int(5521)

Zvyšuje se počet přepravních zakázek

Podle dostupných makroekonomických údajů v roce 2013 se na dopravním trhu zaznamenal mírný nárůst. Za účelem ověření, co si o tomto myslí zástupci odvětví dopravy, proběhl průzkum na 605 společnostech, který potvrzuje, že ve skutečnosti se situace opravdu zlepšila.

V průzkumu s názvem Ukazatel kondice dopravních společností na trhu v ČR, jsme požádali společnosti, které se věnují dopravě, spedici nebo obchodu a výrobě o několik stručných odpovědí na otázky o kondici firmy. Chtěli jsme takto zjistit, co se změnilo ve srovnání s předchozím rokem. Podle zjištěných údajů vidíme mírné zlepšení.

Nejoptimističtější jsou údaje o počtu uskutečněných přeprav. Až 32% dotazovaných uvedlo nárůst (v roce 2012 to bolo16 %) a 29% uvedlo pokles (38% v roce 2012).

Z celkového počtu respondentů 16% uvedlo zlepšení finanční situace oproti minulému roku, což je o 3% lepší výsledek než v roce 2012. Více než polovina respondentů nezaznamenalo žádnou změnu situace.

Podnikatelé ke změnám přistupovali opatrně, protože zvýšení investičních nákladů přiznalo 23%, což je o 3% méně než v loňském roce. Horší byla situace s plynulostí finančních toků. Až 43% respondentů uvedlo, že platby se častěji opožďovaly (v roce 2012 to bylo 21%), ale průměrná délka prodlení byla již kratší – 14-30 dní ve srovnání s údaji předchozího roku, kdy respondenti udávali 30-60 dní.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: