int(5521)

Západ – směr rozvoje české přepravy

Kondice českého sektoru TSL doznala v průběhu posledních 12 měsíců jemného zlepšení, za což mimo jiné vděčíme rozvoji přeshraniční spolupráce. Počet vozidel ve Střední Evropě, která převážejí zboží na území EU, vzrostl v roce 2013 v porovnání s předcházejícím rokem o několik desítek tisíc. Znamená to, že na západě stále častěji oceňují naše služby v této oblasti.

Roste počet přepravních zakázek

Z našeho výzkumu Česká přeprava v 2012-2013 vyplývá, že nárůst je viditelný v několika oblastech. Firmy uvedly, že podíl jimi realizovaných přepravních zakázek vzrostl u 32% z nich, což znamená nárůst o 16% v ročním srovnání s rokem 2012. Pokles zakázek současně zaznamenalo 29% z nich, čili o 9% méně, než v minulém roce.

Ke zlepšení došlo rovněž v případě finanční kondice subjektů z oblasti TSL. Zlepšení uvedlo 16% respondentů. Současná situace vznikla mimo jiné v důsledku zvýšení poptávky na mezinárodní dopravní služby v zemích Západní Evropy. Zlepšující se hospodářská situace má přímý vliv na sektor přepravy, protože pro exportéry jsou dopravci z takových zemí, jako je Česko, atraktivními obchodními partnery.

Platby jsou stále největším problémem v přepravě

Zneklidňující jsou však statistiky týkající se zadlužení a rostoucích problémů s platební neschopností. Stupeň častého překročení termínů splatnosti se týká cca 43% respondentů. V roce 2012 tento počet činil sotva 21%. Přičemž pokles opoždění registrovalo 16% respondentů. V roce 2012 tento počet činil 38%. Ve stejném období se průměrná doba překročení termínu splatnosti zkrátila z 30-60 dnů do 14-30 dnů.

Není možné rovněž bagatelizovat pohledávky v mezinárodním měřítku. V současné době se mnoho podnikatelů nerozhoduje pro vymáhání tohoto druhu pohledávek, což vyplývá mimo jiné z jejich neznalosti daného cizího jazyka, neznalosti právních regulací platných v zemi dlužníka, nebo z dražších služeb v oblasti vymáhání pohledávek, než je tomu na lokálním tuzemském trhu. Zde se budou moci uplatnit subjekty, které se specializují v takových službách, což může v delší perspektivě značně zredukovat aktuálně rostoucí problém.

Optimistické perspektivy rozvoje oboru TSL

Jestliže pomineme vyskytující se potíže, tak jemný nárůst a pozitivní prognózy nesklonily subjekty ze sektoru TSL k hlásání hurá optimismu. Investice směřující do rozvíjení činnosti jsou stále realizovány opatrně a dosti konzervativně. Z našich výzkumů vyplývá, že je deklaruje méně subjektů, než v roce 2012. Jestliže se však nárůst nových zakázek z území za západní hranicí bude udržovat na současné úrovni, můžeme očekávat růstové tendence a relativní stabilizaci.

Více:

Ukazatel kondice dopravních společností na trhu v ČR
Zpráva o kondici české dopravy v roce 2013.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: