int(5521)

Zpráva o kondici české dopravy v roce 2013.

Na začátku druhého čtvrtletí tohoto roku System TRANS.eu vypracoval zprávu, která se týká české dopravy v roce 2013. Zpráva ve formě infografiky se týká hodnocení situace českých dopravců po prvním čtvrtletí a jejího porovnání se situací dopravců z jiných evropských států.

Dotazníková šetření byla provedena u 800 firem z dopravního odvětví z Polska, Německa, Česka, Slovenska, Ukrajiny a Litvy a jejich výsledky jsou představeny níže ve formě infografiky. Odpovědi byly uváděny v podobě maximální hodnoty dané problematiky.
Během šetření respondenti odpovídali na řadu otázek, jejichž odpovědi jsme porovnávali se zahraničními firmami. Porovnání bylo sestaveno pod každou analyzovanou oblastí v podobě šipek a vlajek. Směr šipek označuje další situaci v tomto roce: vpravo (situace v prvním čtvrtletí 2012 a 2013 je podobná), dolů (situace se v tomto roce zhoršila) a nahoru (situace se zlepšila). Čísla vedle šipek označují počet firem, které uvedly danou odpověď. Vlajky ukazují, jak vypadá situace dané oblasti v jednotlivých státech.

Šetření se vztahovalo na následující oblasti:

 • Dopravní zakázky
  Na pokles si stěžuje 38 % dotazovaných podniků.
 • Finanční kondice
  46 ze 100 českých firem nepociťuje ani zhoršení, ani zlepšení své situace v tomto roce.
 • Platby a prodlení
  31-60 dní je průměrná délka zpoždění plateb za přepravní služby v Evropě.
 • Investice dopravců
  Průměrná úroveň investic v dopravních firmách činí 50 000 euro.

Prozkoumali jsme také problematiku rozvoje dopravních firem. Dopravci vidí šance rozvoje podniku ve spolupráci s přímými zadavateli zakázek, v minimalizaci prázdných jízd a investicích do strojního parku. Naopak překážky pro rozvoj firem vyplývají, dle respondentů, především z důvodu prodlení s platbami a nízkých cen za služby a vysokých provozních nákladů.

Ze zahraničních kolegů českých dopravců nejhůře dopadli slovenští dopravci, zatímco nejlépe – litevští.

Pro stažení zprávy ve formátu PDF stačí klikněte zde.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: