int(5521)

V Česku se bude jezdit líp, chystají se další rekonstrukce

Opravit, modernizovat a rekonstruovat krajské silnice. Dobudovat silniční infrastrukturu u nového obřího skladu v Dobrovízi. Uvést do provozu chybějící části dálnice D8. Plánů na rok 2015 má ministerstvo dopravy více než dost. Zlepší se konečně dopravní infrastruktura v České republice? Co se chystá a co nás letos nemine?

D8 nejpozději do roku 2016

K velkým bolístkám české silniční infrastruktury patří nedokončená dálnice D8. Počátkem ledna navštívil nový ministr dopravy Dan Ťok Ústecký kraj, aby se informoval o stávající situaci. Ministr by rád učinil takové kroky, aby chybějící části dálnice D8 byly co nejdříve uvedené do provozu.
Vpřed by se měla posunout i výstavba dalších komunikací důležitých pro region.

Práci na stavbě zkomplikovalo sesunutí svahu – sanace byla zahájena v listopadu minulého roku a odtěžena byla už velká většina horní části sesuvu. Následovat budou další sanační práce. Jako konečný termín pro uvedení dálnice do provozu si ministerstvo dopravy stanovilo konec příštího roku. V Ústeckém kraji je však více projektů, které by měly dopravní situaci vylepšit. Letos bude například zahájena stavba části R7, konkrétně úseku Postoloprty – Bitozeves.

Infrastruktura kolem distribučního centra

K dalším velkým projektům patří výstavba infrastruktury u velkého distribučního centra americké společnosti Amazon, se kterou se – přes určité kotrmelce – nakonec začalo. Na dobudování silniční infrastruktury u této významné logistické stavby v Dobrovízi získá Středočeský kraj peníze od ministerstva dopravy.

Jak úřad uvedl, příprava plánovaných silničních staveb bude plně financována a zajišťována developerem a následná výstavba bude ještě v letošním roce plně hrazena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury až do maximální výše 85 milionů korun.

Abychom odlehčili okolním obcím, průmyslovou zónu chceme propojit s rychlostní komunikací R6 a vybudovat obchvat Dobrovízi. Dnes přípravu a projektové záležitosti řeší soukromý investor sám a následně materiály předá Středočeskému kraji, který bude investorem a příjemcem dotace až do výše 85 milionů korun, uvedl ministr Ťok.

Dodejme, že v komerční zóně u Dobrovíz působí více než sedm společností a zdokonalení silniční infrastruktury přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti celé oblasti. Za včasné dokončení celé akce převzal záruky sám developer. Držme mu palce, ať se mu to v českých podmínkách skutečně podaří.

4,4 miliardy na opravu krajských silnic

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015 ubudou další peníze – na opravy a modernizace silnic druhé a třetí třídy vyčlení ministerstvo téměř 4,4 miliardy korun. Tuto – vcelku pozitivní zprávu – oznámil hejtmanů na jednání Asociace krajů ČR v polovině ledna ministr dopravy Ťok. Objem finančních prostředků, které budou mít kraje k dispozici, vychází z nevyčerpaných peněz Fondu pro rok 2014.

Rozhodl jsem se navrhnout ke schválení částku ve výši bezmála 4,4 miliardy korun. Tyto prostředky budou rozděleny mezi jednotlivé kraje podle délky silnic II. a III. třídy na jejich území, vysvětlil ministr Ťok. Přibližně 200 milionů korun dostane také hlavní město Praha – peníze by měly být využity zejména na opravy silnic, které slouží jako náhradní komunikace za nedokončený městský okruh.

Ministr krajům přislíbil finance i na příští roky. V podstatě se jedná o novinku, protože zatím stát přispíval krajům na opravy silnic jen zřídka. Vyčleněné finance by měly kraje vyčerpat do konce roku 2015 a použít je mohou na investiční i neinvestiční akce.

Doufejme, že se kvalitu silnic vyšších tříd podaří zlepšit. Mnoha řidičům by se určitě ulevilo.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: