int(5521)

Zadáváte náklad? Ověřte si, jaké jsou vaše povinnosti

Existuje řada povinností, které je dobře znát před zadáním přepravy zboží. Článek napovídá, na jaké činnosti je třeba si dávat pozor při zadávání nákladu, co může způsobit, že zasílatel bude zatížen náklady spojenými s nesprávnou realizací smlouvy o přepravě.

Existuje řada povinností, které je dobře znát před zadáním přepravy zboží. Článek napovídá, na jaké činnosti je třeba si dávat pozor při zadávání nákladu, co může způsobit, že zasílatel bude zatížen náklady spojenými s nesprávnou realizací smlouvy o přepravě.

Za prvé – pamatujte si, že je nutno zajistit správné zabalení zboží. Má to především význam při přepravě nebezpečných předmětů a předmětů, které snadno reagují s jinými předměty. Pokud má zboží vlastnosti, které znamenají riziko jeho ztráty nebo poškození v případě neodpovídajícího obalu (např. matrace zabalené do měkké fólie, převážené v rámci jedné zakázky společně s ostrými elementy; příliš velké obaly ve vztahu k převáženému zboží, které jej odpovídajícím způsobem nechrání) – dopravce bude zbaven odpovědnosti v případě, že dojde k některé z výše uvedených situací (ztráta nebo zničení zboží).

Za druhé – věnujte pozornost správnému označení zboží vlastnostmi a čísly, čili jednodušeji řečeno – umístění štítku na zásilku.Je pravda, že dopravce má povinnost zkontrolovat přesnost údajů na převozním listě, mimo jiné i vlastnosti, čísla na jednotlivých kusech zboží, ale může se vyhnout odpovědnosti za případné zničení nebo ztrátu zboží, jestliže zasílateli prokáže nedostatečnost resp. závadnost vlastností nebo čísel na jednotlivých kusech zásilky.

Za třetí – nezapomeňte naznačit dopravci ve smluvních podmínkách, jakým dopravním prostředkem si přejete, aby bylo převáženo svěřené zboží. Totiž právě na zasílateli leží povinnost definovat druh vozidla, které má být použito k realizaci smlouvy o přepravě. Definujte precizně např. požadovanou teplotu nebo vlhkost vzduchu, jestliže vlastnosti převáženého zboží vyžadují speciální zacházení.

Na konec je nutno věnovat pozornost povinnosti zasílatele, kterou je povinnost připojit k převoznímu listu nebo předat dopravci veškeré potřebné doklady a poskytnout mu nezbytné informace (např. nutné pro uskutečnění celního odbavení; bezpečnostní prostředky nutné při převozu nebezpečných materiálů). Jako zasílatel se této povinnosti věnujte s náležitou péčí, protože se jinak můžete vystavit odpovědnosti za škody, které vyplývají z neexistence, nedostatku nebo nesprávnosti dokladů a informací.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: