai reikalaus tam tikros institucijos (pvz. teisėsauga).

Duomenų siuntimas už Europos Bendrijos teritorijos ribų

Naudotojas naudojant internetinę svetainę, produktus arba paslaugas sutinka su tuo, kad jo asmeniniai duomenis bus siunčiami už Europos Bendrijos teritorijos ribų o Administratorius pagal šia Privatumo Politiką jas apdoros.

Prieiga prie duomenų

Naudotojas turi teisę peržiūrėti, taisyti arba uždrausti naudoti jo asmens duomenis. Administratorius, gavęs Naudotojo raštišką prašymą ir jo amens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ištaiso duomenų bazėje Naudotojo asmens duomenis. Administratorius dės visas įmanomas pastangas, kad įvyktytų naudotojų reikalvimus pašalinti asmeninius duomenis, nebent tų duomenų negalima ištrinti dėl galiojančių teisės normų arba dėl teisėtų verslų tikslų. Administratorius suteikia galimybę taisyti didžiąją dalį asmens duomenų siūlomų Trans Servis funkcijų pagalba. (pvz. savarankiškai redaguoti paskyrą arba su konsultanto pagalba).

Saugumas

Administratorius siekdamas užtikrinti saugumą:

  • naudoja SSL šifravimą,
  • prie paskyros galima prisijungti tik įvedus teisingą slaptažodį ir loginą (rekomenduojama naudoti slaptažodžius susidedančius iš min. 6 simbolių ir iš specialių ženklų, skaičių, didžiųjų ir mažųjų raidžių ). Naudotojai privalo saugoti savo prisijungimo duomenis,
  • kontroliuoja duomenų kaupimo, saugojimo ir apdorojimo metodus. Naudoja fizinės saugos priemones, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie sistemos,
  • prie asmens duomenų turi prieigą tik tie darbuotojai, atstovai ir rangovai, kurių darbas susijęs su duomenų apdorojimu. Be to, jie pagal pasirašytą sutartį privalo laikytis griežto konfidencialumo reikalavimų. Pažeidus konfidencialumo reikalavimus, bus taikomos drausminės nuobaudos ir net nutraukiama sutartis.

Pareiškimas apie Privatumo politiką

Ši Privatumo politika įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 2 d. Administratorius pasilieka sau teisę keisti Privatumo politiką, jei tai sąlygos mūsų politikos, valdymo, teisės normų ar teismigumo pasiketimas.

Pakeitimai įsigalioja nuo jų publikavimo puslapyje https://www.trans.eu/lt/privatumo-politika.html dienos. Minėtame puslapyje taip pat bus nurodyta ir pakeitimų įvedimo data.

***

Kontaktinė informacija

– Jei turite pastebėjimų ar klausimų apie Privatumo politiką, prašome susisiekti su Administratoriumi: Trans.eu Baltic, UAB, Vilnius, Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius, Lietuva

el. paštas: info@trans.eu