int(5521)

Zdražení mýtného v Čechách

Jakékoliv výdaje navíc jsou pro dopravní společnosti zátěží, na kterou mnohdy nejsou připravené. Aktuálním problémem však není vysoká cena paliva, ani nové předpisy, ale zdražení mýtného, které by se mělo zvednout až o 30%. Tato změna nepostihne jen kamiony, ale jakákoliv nákladní vozidla, včetně autobusů. Výše bude úměrná kategorii vozu a jeho velikost se bude pohybovat zhruba mezi 9-30%.

Důvody zvyšování cen

Podle ministerstva dopravy není dostatek financí na plánované stavby a rovněž nedošlo k výběru mýtného, jehož výše by se měla orientovat podle inflace. Ministerstvo mohlo mýtné zvyšovat podle inflace už 4 roky, ke zvyšování ovšem nedošlo. Důvod, proč se mýtné nezvyšovalo postupně, má být ten, že jde o podporu dopravců. Za posledních sedm let je cena mýta poměrně konstantní a ke zdražení došlo jen dvakrát. Nejprve bylo zdražení upraveno emisními normami, ty ovšem začala většina dopravců splňovat tím, že přešli na ekologičtější vozy.

Změna by měla nastat v lednu následujícího roku a toto zdražení by mělo přinést do státní kasy o půl miliardy korun více. Kromě staveb by měl být důvodem zdražení i fakt, že se musí připravit výběr na provozování nového elektronického mýta, které bude fungovat od roku 2017.

Reakce dopravců

Podle dopravců musí výše mýtného odpovídat investicím do infrastruktury. Současné investice prý ovšem neodpovídají takové kvalitě, aby ke zdražování muselo dojít. Dopravním společnostem se postup nelíbí a kromě nesouhlasných názorů bude většina z nich zdražovat. Vyšší ceny za dopravu a jízdné poznamenají následně nejen společnosti, které dopravních a spedičních firem využívají, ale také samotné občany.

Konkrétní hodnoty

Podle aktuálních návrhů by se mýtné mělo zvýšit u jednotlivých emisních kategorií následovně:

  • Euro 5: o 9,7%
  • Euro 3: o 8% (u autobusů 15-30%)

Návrh zdražení nepočítá jen s vyššími sazbami, ale údajně i se zavedením nové emisní kategorie Euro 6, u které by nemělo být mýtné dražší vůbec. Kromě vyšších sazeb u základních kategorií, by mělo dojít také ke snížení limitů pro poskytování slev.

Vyšší ceny nepotěší nikoho a většina lidí na ně nahlíží záporně. Zatím je nejasné, co všechno se do ledna změní, ale již nyní je jasné, že půjde o zvýšení, které se na cenách výrazně projeví.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: