int(5511)

Esate siuntėjas, užsakantis vežti krovinius automobiliais tarptautiniais maršrutais? Pasidomėkite, kokios jūsų pareigos!

Užsakote vežti krovinį? Pasidomėkite, kokios jūsų pareigos.

Yra keletas pareigų, kurias reikėtų žinoti prieš užsakant krovinių vežimą. Sužinokite, į ką reikia atkreipti dėmesį užsakant krovinio gabenimą, kokia gali atsirasti siuntėjo atsakomybė už netinkamą vežimo sutarties vykdymą.

Pirma – atsiminkite, kad reikia užtikrinti tinkamas prekių pakuotes. Tai ypač svarbu, jeigu vežamos medžiagos yra pavojingos arba lengvai reaguoja su kitomis medžiagomis. Jeigu prekės turi savybių, dėl kurių gali būti prarastos arba sugadintos, jei bus netinkamai supakuotos (pvz., čiužiniai, supakuoti į minkštą plėvelę ir vežami pagal vieną užsakymą kartu su aštriais daiktais; pakuotės, per didelės vežamoms prekėms, taigi tinkamai jų neapsaugančios), vežėjas bus atleistas nuo atsakomybės, jeigu susidarys kuri nors iš paminėtų situacijų (prekės bus prarastos ar sugadintos).

Antra – atkreipkite dėmesį, kad prekės būtų tinkamai paženklintos reikiamais žymenimis ir numeriais, o paprasčiausiai – į siuntos etiketes. Tiesa, vežėjas privalo patikrinti, ar važtaraštyje nurodyti duomenys teisingi, be kita ko, ir krovinio vienetų žymenis bei numerius, tačiau jis gali išvengti atsakomybės už galimą krovinio praradimą ar sugadinimą, jei įrodys siuntėjui, kad siuntos vienetų žymenų ar numerių buvo nepakankamai arba jie buvo klaidingi.

Trečia – nepamirškite sutarties sąlygose pažymėti vežėjui apie transporto priemonę, kuria turėtų būti vežami jūsų kroviniai. Būtent siuntėjas privalo nurodyti, kokios rūšies transporto priemonė naudotina vykdant vežimo sutartį. Tiksliai nurodykite, pvz., reikiamą temperatūrą ar oro drėgmę, jeigu dėl vežamų prekių savybių reikalingos specialios sąlygos.

Galiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į siuntėjo pareigą, pridėti prie važtaraščio arba pateikti vežėjui visus reikiamus dokumentus ir suteikti jam reikalingą informaciją (pvz., dokumentus, būtinus muitinės formalumams sutvarkyti, informaciją apie atsargumo priemones vežant pavojingus krovinius). Siųsdami krovinį turite ypač rūpestingai įvykdyti šią pareigą, nes galite būti atsakingas už žalą, atsiradusią dėl to, kad nebuvo ar nepakako dokumentų ir informacijos arba ji buvo neteisinga.

    Ar norite sužinoti daugiau?
    Mūsų konsultantas susisieks su Jumis.

    Panašūs straipsniai: