Adatvédelmi irányelv

A Trans.eu Group S.A. (székhely: Wrocław) által üzemeltetett azaz Adminisztrált www.trans.eu címen elérhető weboldal (továbbiakban: „Platform”) által képviselt számos érték közül a legnagyobb hangsúly a Platformot látogató felhasználók biztonságán és elégedettségén van. A siker elérésének kulcsa, az olyan Adminisztrátori intézkedések melyeknek célja, hogy a felhasználók számára lehetővé tegyék a Platform, illetve a Trans közvetítő által nyújtott szolgáltatások biztonságos használatát. Az Adminisztrátor a felhasználók által megosztott személyes adatok megfelelő védelmének érdekében, erőfeszítéseket tesz.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbi dokumentum szabályozza Trans.eu Group S.A. (székhely: Wrocław, 53-146 Racławicka utca 2-4, nyilvántartásba véve a 0000720763 számon a Wroclawi, Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság által vezetett a Gazdasági VI Osztály Nemzeti Bírósági Nyilvántartásában, adószám: 8942764658, cégjegyzékszám: 932920615, ), továbbiakban Adminisztrátor – által az alvállalkozók és a kapcsolódó szervezetek, a felhasználók személyes adatvédelme és a felhasználó vállalkozásának bizalmas adataival kapcsolatban alkalmazott irányelveket.

Az alábbi irányelv a www.trans.eu weboldalon keresztül az Adminisztrátor által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik. Nem vonatkozik harmadik weboldalakra, illetve harmadik cég által nyújtott szolgáltatásokra melyek elérhetőek a fent nevezett oldalakon megtalálható linkek által.

Sütik

Az Adminisztrátor úgy nevezett „sütiket” használ a látogatók monitorozása, azok preferenciáinak mentése, illetve a személyre szabott szolgáltatások ajánlása érdekében. A fentnevezett sütik továbbá a Platformot használók viselkedési szokásainak általános statisztikai kimutatásaira is használatosak. Minthogy a böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására, a szolgáltatás igénybevétele nem lehetetlenül el, azonban nehézségekbe ütközhet.

Adatok a Google Analyticsban

Az Adminisztrátor által kezelt oldalakon a forgalom monitorozása a Google Analytics elemző rendszerének segítségével történik, melynek célja az oldalak felhasználási módjairól és azok népszerűségéről történő adat gyűjtése. Ezek az adatok (pl. a használt böngésző, illetve IP cím) az Adminisztrátor által semmilyen esetben nem lesznek harmadik féllel megosztva.

Adatgyűjtés

Az Adminisztrátor által nyújtott szolgáltatások és termékek használata érdekében a Trans Közvetítőn keresztül vagy a www. oldalon megosztott űrlap segítségével kell fiókot regisztrálni.

A regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: vezeték és keresztnév, e-mail cím, nem, illetve megadható a szakmai preferenciára és képesítésre vonatkozó adat is. Az adatok gyűjtése passzív módon, azaz az oldal működése által is történik (mint pl. IP cím, felbontás, hely, böngésző típusa).

Az adatok megadása önkéntes. A személyes adatok meg nem adása, az együttműködés megkötésének lehetőségét gátolja.

Adatok felhasználása

A személyes adatok a következő célokra kerülnek továbbításra:

  • licenc szerződés előkészítésére, megkötésére majd annak megvalósítására, továbbá szolgáltatási szerződések nyújtására illetve az Adminisztrátor által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez (kiváltképpen annak érdekében, hogy a potenciális vállalkozók kapcsolatba léphessenek a Felhasználókkal illetve, hogy ügyletet köthessenek velük.) – RODO tv. 6.cikk 1par. b bek.;
  • elektronikus úton történő szolgáltatások megvalósítására – így a newsletter kézbesítésére – RODO tv. 6.cikk 1par. b bek;
  • Az Adminisztrátor vagy harmadik fél jogos érdekéből fakadó közvetlen marketing célokra (abban hatáskörben, amiben az ügyfél hozzájárult, hogy kereskedelmi információkat kapjon – beleértve ezen típusú információk továbbítását is) – RODO tv. 6.cikk 1par. f bek;
  • profilalkotással kapcsolatban – mely az Adminisztrátor, illetve harmadik fél jogos érdekében áll – RODO tv. 6.cikk 1par. f bek;
  • Az Adminisztrátort terhelő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében (könyvelési és adózási kötelezettség) – RODO tv. 6.cikk 1par. c bek;

Az Adminisztrátor továbbá feldolgozza a Platformra regisztráló látogató felhasználók adatait is, melyeket a felhasználók tesznek elérhetővé az Adminisztrátor számára – annak érdekében hogy a látogató felhasználók az Adminisztrátor által nyújtott szolgáltatásokat használni tudják (RODO tv. 6.cikk 1par. f bek).

A kapcsolati űrlapon megadott személyes adatokat az Adminisztrátor a kapcsolat felvételének, megvalósításának illetve a kérdések megválaszolásának érdekében dolgozza fel – RODO tv. 6.cikk 1par. f bek. A személyes adatok a kapcsolat létrehozásához és megvalósításához, illetve a válaszadáshoz feltétlenül szükséges ideig kerülnek feldolgozásra az Adminisztrátor által.

Az Adminisztrátor továbbá felhasználhatja az összegyűjtött személyes adatokat arra is, hogy a felhasználónak, annak beleegyezésével és a Platform Szabályzatának előírásainak megfelelve információkat küldjön az aktuális, illetve a leendő termékekről és az Adminisztrátor által nyújtott szolgáltatásokról. Ezek az információk, informatikai, illetve marketing kampányok keretein belül, elektronikus úton vagy pedig a Trans közvetítő által kerülnek majd kiküldésre. A felhasználó azonban megtagadhatja az ilyen információk fogadását, az info@trans.eu címre küldött üzenettel (ún. kereskedelmi információk fogadására vonatkozó hozzájárulás visszavonásával). A személyes adatokra vonatkozó hozzájárulás visszavonása bármelyik pillanatban lehetséges, azonban nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatfeldolgozást. A kereskedelmi információk fogadására vonatkozó hozzájárulás visszavonását követően továbbra is küldhetők üzenetek a felhasználó számára, hírlevelek keretein belül, melyek a működés, a Platform Szabályzatának stb. változásaira vonatkoznak.

A személyes adatok fogadói

Az Adminisztrátor tájékoztat arról, hogy a személyes adatok fogadói lehetnek a Trans.eu tőkecsoport tagjainak vállalkozásai illetve alvállalkozók olyan mértékben, ami a szolgáltatások működéséhez feltétlenül szükséges technikai eszközök biztosítása a szolgáltatások megvalósításához mint pl. IT szolgáltatások, és szervizelések. Az Adminisztrátor mindent megtesz annak érdekében, hogy az adathoz a továbbítás során illetéktelenek ne férhessenek hozzá (SSL titkosítás, titkosított kapcsolatok).

A felhasználó beleegyezése nélkül harmadik félnek adatok nem kerülnek kiadásra, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő a felhatalmazott vállalkozás jogos érdekében (többek között, bűnüldöző vagy igazságszolgáltatási szervek)

Az adatok tárolási ideje

A személyes adatok feldolgozását és tárolását az Adminisztrátor addig végzi, amíg a felhasználó és az Adminisztrátor között kötött szerződés végrehajtásához azok szükségesek, vagy pedig addig, amíg a felhasználók által a Platformon keresztül indított tranzakciókkal kapcsolatos kérvények és egyéb, látogatók által indított ügyek lezárulnak. Továbbá az adatokat a velük való visszaélés és az adatlopás megelőzése céljából, illetve statisztikai és archiválási céllal is eltárolhatjuk.

A hozzájárulási alapon feldolgozott adatok körét addig kezeljük, míg a hozzájárulást vissza nem vonják mely nem érinti a feldolgozás jogszerűségét, amelyet a visszavonás előtt a beleegyezés alapján végeztek. Tehát, a jogos érdek alapján kezelt adatok maximálisan annyi ideig kerülnek feldolgozásra amig a kezelésük ellen kérvényt nem nyújtanak be. Továbbá az adatok csak addig kerülnek feldolgozásra amíg szükségesek azoknak a céloknak a megvalósításához, amihez meg lettek adva.

A szerződés megvalósítása érdekében a személyes adatok automatizált módon kerülnek feldolgozásra (így profilalkotási formában is), ugyanakkor ez a felhasználók ás a látogató felhasználók számára semmilyen jogi vonatkozással nem bír, illetve nem befolyásolja jelentős mértékben a helyzetüket. A profilalkotás célja, hogy a felhasználók és látogatók Platformon végzett aktivitásairól és preferenciáikról információkat gyűjtsünk, melyek segítenek a felhasználók és látogatók számára irányzott megfelelő kínálat és kommunikáció kialakítására, illetve feltárni az olyan incidenseket melyek a felhasználók és látogatók biztonságát fenyegethetik.

Továbbá az Adminisztrátor addig őrzi meg a személyes adatokat, amíg azokat jogszabály előírja, vagy a jogi előírások teljesülését igazoló dokumentumokat, illetve a jogszabály teljesítésének ellenőrzését lehetővé teszi közintézményeknek is.

Az adatok érintettjeinek személyes jogai

A felhasználónak jogában áll a személyes adataihoz hozzáférni, azokat módosítani, frissíteni tiltakozást benyújtani az adatok kezelése ellen amennyiben ez jogos érdekében áll, töröltetni az adatokat, korlátozni a feldolgozást továbbá joga van az adatok átvitelére. A felhasználó azonosítása után, az Adminisztrátor a feltűntetett jogokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtja végre. Az Adminisztrátor mindent meg tesz annak érdekében, hogy a felhasználó személyes adataival kapcsolatos kéréseit teljesítse, kivéve, ha ezeket az adatok a kötelező jogszabály vagy az Adminisztrátor jogos érdeke alapján meg kell tartani. Az Adminisztrátor a Platformon keresztüli módosítással lehetővé teszi a legtöbb személyes adat korrigálását a felhasználó számára.

Biztonság

A biztonság garantálása érdekében az Adminisztrátor:

  • SSL titkosítást használ,
  • csak a megfelelő bejelentkezési név és jelszó megadása után engedélyezi a hozzáférést a fiókhoz (ajánlott minimum 6 karakter hosszúságú jelszó használata, mely tartalmaz nagy, illetve kis betűt, speciális karaktereket és számokat), a felhasználó ezeket titokban kellene, hogy tartsa,
  • szabályozza az információ gyűjtésének, tárolásának, illetve feldolgozásának módját, ideértve a fizikai biztonságot is, és véd a rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés ellen is,
  • a személyes adatokhoz csak azoknak a munkavállalóknak, partnereknek, illetve képviselőknek ad hozzáférést, akiknek feltétlenül szükségük van rá, annak érdekében, hogy azokat az Adminisztrátor igényeinek megfelelően dolgozzák fel. Továbbá a szerződés erejéből fakadóan szigorú titoktartási kötelezettségük van, illetve ezeknek a kötelezettségeknek a nem teljesítése, következményekkel járhat, beleértve az együttműködés megszüntetését is.

Az adatok védelmére vonatkozó Nyilatkozat

Az Adminisztrátor fenntartja az Adatvédelmi nyilatkozat változtatásának jogát abban az esetben, ha változik az Adatvédelmi Politikája, vagy a változást jogszabálymódosítás teszi szükségessé. A módosítások a https://www.trans.eu/hu/adatvedelem/ weboldalon való közzététel napján lépnek hatályba, a hatályba lépés dátumának feltüntetésével együtt.

Kapcsolati adatok:

A személyes adatokról szóló politikával kapcsolatos kérdés illetve észrevétel kapcsán kérjük lépj kapcsolatba az Adminisztrátorral:
Trans.eu Group S.A. Chabrowa utca 4, 53-146 Wrocław, email: info@trans.eu.