Tachografas ir vairuotojo kortelė – duomenų apskaita laikmenoje

Sandra Bisikirska 19.12.2014

Daug valstybių, bendros nuostatos

Dėl atvirų Europos Sąjungos sienų krovinių vežimas keliais yra lanksti ir plėtojama sritis. Tokia reikšminga, kad ryžtasi suvienodinti taikomas teisės nuostatas šioje srityje. Vežėjams tai puiki žinia – susipažinus su šiuo metu galiojančiomis nacionalinėmis nuostatomis susipažįstama ir su taisyklėmis, taikomomis visos Bendrijos teritorijoje. Dėl to žinoma, jog kur atsirastų vairuotojas – jam visur galioja ta pati pareiga registruoti savo darbo laiką. Tad kaip dažnai turi būti nuskaitomi duomenys iš skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelės? Patikrinkime.

Tachografas ir vairuotojo kortelė

Transporto priemonės duomenys – tik kartą per tris mėnesius

Pareiga įrengti tachografą kiekvienoje sunkiojoje transporto priemonėje nustatyta Europos teisės nuostatose dėl vežimo keliais – 1970 m. AETR konvencijoje ir 1985 m. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3821 bei 2006 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006. Šie teisės aktai yra pagrindas, kuriuo remdamiesi Konvencijos signatarai privalo parengti savo vidinius teisės aktus.

Pagal teisės aktus standartinis terminas nuskaityti duomenims iš transporto priemonės vieneto – mažiausiai kartą per 90 dienų. Kartu numatyti tam tikri nuokrypiai nuo šios taisyklės. Nedelsdamas nurašyti užregistruotus duomenis vairuotojas privalo:

  • prieš perduodamas visam laikui transporto priemonę kitam subjektui
  • tuo atveju, kai skaitmeninis tachografas veikia netaisyklingai, jeigu duomenis įmanoma nuskaityti
  • prieš nutraukiant naudojimąsi transporto priemone su skaitmeniniu tachografu

Be to, nuskaityti duomenis gali būti reikalaujama:

  • dažniau negu kas 90 dienų – jeigu yra rizika, kad įrašyta informacija bus prarasta, arba
  • pareikalavus įgaliotam viešojo administravimo subjektui arba kitai įgaliotai institucijai

Apie vairuotojo kortelę prisiminkite dažniau

Be transporto priemonės duomenų, kiekvienas vairuotojas privalo tvarkyti savo darbo laiko apskaitą – šiam tikslui, be kita ko, skirta vairuotojo kortelė. Jos duomenys turi būti nuskaitomi dažniau negu transporto priemonės – teisės aktuose nustatytas terminas yra mažiausiai kartą per 28 dienas.

Čia taip pat yra išimčių. Kitoks negu standartinis vairuotojo kortelės duomenų nuskaitymo terminas gali būti taikomas:

  • prieš užmezgant darbo santykius su konkrečiu vairuotoju
  • prieš pasibaigiant sutarties, pagal kurią vairuotojas teikė vežimo paslaugas subjektui, užsiimančiam krovinių vežimu keliais, galiojimo terminui
  • prieš baigiantis vairuotojo kortelės galiojimo laikui

Analogiškai kaip transporto priemonės duomenų atveju, būtinybė anksčiau nuskaityti informaciją iš kortelės gali atsirasti ir tuo atveju, kai:

  • kyla pavojus, kad duomenys bus prarasti
  • pareikalauja įgaliotas viešojo administravimo subjektas arba kita įgaliota institucija

Griežtai nustatyti formalumai

Atėjus laikui nuskaityti duomenis iš tachografo ir vairuotojo kortelės reikėtų prisiminti pagrindines nuskaitymo taisykles. Pirmiausia informacija turi būti įrašyta originaliu formatu. Šiuo metu yra keturi tokie formatai, dažniausiai naudojamas DDD, kiek rečiau – ESM.

Įrašytus duomenis reikia laikyti 12 mėnesių. Jais reikėtų tinkamai pasirūpinti – informaciją saugoti tvarkingai ir apsaugoti ją nuo galimo pažeidimo ar neįgaliotų asmenų prieigos.