Kaip Lietuvos įmonėms sekėsi rugsėjo mėnesį?

Sandra Bisikirska 1.10.2014

Lietuvos statistikos departamento ataskaitoje skelbiama, kad bendras visų šalies ekonominių vertinimų rodiklis rugsėjo mėnesį buvo prastesnis negu rugpjūtį.

finansiniai rodikliai

Ekonominių vertinimų rodiklis 2014 m. rugsėjo mėn. buvo minus 5 ir, palyginti su rugpjūčio mėn., sumažėjo 3 procentiniais punktais. Beveik visų šalies ūkio sektorių pasitikėjimo rodikliai rugpjūčio mėnesį smuko: prekybos pasitikėjimo rodiklis krito 8 proc. punktais, pramonės – 5, paslaugų sektoriaus ir statybos – 2 procentiniais punktais. Toks pats išliko tik vartotojų pasitikėjimo rodiklis.

Palyginti su 2013 m. rugsėjo mėn., ekonominių vertinimų rodiklis taip pat suprastėjo, krito 7 procentiniai punktaisVerslo tendencijos paslaugų sektoriuje suprastėjo. Statistikos departamento paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugsėjo mėn. 27 procentai respondentų atsakė, kad paslaugų paklausa sumažėjo, 14 procentų – kad padidėjo (rugpjūčio mėn. – atitinkamai 24 ir 21 proc.). Teigiama, kad tokį pokytį įtakojo sumažėjusi teikiamų paslaugų paklausa ir pablogėjusi įmonių ekonominė būklė. Labiausiai paklausa mažėjo sausumos transporto, sandėliavimo ir transportui būdingų paslaugų veiklos įmonėse.

Per pastaruosius mėnesius pablogėjo ir paslaugų įmonių ekonominė būklė. Rugsėjį, 19 procentų įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės ekonominė būklė pablogėjo, 11 procentų – kad pagerėjo, o 70 procentų nurodė, kad ji nepasikeitė (rugpjūčio mėn. – atitinkamai 14, 10 ir 76 proc.). Per paskutinius 2–3 mėnesius šiek tiek mažėjo ir darbuotojų skaičius: rugsėjo mėn. darbuotojų skaičiaus sumažėjimą nurodė 21 procentas apklaustųjų, padidėjimą – 27 procentai (prieš mėnesį – atitinkamai 20 ir 30 proc.).

Vyriausybės padės suvaldyti verslo nuostolius dėl Rusijos sankcijų.

Ekonominis įmonių nuosmūkis labiausiai siejamas su Rusijos įvestomis sankcijomis. Vyriausybė prieš dvi savaites patvirtino Ūkio ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014–2015 metų veiksmų planą, kuriuo siekiama įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti Lietuvos įmonių nuostolius dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės paskelbtų sankcijų. Veiksmų plane numatytomis priemonėmis siekiama padėti verslo atstovams ieškoti naujų verslo rinkų ir verslo partnerių, pagerinti priėjimą prie finansavimo šaltinių ir stiprinti ekonominį atstovavimą užsienyje.

Sužinoti transporto įmonių komentarus galite šiame dviejų dalių straipsnyje:

Ką transporto įmonės kalba apie Rusijos embargą
Ką transporto įmonės kalba apie Rusijos embargą? II dalis