int(5519)

Feladsz egy rakományt? Ellenőrizd, hogy milyen kötelességeid vannak!

Van néhány kötelezettség, amelyekkel érdemes megismerkedni még az áruszállítási megbízás leadása előtt. A cikk segítséget nyújt a tekintetben, hogy milyen lépéseket kell megtenni a megrendelés leadása során, s melyek azok a körülmények, melyek a feladó felelősségre vonásához vezethetnek a fuvarozási szerződésben foglaltak helytelen teljesítése esetén.

Először is ne felejtsd biztosítani a szállított áru megfelelő csomagolását. Ennek különös jelentősége van a veszélyes, illetve más tárgyakkal könnyen reakcióba lépő rakomány esetében. Ha a termék olyan tulajdonságokkal bír, amelyek nem megfelelő csomagolás mellett (pl. puha fóliába csomagolt matracok, egy fuvaron belül együttesen szállítva éles elemekkel; túl nagy csomagolás a szállított áruhoz képest, mely nem biztosít megfelelő védelmet) növelik az eltűnés vagy sérülés veszélyét, a fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha a fentebb leírt szituációk közül valamelyik bekövetkezne (a termék eltűnése illetve megsérülése).

Másodszor – ügyelj arra, hogy a termék megfelelő módon legyen címkézve a jellemzőivel és a rá vonatkozó számokkal – tehát a termékcímkére. Bár a fuvarozónak kötelessége ellenőrizni az áru mennyiségét és gyártási számait a fuvarlevélen feltüntetett listához képest, de ha az áru megsemmisülne illetve megsérülne, a fuvarozó mentesülhet a kártérítési felelősség alól, ha képes lesz bebizonyítani a feladónak a szállított áru mennyiségének, illetve megjelölésének elégtelenségét vagy hiányosságát.

Harmadszor – ne felejtsd el megjelölni a fuvarmegbízáson, hogy a fuvarozó milyen járművel köteles teljesíteni a fuvart és szállítani az árut. A feladó kötelessége a árufuvarozást végző jármű típusának a meghatározása. Add meg precízen például a kívánt hőmérsékletet, illetve a levegő páratartalmát, ha a termék jellemzői megkívánják a speciális kezelést.

Végül érdemes felhívni a figyelmet a feladó kötelességeire, vagyis a fuvarlevél kiállítására és a fuvarozónak szükséges adatok átadására (pl. melyek szükségesek a vámkezeléshez; biztonsági előírások a veszélyes áruk szállításánál). Feladóként a te kötelességed gondoskodni ezekről a feltételekről, ugyanis a dokumentáció és adatok hiánya, hiányossága, illetve nem megfelelő módon történő kiállítása kártérítési felelősséget vonhat maga után.

    Szeretne többet tudni?
    Szakértőnt felveszi Önnel a kapcsolatot.

    Kapcsolódó cikkek: