int(5511)

Viena nakvynė kabinoje – 12 mėnesių kalėjime

Poilsis transporto priemonėje griežtai draudžiamas?

Kadangi transporto priemonės vairuotojo darbas yra sunkus, teisės aktai, reguliuojantys jo darbo ir poilsio laiką, nepaprastai griežti. Kiekvienas vairuotojas turi teisę į tam tikras pertraukas, per kurias jam suteikiama visiška laisvė. Tačiau kartais pasirodo, kad ji yra sąlyginė – vairuotojas privalo laikytis toli nuo… savo sunkiosios transporto priemonės. Kodėl?

Darbo laikas ir poilsio laikotarpiai teisės aktuose

Pagal 2006 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 profesionaliam vairuotojui priklauso nustatytas kasdienis ir kassavaitinis poilsis. Šiame teisės akte aiškiai nurodyta, kad:

  • kasdienio poilsio laikotarpiu ir
  • sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiu

vairuotojas turi teisę ilsėtis transporto priemonėje. Sąlyga – joje turi būti įrengta miegojimo vieta, o automobilis saugiai pastatytas stovėjimo aikštelėje.

Tačiau teisės akto nuostatose neužsiminta, kad šiuo būdu galima praleisti normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpį, kuris turi trukti mažiausiai 45 valandas. Kontrolės institucijos netolerantiškai vertina faktą, kad sunkiųjų transporto priemonių vairuotojai nepaiso šio draudimo. Praktikoje tai reiškia tik tai, kad toks elgesys neleistinas, nenumatant jokių neigiamų padarinių. Pavyzdžiui, pagal Lenkijos transporto teisės aktus baudžiama tik už poilsio laiko sutrumpinimą, tačiau ne už tai, kad vairuotojas ilsisi transporto priemonėje.

Baudos Prancūzijoje ir Belgijoje

Prancūzija ir Belgija, kurios, ekspertų nuomone, siekia sumažinti kabotažo mastą savo teritorijoje, nusprendė sugriežtinti nuostatas. Belgijoje atitinkamos taisyklės įvestos 2014 m. birželį, Prancūzijoje – mėnesiu vėliau. Baudos, skiriamos vairuotojui, praleidžiančiam normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį transporto priemonėje, yra:

  • Belgijoje – 1 800 eurų
  • Prancūzijoje – 30 000 eurų ir laisvės atėmimas

Tokiems veiksmams pritarė ir Ispanijos bei Portugalijos kontrolės institucijos, bet nesiryžo tokiam stipriam smūgiui, kaip Prancūzija ar bent Belgija, nors ir jos jau kuris laikas nepalankiai žiūri į transporto priemonėse nakvojančius vairuotojus. Panašią nuostatą, tiktai šiuokart be padarinių, galima rasti Austrijos teritorijoje. Tačiau dėl Prancūzijoje taikomų bausmių griežtumo neigiamą nuomonę pareiškė Europos Komisija, nurodydama, kad numatoma baudos suma yra neproporcinga nusižengimo dydžiui.

Vokietijos valdžia – į pagalbą automobilių stovėjimo aikštelėms

Dėl valstybių narių nesuvienodintų teisės aktų vežėjai ieško landų stengdamiesi apeiti griežtus Prancūzijoje ir Belgijoje taikomus valdžios reikalavimus. Todėl normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojai nusprendžia praleisti liberalesnių valstybių, pvz., Vokietijos, teritorijose. Tačiau toks elgesys gerokai apsunkina Vokietijos infrastruktūrą – užkimštos automobilių stovėjimo aikštelės ir diskomfortas, kuriuo skundžiasi piliečiai, paskatino Vokietijos Federalinę Tarybą pateikti projektą dėl sankcijų įvedimo ir jos teritorijoje. Ar toks sprendimas bus priimtas – parodys laikas.

    Ar norite sužinoti daugiau?
    Mūsų konsultantas susisieks su Jumis.

    Panašūs straipsniai: