Veszélyes áruk szárazföldi szállítása

Peter Caco 2.02.2015

Az Európai Uniós tagországok területén, illetve a tagországok közötti áruszállítás esetére egységes szabályozás érvényes a veszélyes áruk szállítását illetően. Szárazföldön az irányelvek alól csak abban az esetben mentesül a fuvarozó, ha az áruszállítást a fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó járművön, vasúti kocsin vagy hajón végzik, vagy pedig abban az esetben, ha a fuvarozás teljes egészében egy körülzárt terület határain belül történik. Minden más esetben a fuvarozó köteles betartani a veszélyes áruk szárazföldi szállítására vonatkozó szabályozást.

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása

A közúti áruszállítás során a veszélyes áruk fuvarozása jelenti a legnagyobb odafigyelést jelentő műveletet. Ilyen esetekben bír legnagyobb jelentőséggel a jármű és a rakomány helyzetének, valamint aktuális állapotának nyomon követése. Mindezek mellett kiemelt figyelmet kell szentelni a környezeti feltételek ellenőrzésére is. A külső hatások más-más módon veszélyeztethetik a rakományt. Egyes veszélyes áruk számára a magas hőhatás, más áruk esetében a csúszós utak jelenthetik a legnagyobb veszélyt.

2015. január elsejétől több uniós előírás megváltozott a veszélyes áruk szárazföldi szállítására vonatkozóan; ezentúl több árucikk minősül veszélyesnek, ennek köszönhetően több fuvarozó kényszerül a rakomány, illetve a szállítás környezeti feltételeinek folyamatos ellenőrzésére.

A veszélyes áruk körébe elsősorban olyan tűz- és robbanásveszélyes, illetve egészségkárosító tulajdonsággal bíró anyagok tartoznak, amelyek kiemelt kockázatot jelentenek a szállítás folyamán. Ezek közúti szállítására vonatkozó szabályozását az ADR nevű európai egyezmény foglalja keretbe. Kétévente megtörténik a szabályozás felülvizsgálata, ami a veszélyes anyagok tárolására és szállítására vonatkozó eljárások és technológiák korszerűsítését segíti.

Január elsejétől több új veszélyesnek minősített áru került a listára; ezek közé tartoznak a félvezetők előállításához használt gázok, az aszimmetrikus kondenzátorok, a kiselejtezett üres tisztítatlan csomagolóeszközök, illetve a sugárzást érzékelő rendszerek.

Január elsejétől változtak a bárcákra vonatkozó előírások is; ezek a bárcák hivatottak felhívni a közlekedés résztvevőinek figyelmét a veszélyes anyag létére, illetve katasztrófa esetén a katasztrófavédelmi egységek számára adnak tájékoztatást. Amennyiben a meglévő bárcák nem felelnek meg az új mintáknak, azokat le kell cserélni.

Az ömlesztett veszélyes áruk szállítására is új szabályozás érvényes. A darabos vagy a szemcsés áruk csak az erre szolgáló, folyadéktömör konténerben szállíthatók, vagy pedig a konténert folyadéktömör és döfésálló béléssel és folyadék-visszatartó eszközzel kell felszerelni.